Postup : 2019/2895(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0197/2019

Predkladané texty :

B9-0197/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0197/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert‑Jan Ruissen, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0197/2019

B9‑0197/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo

(2019/2895(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijal rozhodca Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v spore o subvenciách pre spoločnosť Airbus (DS316) 2. októbra 2019 a ktorým sa povolili protiopatrenia USA týkajúce sa vývozu EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD (6,8 miliardy EUR),

 so zreteľom na rozhodnutie orgánu WTO na urovnávanie sporov zo 14. októbra 2019, ktorým sa povoľuje pozastavenie koncesií,

 so zreteľom na rozhodnutie USA zaviesť od 18. októbra 2019 dodatočnú sadzbu valorického cla vo výške 25 % na určité poľnohospodárske produkty,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže USA sú významným obchodným partnerom EÚ v oblasti agropotravinárstva; keďže v roku 2018 predstavoval vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ do USA 22,3 miliardy EUR (16,2 % celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov EÚ) a dovoz agropotravinárskych výrobkov z USA dosiahol 12 miliárd EUR;

B. keďže Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko a Írsko budú silne ovplyvnené rozhodnutím USA uložiť dodatočnú sadzbu cla vo výške 25 % na niektoré agropotravinárske výrobky, pričom agropotravinárske odvetvia v iných členských štátoch EÚ budú takisto nepriaznivo ovplyvnené;

C. keďže hlavnými poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa dodatočné clá vzťahujú, budú výrobky vysokej hodnoty, ako sú víno, škótska whisky, olivy a olivový olej a mliečne výrobky, ako je maslo a syr; keďže cieľom týchto opatrení sú aj ďalšie agropotravinové výrobky, ako napríklad bravčové mäso, citrusové plody, ovocné šťavy a spracované ovocie, ako sú čerešne a hrušky, ako aj slávky;

D. keďže vývoz španielskych čiernych olív do USA sa radikálne znížil, odkedy USA na tento výrobok v novembri 2017 uvalili clá;

E. keďže poľnohospodárske odvetvia EÚ stále trpia vážnymi dôsledkami ruského embarga, ktoré bolo zavedené v roku 2014; keďže protiopatrenia USA ešte zvyšujú nestabilitu na vnútornom trhu EÚ, ktorý môže čeliť ďalším narušeniam v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ;

F. keďže poľnohospodári a agropotravinársky sektor sú opäť terčom nepoľnohospodárskeho obchodného sporu, ktorý je mimo ich vplyvu;

G. keďže opatrenia USA predstavujú bezprostredne, ako aj z dlhodobého hľadiska vážnu hrozbu pre trhový podiel vysokokvalitných európskych výrobkov, ako sú víno, syry a whisky, a zhoršujú už aj tak nestabilnú situáciu v určitých odvetviach, ako sú sektor olivového oleja a sektor stolových olív;

H. keďže spor týkajúci sa subvencií pre spoločnosť Boeing ešte stále prebieha pred WTO;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že rozhodnutie prijaté Spojenými štátmi americkými uložiť Európskej únii protiopatrenia v dôsledku sporu týkajúcemu sa spoločnosti Airbus vážne ovplyvní konkurenčnú rovnováhu v oblasti agropotravinových výrobkov na vnútornom trhu a postihne najmä malé a stredné podniky a družstvá, ktoré predstavujú hlavné sociálno-ekonomické hnacie sily vo vidieckych oblastiach;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam agropotravinárskeho sektora nájsť riešenie sa nepodarilo dosiahnuť včasné urovnanie prostredníctvom rokovaní pred začatím uplatňovania ciel;

3. vyzýva na rýchle urovnanie prostredníctvom rokovaní a na zmiernenie rastúcich obchodných napätí medzi oboma stranami;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zmobilizovala rýchlu podporu najviac postihnutým poľnohospodárskym sektorom a zvážila konkrétny plán s cielenými opatreniami na kompenzáciu poľnohospodárov za narušenia vnútorného trhu;

5. vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala agropotravinový trh EÚ s cieľom včas odhaliť narušenia spôsobené uplatňovaním ciel, kumulatívnymi účinkami iného vývoja na trhu vrátane vplyvov prebiehajúceho ruského embarga a dominovým efektom výrobkov, ktoré boli vytlačené z trhu, na potravinový dodávateľský reťazec;

6. vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby využila pružnosť pri riadení prebiehajúcich propagačných kampaní v tretích krajinách a úzko spolupracovala s vnútroštátnymi úradmi na podporu obchodu s cieľom umožniť prevádzkovateľom reagovať a zintenzívniť a/alebo preorientovať svoje činnosti; žiada Komisiu, aby schválila dodatočné výzvy na podporu v súlade s pridelenými rozpočtovými prostriedkami;

7. zdôrazňuje svoj záväzok v oblasti medzinárodných obchodných vzťahov a potrebu diverzifikovať vývozné trhy, najmä pokiaľ ide o agropotravinové výrobky, a zabezpečiť prístup na trh prostredníctvom odstránenia pretrvávajúcich technických prekážok, ktoré prevádzkovateľom bránia plne využívať vývozné príležitosti;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia