Propunere de rezoluţie - B9-0197/2019Propunere de rezoluţie
B9-0197/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert‑Jan Ruissen, Carlo Fidanza
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0197/2019

Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0197/2019
Texte depuse :
B9-0197/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0197/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

(2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturi ale UE în valoare de 7,5 miliarde de dolari (6,8 miliarde EUR),

 având în vedere hotărârea luată la 14 octombrie 2019 de organismul OMC de soluționare a litigiilor, care autorizează suspendarea concesiilor,

 având în vedere decizia SUA de a introduce tarife suplimentare de 25 % ad valorem pentru anumite produse agricole începând cu 18 octombrie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât SUA este un partener comercial agroalimentar important al UE; întrucât, în 2018, exporturile de produse agroalimentare din UE către SUA s-au ridicat la 22,3 miliarde EUR (16,2 % din totalul exporturilor de produse agroalimentare ale UE), iar importurile de produse agroalimentare din SUA s-au ridicat la 12 miliarde EUR;

B. întrucât Regatul Unit, Franța, Spania, Italia, Germania și Irlanda vor fi puternic afectate de decizia SUA de a impune un tarif suplimentar de 25 % pentru anumite produse agroalimentare, iar sectoarele agroalimentare din alte state membre ale UE vor fi, de asemenea, afectate negativ;

C. întrucât principalele produse agricole afectate de tarifele suplimentare vor fi produse de mare valoare, cum ar fi vinul, whisky-ul scoțian, măslinele și uleiul de măsline, precum și produsele lactate, cum ar fi untul și brânzeturile; întrucât sunt vizate și alte produse agroalimentare, cum ar fi carnea de porc, citricele, sucurile de fructe și fructele preparate, cum ar fi cireșele și perele, precum și midiile;

D. întrucât exporturile de măsline negre din Spania către SUA au scăzut drastic după ce, în noiembrie 2017, SUA au aplicat brusc tarife asupra produsului;

E. întrucât sectoarele agricole ale UE suferă încă de pe urma consecințelor grave ale embargoului rusesc impus în 2014; întrucât măsurile de retorsiune ale SUA măresc instabilitatea pieței interne a UE, care s-ar putea confrunta cu perturbări suplimentare ale pieței ca urmare a retragerii Regatului Unit din UE;

F. întrucât agricultorii și sectorul agroalimentar sunt, din nou, direct afectați de un litigiu comercial neagricol pe care nu îl pot influența;

G. întrucât măsurile adoptate de SUA reprezintă o amenințare gravă la adresa cotei de piață a unor produse europene de înaltă calitate, cum ar fi vinul, brânzeturile și whisky-ul, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, și riscă să agraveze situația deja fragilă din anumite sectoare, cum ar fi sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;

H. întrucât litigiul privind subvențiile acordate întreprinderii Boeing este încă pendinte în fața OMC,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că decizia luată de SUA de a impune măsuri de retorsiune împotriva UE ca urmare a conflictului Airbus va avea un impact grav asupra echilibrului concurențial al produselor agroalimentare de pe piața internă, afectând în special întreprinderile mici și mijlocii și cooperativele, care constituie principalii factori socioeconomici din zonele rurale;

2. regretă profund lipsa unei soluții negociate în timp util, înainte de aplicarea tarifelor, în ciuda apelurilor repetate din partea sectorului agroalimentar de a se găsi o soluție;

3. solicită soluționarea rapidă și negociată, precum și dezescaladarea tensiunilor comerciale crescânde dintre cele două părți;

4. îndeamnă Comisia să mobilizeze rapid sprijin pentru cele mai afectate sectoare agricole și să aibă în vedere un plan concret cu măsuri specifice de compensare a fermierilor pentru denaturările pieței interne;

5. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape piața agroalimentară a UE pentru a detecta, în timp util, perturbările care rezultă din aplicarea tarifelor, efectele cumulative cu alte evoluții ale pieței, inclusiv cele ale embargoului impus de Rusia, precum și efectul de domino al produselor afectate în lanțul de aprovizionare cu alimente;

6. invită Comisia să facă dovadă de flexibilitate în contextul gestionării campaniilor de promovare în curs din țările terțe, acolo unde este cazul, și să coopereze îndeaproape cu birourile naționale de promovare a comerțului pentru a le permite operatorilor să reacționeze rapid și să își intensifice și/sau să își reorienteze acțiunile; solicită Comisiei să aprobe cereri suplimentare de promovare în conformitate cu alocările bugetare;

7. subliniază angajamentul său față de relațiile comerciale internaționale și necesitatea de a diversifica piețele de export, în special pentru produsele agroalimentare, precum și de a asigura accesul pe piață prin eliminarea obstacolelor tehnice persistente care împiedică operatorii să profite pe deplin de oportunitățile de export;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate