Postopek : 2019/2895(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0201/2019

Predložena besedila :

B9-0201/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 28/11/2019 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 46k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavi Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Annie Schreijer‑Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen</Depute>

<Commission>{PPE}v imenu skupine PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0197/2019

B9‑0201/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

(2019/2895(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju odločitve, ki jo je 2. oktobra 2019 sprejel arbiter STO v sporu o subvencijah Airbusu (DS316) in v kateri je dovolil protiukrepe, ki jih lahko Združene države Amerike uvedejo zoper izvoz iz Evropske unije, v višini 7,5 milijarde USD,

 ob upoštevanju uradne odločitve, ki jo je 14. oktobra 2019 sprejel organ za reševanje sporov STO in v kateri je dovolil navedene protiukrepe,

 ob upoštevanju odločitve ZDA, da z 18. oktobrom 2019 za nekatere kmetijske proizvode uvede dodatne tarife v višini 25 % ad valorem,

 ob upoštevanju ustreznih členov Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah[1] (uredba o promociji) in Izvedbenega sklepa Komisije z dne 18. novembra 2019 o sprejetju delovnega programa za leto 2020 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah,

 ob upoštevanju ustreznih členov Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov[2] (uredba o enotni skupni ureditvi trgov (SUT)),

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so ZDA najpomembnejši cilj izvoza kmetijskih proizvodov iz EU-28 in ker je ta izvoz leta 2018 znašal 22,3 milijarde EUR, zaradi česar predstavlja nenadomestljiv trg v smislu vrednosti in količine;

B. ker so glavni kmetijski proizvodi, na katere se usmerjajo sankcije STO, strateško izbrani prepoznavni proizvodi EU z zelo visoko dodano vrednostjo, zlasti žgane pijače, vino, oljčno olje in mlečni izdelki, kot sta maslo in sir;

C. ker so ukrepi, četudi v manjši meri, usmerjeni tudi na druge agroživilske proizvode, kot so svinjina, kava, sladki piškoti, agrumi in sadni sokovi;

D. ker bodo tarife povečale ekonomsko in pravno negotovost za evropske proizvajalce v sektorju, ki je nestanoviten že po naravi, prav tako pa so ga prizadele stalne motnje v agroživilski verigi EU zaradi ruske prepovedi uvoza živil in izstopa Združenega kraljestva iz EU;

E. ker bo v nekaterih sektorjih, na primer v sektorju oljčnega olja, odločitev ZDA še bolj ogrozila že tako nestabilne razmere na notranjem trgu, v drugih sektorjih, kot je sektor vina, pa bi lahko povzročila resne motnje na trgu nasploh;

F. ker bodo tarife privedle do znatnih zvišanj cen za potrošnike ter gospodarskih izgub in izgub delovnih mest za podjetja na obeh straneh Atlantika, od česar bodo imeli na koncu koristi proizvajalci zunaj EU in ZDA;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi postranske škode, s katero se srečuje agroživilski sektor EU zaradi odločitve ZDA o uvedbi protiukrepov za Evropsko unijo zaradi spora v zvezi z Airbusom; meni, da je nesprejemljivo, da mora kmetijski sektor kriti velik del stroškov pravnega spora, ki izvira iz sektorja, s katerim nima nikakršne povezave; obžaluje odločitev o uvedbi dajatev na tako veliko število kmetijskih proizvodov;

2. poudarja, da bodo te tarife bistveno negativno vplivale na države članice in proizvode, na katere so usmerjene, pa tudi na celoten kmetijski sektor, s tem pa na celotno agroživilsko verigo po vsej EU ter morda tudi na podjetja in potrošnike v ZDA;

3. poudarja potrebo po usklajenem in enotnem odzivu EU, zlasti ker so tarife določene tako, da na države članice vplivajo v različnem obsegu, da bi poskušali omajati skupno stališče Unije;

4. poziva Komisijo, naj prednostno obravnava odpravo tarif, ki vplivajo na kmetijske proizvode, pred razsodbo STO v sporu v zvezi z Airbusom, ki se pričakuje do marca 2020, in poziva k umiritvi vse večjih trgovinskih napetosti med obema stranema; poziva ZDA, naj pri tem sodelujejo z EU;

5. poziva Komisijo, naj v skladu s pravili STO sprosti hitro podporo za sektorje, ki so jih te tarife najbolj prizadele, ter uporabi obstoječe instrumente in ustrezne ukrepe za obvladovanje motenj na notranjem trgu;

6. poziva Komisijo, naj izkoristi možnost iz člena 15 uredbe o promociji in zviša stopnje sofinanciranja promocijskih kampanj z 80 % na 85 %, da bi podprla izvajalce dejavnosti, ki bodo morali okrepiti svoja prizadevanja za vstop na trg ZDA, in pomaga odpraviti ovire za vstop;

7. poziva Komisijo, naj na lastno pobudo v skladu s členom 9 uredbe o promociji financira horizontalne ukrepe, ki bi jih začeli hitro izvajati v letu 2020, kot so misije na visoki ravni, sodelovanje na mednarodno pomembnih trgovinskih sejmih in razstavah ali dejavnosti za izboljšanje podobe proizvodov Unije, ki so posebej namenjene proizvodom, ki so jih prizadele sankcije;

8. poziva Komisijo, naj izkoristi člen 219 uredbe SUT za večjo prožnost pravil za promocijske kampanje v skladu z nacionalnimi načrti za vino, zlasti za omogočanje prenosov sredstev med posebnimi dodelitvami za diverzifikacijo na trgih tretjih držav in okrepitev promocijskih ukrepov na trgu ZDA;

9. vztraja, da sankcije ZDA pomenijo izjemne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih izvajalci dejavnosti ne morejo obvladovati, zaradi česar poziva Komisijo, naj prilagodi pravila nadzora in revizije tako, da izvajalci dejavnosti ne bodo kaznovani zaradi neizogibnih prilagoditev, ki jih bodo primorani izvesti za promocijske ukrepe, oziroma zaradi neizvajanja promocijskih ukrepov, ki so že bili načrtovani;

10. poziva Komisijo, naj razmisli o uporabi sistemov pomoči za zasebno skladiščenje masla in sira ter razširitvi takih sistemov za oljčno olje, če se bodo razmere na trgu še naprej slabšale;

11. poziva Komisijo, naj preuči možnost iz člena 221 uredbe SUT o dodelitvi sredstev za povrnitev škode prizadetim sektorjem v primerih hude krize, in sicer v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev;

12. poudarja, da je v teh okoliščinah ključno preprečiti nadaljnje zmanjševanje proračunskih sredstev za skupno kmetijsko politiko (SKP) in izvesti reformo rezerve SKP za krizne razmere, saj na kmetijski sektor vse bolj vplivajo nestanovitnost in politično motivirane mednarodne krize, ki zahtevajo odločen in učinkovit proračunski odziv;

13. poudarja, da je treba zagotoviti dostop do trga za proizvode, ki so jih prizadele tarife ZDA, in sicer z odpravo tehničnih ovir, ki še vedno obstajajo in izvajalcem dejavnosti preprečujejo, da bi v celoti izkoriščali izvozne možnosti, ki se ponujajo v okviru drugih trgovinskih sporazumov;

14. poudarja, da je Evropska unija povsem zavezana izvajanju pozitivne agende, o kateri sta se julija 2018 dogovorila ameriški predsednik Trump in predsednik Komisije Juncker, ter da nedavni sporazum z ZDA o dodelitvi deleža v tarifnih kvotah za visokokakovostno goveje meso kot rešitvi dolgotrajnega trgovinskega spora jasno izraža takšno pripravljenost; pričakuje podobno pripravljenost tudi s strani ZDA;

15. ponavlja, da je zavezan prosti trgovini in odprtim trgom, ki so povečali gospodarske in zaposlitvene možnosti za številna mala in srednja podjetja v ZDA in EU, ter poudarja pomen konstruktivnih trgovinskih odnosov, ki so vzajemno koristni za EU in ZDA;

16. poudarja svojo podporo ohranitvi trgovinskega sistema, ki temelji na pravilih, in STO kot institucije ter priznava potrebo po celoviti reformi, zlasti kar zadeva pritožbeni organ STO;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

 

[1] UL L 317, 4.11.2014, str. 56.

[2] UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

Zadnja posodobitev: 27. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov