Propunere de rezoluţie - B9-0198/2019Propunere de rezoluţie
B9-0198/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Paolo De Castro
în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0197/2019

Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0198/2019
Texte depuse :
B9-0198/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0198/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

(2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere hotărârea din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturi ale UE în valoare de 7,5 miliarde de dolari (6,8 miliarde EUR),

 având în vedere decizia oficială adoptată de organismul OMC de soluționare a litigiilor la 14 octombrie, care dă undă verde acestor sancțiuni,

 având în vedere decizia SUA de a introduce un nou tarif de 25 % ad valorem pentru anumite produse agricole și de 10 % ad valorem pentru produse neagricole începând cu 18 octombrie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât SUA reprezintă principala destinație a exporturilor agricole din UE-28, care au atins 22,3 miliarde de euro în 2018; întrucât astfel de exporturi contribuie la menținerea unei balanțe comerciale pozitive cu SUA;

B. întrucât noile tarife vor afecta exporturi de produse agroalimentare ale UE în valoare de 4,3 miliarde EUR (60 % din valoarea totală a măsurilor de retorsiune), cu o valoarea echivalentă de 1,1 miliarde EUR;

C. întrucât Regatul Unit, Franța, Spania, Italia, Germania și Irlanda sunt, în această ordine, principalele țări afectate de decizia SUA, reprezentând 97 % din totalul exporturilor expuse la noile tarife; întrucât vor fi afectate negativ și sectoarele agroalimentare din alte state membre;

D. întrucât principalele produse agricole afectate de sancțiunile OMC vor fi produse emblematice ale UE care au o valoare adăugată foarte mare și sunt adesea protejate de sistemele de calitate ale Uniunii (vin și băuturi spirtoase, produse lactate și din carne, uleiul de măsline și măslinele de masă), acestea urmând să fie expuse la 92 % din toate măsurile de retorsiune comercială luate de SUA;

E. întrucât sunt vizate și alte produse agroalimentare, cum ar fi carnea de porc, cafeaua, biscuiții dulci, sucurile de fructe, citricele, precum și alte fructe și legume, deși într-o mai mică măsură;

F. întrucât, în urma embargoului impus de Rusia, fermierii și operatorii din lanțul agroalimentar sunt din nou victime ale unui conflict comercial non-agricol, iar decizia SUA de a aplica aceste tarife va continua să se aplice până când statele membre vor respecta rezoluția OMC privind litigiul Airbus;

G. întrucât măsurile de retorsiune luate de SUA vor mări instabilitatea pieței interne a UE, care se confruntă deja cu perturbările cauzate de interdicția impusă de Rusia și trebuie să se pregătească pentru consecințele economice potențiale ale retragerii Regatului Unit din UE;

H. întrucât, pentru anumite sectoare, precum cel al măslinelor de masă, al uleiului de măsline și al produselor din carne, decizia SUA va înrăutăți și mai mult situația și așa fragilă a pieței interne, în timp ce în cazul altor sectoare, mai stabile, precum sectorul vinului și al produselor lactate, întreaga piața riscă să fie grav perturbată;

I. întrucât produsele vizate de noile tarife pot suferi creșteri considerabile ale prețurilor pentru consumatori; întrucât majoritatea acestor produse pot fi înlocuite cu produse alternative de origine diferită;

J. întrucât, în conformitate cu normele actuale ale UE, campaniile de promovare care au fost deja aprobate și care vizează piața SUA nu pot fi reprogramate, iar unele acțiuni deja întreprinse pentru a promova produsele cu valoare foarte ridicată s-ar putea dovedi inutile dacă se vor aplica tarifele SUA,

1. ia act de aprobarea dată de organismul de soluționare a litigiilor din cadrul OMC și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia SUA de a impune măsuri de retorsiune asupra Uniunii Europene ca urmare a litigiului Airbus, în loc să se caute o soluție negociată;

2. subliniază că aceste tarife vor avea un impact negativ considerabil nu doar asupra statelor membre și a produselor vizate, ci și asupra întregului sector agricol și lanț agroalimentar din UE;

3. își exprimă profundul regret față de lipsa de implicare a SUA în încercările UE de a găsi o soluție negociată în timp util înainte de aplicarea tarifelor;

4. îndeamnă Comisia ca, în conformitate cu normele OMC, să mobilizeze rapid sprijin pentru sectoarele cele mai afectate de aceste tarife și să utilizeze toate instrumentele și măsurile politicii agricole comune (PAC) disponibile pentru a face față perturbărilor de pe piața internă, cum ar fi retragerea de pe piață a fructelor și legumelor și sistemele de depozitare privată pentru brânzeturi și alte produse lactate; în acest context, își exprimă regretul profund față de lipsa finanțării ad-hoc în bugetul 2020;

5. invită Comisia să monitorizeze temeinic piața UE de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente, pentru a detecta orice perturbare generată de aplicarea acestor sancțiuni și efectele în lanț ale produselor scoase forțat din lanțul de aprovizionare cu alimente;

6. sprijină extinderea domeniului de aplicare al campaniilor de promovare ale UE pentru a ajuta statele membre să-și consolideze poziția pe piețele țărilor terțe și să găsească noi debușee pentru produsele UE vizate de tarife;

7. subliniază că este necesar să se asigure accesul pe piață al produselor afectate de tarifele SUA, eliminând obstacolele tehnice persistente care i-au împiedicat pe operatori să valorifice pe deplin posibilitățile de export oferite de alte acorduri de liber schimb;

8. invită Comisia să permită ca acest tip de campanii de promovare să se desfășoare mai flexibil, pentru a le permite operatorilor să se adapteze și să se reorienteze către piețe alternative, reprogramând activitățile deja aprobate pentru piața americană;

9. îndeamnă Comisia să continue negocierile pentru a găsi o soluție rapidă, pentru a dezamorsa tensiunile comerciale în creștere dintre cele două părți și pentru a elimina aceste tarife punitive asupra bunurilor UE;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate