Predlog resolucije - B9-0198/2019Predlog resolucije
B9-0198/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Paolo De Castro
v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0197/2019

Postopek : 2019/2895(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0198/2019
Predložena besedila :
B9-0198/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0198/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

(2019/2895(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju odločitve, ki jo je 2. oktobra 2019 sprejel arbiter Svetovne trgovinske organizacije (STO) v sporu o subvencijah Airbusu (DS316) in v kateri je dovolil protiukrepe, ki jih lahko Združene države Amerike uvedejo zoper izvoz iz Evropske unije, v višini 7,5 milijarde USD (6,8 milijarde EUR),

 ob upoštevanju uradne odločitve, ki jo je 14. oktobra sprejel organ za reševanje sporov STO in v kateri je dovolil te sankcije,

 ob upoštevanju odločitve ZDA, da z 18. oktobrom 2019 za nekatere kmetijske proizvode uvedejo dodatne tarife v višini 25 % ad valorem, za nekmetijske proizvode pa v višini 10 % ad valorem,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so ZDA glavni cilj kmetijskega izvoza iz EU-28, saj je ta izvoz v ZDA leta 2018 znašal 22,3 milijarde EUR; ker ta izvoz prispeva k ohranitvi pozitivne trgovinske bilance z ZDA;

B. ker bodo agroživilski izvoz iz EU, vreden 4,3 milijarde EUR (60 % skupne vrednosti protiukrepov), prizadele nove tarife, ki bodo znašale 1,1 milijarde EUR;

C. ker so Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Italija, Nemčija in Irska, v tem zaporedju, glavne države, na katere vpliva odločitev ZDA, saj iz njih izhaja 97 % vsega izvoza, za katerega bodo veljale nove tarife; ker bodo negativen vpliv občutili tudi agroživilski sektorji v drugih državah članicah;

D. ker bodo glavni kmetijski proizvodi, na katere se usmerjajo sankcije STO, prepoznavni proizvodi z zelo visoko dodano vrednostjo, ki so pogosto zaščiteni v skladu s shemami kakovosti EU (vino in žgane pijače, mlečni in mesni izdelki, oljčno olje in namizne oljke) in za katere bo veljalo 92 % vseh trgovinskih protiukrepov ZDA;

E. ker so ukrepi, četudi v manjši meri, usmerjeni tudi na druge agroživilske proizvode, kot so svinjina, kava, sladki piškoti, sadni sokovi, agrumi ter drugo sadje in zelenjava;

F. ker so kmetje in gospodarski subjekti v agroživilski verigi po ruskem embargu ponovno žrtve nekmetijskega trgovinskega spora in bo odločitev ZDA o uporabi teh tarif veljala v nedogled, dokler ne bodo države članice začele upoštevati resolucije STO o sporu v zvezi z Airbusom;

G. ker se bo nestabilnost notranjega trga EU, ki se že sooča z motnjami zaradi ruske prepovedi in se mora pripraviti na morebitno gospodarsko škodo, ki jo lahko povzroči izstop Združenega kraljestva iz EU, s protiukrepi ZDA še poglobila;

H. ker bo v nekaterih sektorjih, na primer v sektorju namiznih oljk, oljčnega olja in mesnih izdelkov, odločitev ZDA še poslabšala že tako nestabilno stanje na notranjem trgu, v nekaterih drugih stabilnejših sektorjih, kot sta sektorja vina in mlečnih izdelkov, pa bi lahko povzročila resne motnje na trgu nasploh;

I. ker bi se lahko za proizvode, na katere so usmerjene nove tarife, močno povišale cene za potrošnike; ker se lahko večina teh proizvodov nadomesti s proizvodi z drugačnim poreklom;

J. ker v skladu z veljavnimi pravili EU ni mogoče preoblikovati promocijskih kampanj, ki so že bile odobrene in so usmerjene na trg ZDA, in bodo nekateri ukrepi, ki se že izvajajo za promocijo proizvodov z zelo visoko vrednostjo, brezplodni, če bodo uvedene nove tarife;

1. je seznanjen z odobritvijo, ki jo je izdal organ za reševanje sporov STO, in je globoko zaskrbljen zaradi odločitve ZDA, da zaradi spora v zvezi z Airbusom uvedejo protiukrepe za Evropsko unijo, ki je bila sprejeta, ne da bi poskušali poiskati rešitev s pogajanji;

2. poudarja, da bodo te tarife pomembno negativno vplivale na države članice in proizvode, na katere so usmerjene, pa tudi na celoten kmetijski sektor, s tem pa na celotno agroživilsko verigo po vsej EU;

3. globoko obžaluje nepripravljenost ZDA za sodelovanje v prizadevanjih EU, da bi našla pravočasno rešitev s pogajanji pred začetkom veljavnosti tarif;

4. poziva Komisijo, naj v skladu s pravili STO zagotovi hitro podporo za sektorje, ki so jih te tarife najbolj prizadele, ter uporabi vse razpoložljive instrumente SKP in ukrepe za obvladovanje motenj na notranjem trgu, kot so umik sadja in zelenjave s trga ter sistemi pomoči za zasebno skladiščenje za sire in druge mlečne izdelke, ter v tem okviru globoko obžaluje pomanjkanje ad hoc financiranja v proračunu za leto 2020;

5. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja trg EU vzdolž celotne verige preskrbe s hrano, da bi tako odkrili morebitne motnje, ki nastajajo zaradi uporabe teh sankcij ter posrednih učinkov proizvodov, ki so izrinjeni iz verige preskrbe s hrano;

6. podpira razširitev obsega promocijskih kampanj EU, da bi državam članicam pomagali okrepiti njihov položaj na tretjih trgih in najti nove trge za proizvode EU, na katere se usmerjajo tarife;

7. poudarja, da je treba zagotoviti dostop do trga za proizvode, za katere se uporabljajo tarife ZDA, z odpravo vztrajnih tehničnih ovir, ki gospodarskim subjektom preprečujejo, da bi v celoti izkoriščali izvozne možnosti, ki se ponujajo v okviru drugih trgovinskih sporazumov;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi večjo prožnost glede načina vodenja takih promocijskih kampanj, da bi gospodarskim subjektom zagotovili odzivnost in preusmeritev na alternativne trge s ponovnim načrtovanjem dejavnosti, ki so že bile potrjene za trg ZDA;

9. poziva Komisijo, naj z nadaljevanjem pogajanj najde hitro rešitev, omili vse hujše trgovinske napetosti med obema stranema in doseže umik teh kaznovalnih tarif, ki so bile uvedene na blago EU;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov