Propunere de rezoluţie - B9-0201/2019Propunere de rezoluţie
B9-0201/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer‑Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen
în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0197/2019

Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0201/2019
Texte depuse :
B9-0201/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0201/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

(2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul OMC în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturile UE de 7,5 miliarde USD,

 având în vedere decizia oficială adoptată de Organul OMC de soluționare a litigiilor la 14 octombrie 2019, care dă undă verde acestor sancțiuni,

 având în vedere decizia SUA de a introduce un nou tarif de 25 % „ad valorem” la anumite produse agricole începând cu 18 octombrie 2019,

 având în vedere articolele relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe[1] (Regulamentul privind promovarea) și Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 noiembrie 2019 privind adoptarea programului de lucru pentru 2020 în ceea ce privește acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe,

 având în vedere articolele relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole[2] (Regulamentul privind organizarea comună unică a piețelor - OCP unică),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât SUA este cea mai importantă destinație pentru exporturile agricole din UE-28, care s-au ridicat la 22,3 miliarde EUR în 2018 și, prin urmare, reprezintă o piață de neînlocuit atât din punctul de vedere al valorii, cât și al volumului;

B. întrucât principalele produse agricole vizate de sancțiunile OMC sunt alese strategic ca fiind produse emblematice ale UE cu o foarte mare valoare adăugată, în special băuturi spirtoase, vin, ulei de măsline și produse lactate precum untul și brânza;

C. întrucât sunt vizate și alte produse agroalimentare, cum ar fi carnea de porc, cafeaua, biscuiții dulci, citricele și sucurile de fructe, deși într-o mai mică măsură;

D. întrucât tarifele vor crește incertitudinea economică și juridică pentru producătorii europeni într-un sector deja volatil prin însăși natura sa, ca urmare a perturbărilor existente în lanțul agroalimentar din UE, din cauza interdicției impuse de Rusia asupra importurilor de produse alimentare europene și a retragerii Regatului Unit din UE;

E. întrucât, pentru anumite sectoare, precum cel al uleiului de măsline, decizia SUA va înrăutăți și mai mult situația și așa fragilă a pieței interne, în timp ce în cazul altor sectoare, ca sectorul vinicol, riscă să perturbe grav întreaga piață;

F. întrucât tarifele vor conduce la creșteri semnificative ale prețurilor pentru consumatori și la pierderi economice și de locuri de muncă pentru întreprinderile de ambele părți ale Atlanticului, fiind în final în beneficiul producătorilor din afara UE și al SUA,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la daunele colaterale suferite de sectorul agroalimentar al UE din cauza deciziei luate de Statele Unite de a impune măsuri de retorsiune Uniunii Europene ca urmare a litigiului privind Airbus; consideră inacceptabil faptul că sectorul agricol trebuie să suporte o mare parte din costul unui litigiu care provine dintr-un sector cu care nu are nicio legătură; regretă decizia de a impune taxe asupra unui număr atât de mare de produse agricole;

2. subliniază că aceste tarife vor avea un impact negativ considerabil nu doar asupra statelor membre și produselor vizate, ci și asupra întregului sector agricol și lanț agroalimentar din întreaga UE și posibil, asupra întreprinderilor și consumatorilor din SUA;

3. subliniază necesitatea unui răspuns coordonat și armonizat al UE, în special având în vedere faptul că tarifele au fost concepute să afecteze statele membre în măsuri diferite, în încercarea de a diviza poziția Uniunii;

4. îndeamnă Comisia să acorde prioritate suprimării rapide a tarifelor care afectează produsele agricole înainte de hotărârea OMC privind cazul Boeing, preconizată pentru martie 2020, și solicită dezamorsarea tensiunilor comerciale tot mai mari dintre cele două părți; invită SUA să colaboreze cu UE în acest sens;

5. îndeamnă Comisia, în conformitate cu normele OMC, să mobilizeze sprijin rapid pentru sectoarele cel mai afectate de aceste tarife și să recurgă la instrumente noi sau existente și la măsuri relevante pentru a contracara perturbările de pe piața internă;

6. invită Comisia să valorifice posibilitatea, prevăzută la articolul 15 din Regulamentul privind promovarea, de a crește ratele de cofinanțare de la 80 % la 85 % din campaniile de promovare, pentru a sprijini operatorii care vor trebui să își intensifice eforturile de intrare pe piața SUA și să contribuie la reducerea barierelor la intrarea pe piață;

7. solicită Comisiei să finanțeze, din proprie inițiativă, în temeiul articolului 9 din Regulamentul privind promovarea, măsuri de promovare orizontale care să fie puse în aplicare rapid în 2020, cum ar fi misiuni la nivel înalt, participarea la târguri comerciale și expoziții de importanță internațională, sau operațiuni care vizează consolidarea imaginii produselor Uniunii, dedicate în mod special produselor afectate de sancțiuni;

8. invită Comisia să valorifice articolul 219 din Regulamentul privind OCP unică pentru a mări flexibilitatea normelor privind campaniile de promovare din cadrul planurilor naționale de vinificație, în special pentru a permite transferurile de fonduri între pachetele financiare specifice în vederea diversificării pe piețele țărilor terțe sau pentru a consolida acțiunile de promovare pe piața SUA;

9. insistă asupra faptului că sancțiunile impuse de SUA reprezintă circumstanțe excepționale care nu ar fi putut fi prevăzute și gestionate de operatori și, prin urmare, solicită Comisiei să adapteze normele de control și de audit astfel încât operatorii să nu fie penalizați din cauza adaptărilor inevitabile pe care aceștia vor trebui să le efectueze pentru acțiuni de promovare sau pentru neexecutarea acțiunilor de promovare care au fost deja planificate;

10. solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea de a utiliza sisteme de depozitare privată pentru unt și brânză și de a le extinde pe cele pentru uleiul de măsline, în cazul în care condițiile pe piață continuă să se deterioreze;

11. solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea, în temeiul articolului 221 din Regulamentul privind OCP unică, de a aloca fonduri de compensare sectoarelor afectate în caz de criză gravă, în cadrul marjelor disponibile în buget;

12. subliniază că, în aceste condiții, este esențial să se evite reducerile suplimentare la bugetul politicii agricole comune (PAC) și să se continue reforma rezervei de criză a PAC, deoarece sectorul agricol este din ce în ce mai afectat de volatilitate și de crize internaționale motivate politic, care necesită un răspuns bugetar puternic și eficient;

13. subliniază necesitatea de a asigura accesul pe piață al produselor afectate de tarifele SUA, eliminând obstacolele tehnice persistente care i-au împiedicat pe operatori să valorifice pe deplin posibilitățile de export oferite de alte acorduri de liber schimb;

14. subliniază că Uniunea Europeană este pe deplin angajată în punerea în aplicare a agendei pozitive negociate între președintele Trump și președintele Juncker în iulie 2018 și că recentul acord cu SUA privind alocarea unei părți din contingentul tarifar pentru carnea de vită de calitate superioară, ca soluție la un litigiu comercial de lungă durată, constituie un semnal clar al acestei dorințe; așteaptă semnale similare din partea SUA;

15. își reiterează angajamentul față de liberul schimb și deschiderea piețelor, întrucât acestea au extins posibilitățile economice și de ocupare a forței de muncă pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din SUA și din UE și subliniază importanța unor relații comerciale constructive care să fie reciproc avantajoase pentru UE și SUA;

16. își subliniază sprijinul pentru menținerea unui sistem comercial bazat pe norme și pentru OMC ca instituție, recunoscând, în același timp, necesitatea unei reforme cuprinzătoare, în special în ceea ce privește organul de apel al OMC;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate