Propunere de rezoluţie - B9-0203/2019Propunere de rezoluţie
B9-0203/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0197/2019

Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0203/2019
Texte depuse :
B9-0203/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9-0203/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

(2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturile UE de 7,5 miliarde de dolari (6,8 miliarde EUR),

 având în vedere decizia oficială adoptată de organismul OMC de soluționare a litigiilor la 14 octombrie, care dă undă verde acestor măsuri de retorsiune,

 având în vedere decizia SUA de a introduce un nou tarif de 25 % „ad valorem” la unele produse agricole și neagricole și 10 % „ad valorem” la produse neagricole începând cu 18 octombrie 2019,

 având în vedere articolele aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului[1],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât SUA reprezintă principala destinație a exporturilor agricole din UE-28, care au atins 22,3 miliarde de euro în 2018; întrucât astfel de exporturi contribuie la menținerea unei balanțe comerciale pozitive cu SUA;

B. întrucât noile tarife, echivalente cu 1,1 miliarde EUR, vor afecta exporturi de produse agroalimentare ale UE în valoare de 4,3 miliarde EUR (60 % din valoarea totală a măsurilor de retorsiune);

C. întrucât Regatul Unit, Franța, Spania, Italia, Germania și Irlanda sunt, în această ordine, principalele țări afectate de decizia SUA, reprezentând 97 % din totalul exporturilor expuse la noile tarife; întrucât vor fi afectate negativ și sectoarele agroalimentare din alte state membre;

D. întrucât principalele produse agricole țintite de sancțiunile SUA vor fi unele produse emblematice ale UE cu o foarte mare valoare adăugată (whisky-ul scoțian „single malt”, vinul, uleiul de măsline și produse lactate precum untul și brânza și produse precum cașmirul) care vor fi expuse la 92% din noile măsuri de retorsiune comercială luate de SUA;

E. întrucât sunt vizate și alte produse agroalimentare, cum ar fi măslinele de masă, carnea de porc, cafeaua, biscuiții dulci, citricele proaspete, scoicile și băuturile spirtoase, deși într-o mai mică măsură;

F. întrucât fermierii și operatorii din lanțul agroalimentar sunt din nou victime ale unui conflict comercial non-agricol, iar decizia SUA de a aplica aceste tarife va rămâne în vigoare pe durată nedeterminată până când statele membre se conformează rezoluției OMC în litigiul Airbus;

G. întrucât măsurile de retorsiune luate SUA vor aduce și mai multă instabilitate pe piața internă a UE și, în special, în sectorul agricol, perturbat deja de interdicția impusă de Rusia și trebuie să se pregătească pentru a face față altor consecințe economice dacă Regatul Unit se retrage din UE;

H. întrucât, în conformitate cu dispozițiile din propria legislație, SUA pot introduce un așa-numit carusel tarifar care ar avea un efect de domino asupra altor produse și ar amplifica consecințele economice ale măsurilor de retorsiune, cu impact disproporționat asupra comerțului bilateral, deoarece ar perturba grav fluxurile de export către SUA;

I. întrucât, pentru anumite sectoare, precum cel al uleiului de măsline, decizia SUA va înrăutăți și mai mult situația și așa fragilă a pieței interne, în timp ce în cazul altor produse, precum vinul, whisky-ul și produsele lactate, riscă să perturbe grav întreaga piață; întrucât o astfel de decizie ar amenința, prin urmare, creșterea, investițiile și crearea de locuri de muncă și ar conduce la o pierdere semnificativă a competitivității și a cotei de piață, obținută după mulți ani de eforturi și care va fi greu de recuperat;

J. întrucât produsele vizate de noile tarife pot suferi creșteri considerabile de preț la nivelul consumatorului; întrucât majoritatea acestor produse pot fi înlocuite cu produse alternative de origine diferită;

K. întrucât, în conformitate cu normele actuale ale UE, campaniile de promovare care au fost deja aprobate și care vizează piața SUA nu pot fi reprogramate, iar unele acțiuni deja întreprinse pentru a promova produsele cu valoare foarte ridicată s-ar putea dovedi inutile dacă se vor aplica tarifele SUA,

L. întrucât agricultura UE este din ce în ce mai integrată pe piețele internaționale, fapt ce dovedește importanța unor relații comerciale constructive în general și a menținerii unui lanț de aprovizionare cu alimente cu produse de înaltă calitate, care să răspundă cererii clienților;

1. se arată extrem de îngrijorat de faptul că decizia SUA de a impune măsuri de retorsiune împotriva UE ca urmare a litigiului Airbus va avea un impact negativ semnificativ nu doar asupra statelor membre și produselor vizate, ci și asupra întregului sector agricol și lanț agroalimentar din întreaga UE;

2. își exprimă profundul regret față de lipsa de implicare a SUA în încercările UE de a găsi o soluție negociată în timp util înainte de aplicarea tarifelor; se arată preocupat de faptul că, până în prezent, SUA a refuzat să colaboreze cu UE pentru a găsi, în timp util, o soluție pentru industriile noastre aeronautice în contextul litigiului de lungă durată Airbus-Boeing;

3. sprijină eforturile Comisiei și o îndeamnă să încerce în continuare să găsească soluții negociate pentru a aplana tensiunile comerciale actuale dintre cele două părți;

4. invită Comisia să monitorizeze temeinic piața UE de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente, pentru a detecta orice perturbare generată de aplicarea acestor tarife și efectele în lanț ale produselor scoase forțat din lanțul de aprovizionare cu alimente;

5. constată că Comisia are opțiunea de a depune o plângere la OMC în cazul în care SUA aplică un carusel tarifar, care ar avea un efect de domino asupra mai multor produse; subliniază efectul disproporționat pe care l-ar avea un carusel tarifar asupra exporturilor UE către SUA;

6. îndeamnă Comisia să investigheze impactul acestor măsuri de retorsiune asupra sectoarelor afectate și asupra pieței interne și, în cazurile justificate, în conformitate cu normele OMC și în limitele bugetului, să mobilizeze sprijin rapid pentru sectoarele cele mai afectate de aceste tarife și să ia în considerare utilizarea politicii agricole comune (PAC) pentru a face față perturbărilor de pe piața internă;

7. invită Comisia să revizuiască actuala legislație secundară privind regulamentele de promovare sectoriale și orizontale pentru a permite o mai mare flexibilitate în derularea unor astfel de campanii de promovare în țări terțe, pentru a le permite operatorilor să reacționeze și să acționeze mai viguros în SUA și pentru a contracara impactul asupra consumatorilor, sau să se reorienteze, atunci când este necesar, pe piețe alternative prin reprogramarea activităților care au fost deja aprobate pentru piața SUA; subliniază că operatorii din UE nu ar trebui penalizați dacă își adaptează acțiunile de promovare actuale ca răspuns direct la contramăsurile adoptate de SUA;

8. invită Comisia să permită o mai mare flexibilitate în aplicarea măsurilor sectoriale de promovare definite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor CEE nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului[2], permițându-le operatorilor să prelungească durata campaniilor din SUA;

9. invită Comisia să întreprindă acțiuni de informare și de promovare orizontale, ca de exemplu misiuni la nivel înalt, participare la târguri comerciale și expoziții de importanță internațională care să construiască o imagine mai bună și să promoveze mai bine produsele în cauză, în conformitate cu articolele 2 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014;

10. ia act de faptul că, din cauza acestei probleme specifice de piață, Comisia ar putea apela la dispozițiile prevăzute la articolele 15 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 pentru a-i sprijini pe operatori;

11. îi cere Comisiei să aprobe cereri suplimentare și să mărească alocările pentru promovare pe 2019, întrucât bugetul anual a fost deja angajat, pentru a reacționa rapid, evitând întârzierile, la contramăsurile adoptate de SUA;

12. pledează pentru reglementări mai favorabile pentru promovarea produselor agricole ale UE pentru a-i ajuta pe operatori să își mărească cota și să își consolideze poziția pe piețele din țările terțe și pentru a găsi noi piețe de desfacere pentru produsele UE în perspectiva reformei PAC și a următoarei revizuiri a regulamentului orizontal privind promovarea;

13. subliniază că trebuie asigurat accesul pe piață al produselor afectate, eliminând obstacolele tehnice persistente care i-au împiedicat pe operatori să valorifice pe deplin posibilitățile de export oferite de alte acorduri comerciale;

14. își reiterează atașamentul față de liberul schimb și deschiderea piețelor și subliniază importanța unor relații comerciale constructive între UE și SUA;

15. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate