Propunere de rezoluţie - B9-0204/2019Propunere de rezoluţie
B9-0204/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru a atenua impactul hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii europene

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0204/2019
Texte depuse :
B9-0204/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0204/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurile ce trebuie luate pentru a atenua impactul hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii europene

(2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere hotărârea din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturile UE de 7,5 miliarde de dolari (6,8 miliarde EUR),

 având în vedere decizia oficială adoptată de organismul OMC de soluționare a litigiilor la 14 octombrie, care dă undă verde acestor sancțiuni,

 având în vedere decizia SUA de a introduce un nou tarif de 25 % „ad valorem” la anumite produse agricole și 10 % „ad valorem” la produse neagricole începând cu 18 octombrie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în 2018 produsele agricole reprezentau 7,0 % din valoarea totală a mărfurilor exportate de UE-28 ;[1]; întrucât cea mai importantă categorie de produse agricole exportate, ca valoare, au fost băuturile, băuturi spirtoase și oțet, care au ajuns la 31 de miliarde EUR[2];

B. întrucât SUA reprezintă principala destinație a exporturilor agricole din UE-28, care au atins 22,3 miliarde de euro în 2018[3]; întrucât astfel de exporturi contribuie la menținerea unei balanțe comerciale pozitive cu SUA; întrucât aceasta reprezintă 16,2 % din comerțul total al UE-28 cu produse agroalimentare cu țări din afara UE;

C. întrucât noile tarife, echivalente cu 1,1 miliarde EUR, vor afecta exporturi de produse agroalimentare ale UE în valoare de 4,3 miliarde EUR (60 % din valoarea totală a măsurilor de retorsiune);

D. întrucât Regatul Unit, Franța, Spania, Italia, Germania și Irlanda sunt, în această ordine, principalele țări afectate de decizia SUA, reprezentând 97 % din totalul exporturilor expuse la noile tarife; întrucât vor fi afectate negativ și sectoarele agroalimentare din alte state membre ale UE;

E. întrucât principalele produse agricole vizate de sancțiunile OMC vor fi produse UE de mare valoare (whisky scoțian, vin, produse lactate precum untul și brânza și uleiul de măsline);

F. întrucât fermierii și operatorii din lanțul agroalimentar sunt victime ale unui conflict comercial generat de o controversă transatlantică legată de subvențiile industriale pentru Airbus și Boeing; întrucât unele dintre statele membre vizate de sancțiuni, cum ar fi Italia și Irlanda, nici măcar nu fac parte din consorțiul Airbus;

G. întrucât, pentru anumite sectoare, precum cel al uleiului de măsline, decizia SUA va înrăutăți și mai mult situația și așa fragilă a pieței interne, în timp ce în cazul altor sectoare care merg bine, ca sectorul vinicol, riscă să perturbe grav întreaga piață;

H. întrucât măsurile de retorsiune luate SUA vor aduce și mai multă instabilitate pe piața internă a UE și, în special, în sectorul agricol, perturbat deja de interdicția impusă de Rusia și trebuie să se pregătească pentru a face față consecințelor economice potențiale ale retragerii Regatului Unit din UE;

I. întrucât actuala orientare către export a UE duce sistematic la supraproducție și la prețuri mici de achiziție de la fermieri, factori care contribuie semnificativ la instabilitatea actuală din anumite sectoare;

J. întrucât, pentru perioada de programare 2014-2018, au fost alocate peste 1 094 de milioane EUR pentru a promova sectorul vitivinicol[4] în cadrul programelor naționale de sprijin, ceea ce reprezintă 18 % din pachetul financiar; întrucât relatările din presă au evidențiat că, prin campanii de promovare, o parte considerabilă din cheltuielile PAC se duce pe activitățile de promovare ale marilor întreprinderi multinaționale, care se desfășoară în țări terțe;

K. întrucât o politică agricolă și alimentară coerentă ar trebui să considere sănătatea umană drept un factor-cheie pentru conceperea și aplicarea sa, iar orice activitate promoțională care utilizează fondurile UE ar trebui să fie concepută ținând seama de progresele în alimentație relevante pentru regiunea europeană, unde printre principalele preocupări de sănătate se numără proasta alimentație, excesul de greutate și obezitatea și unde bolile netransmisibile asociate cu regimul alimentar sunt tot mai întâlnite[5];

L. întrucât comerțul Uniunii cu produse agricole diferă de comerțul din alte sectoare în anumite privințe, în special prin faptul că alimentația corespunzătoare este un drept recunoscut în temeiul dreptului internațional[6] și că exporturile și importurile agricole includ în prezent comerțul și transportul de animale vii, care sunt recunoscute ca ființe sensibile;

1. subliniază că aceste tarife vor avea un impact negativ asupra statelor membre și produselor vizate și un impact global asupra locurilor de muncă din întreg lanțul agroalimentar și sectorul agricol al UE, afectându-i negativ pe fermieri și familiile lor;

2. regretă nespus lipsa de cooperare a SUA față de încercările UE de a găsi o soluție negociată în timp util, înainte de aplicarea tarifelor, și îndeamnă Comisia să își continue eforturile de a găsi o soluție rapidă și a dezamorsa tensiunile comerciale dintre cele două părți;

3. invită Comisia să monitorizeze temeinic piața UE în întregul lanț de aprovizionare cu alimente, pentru a detecta orice perturbare generată de aplicarea acestor sancțiuni și efectele în lanț ale produselor scoase forțat din lanțul de aprovizionare cu alimente;

4. îndeamnă Comisia, în conformitate cu normele OMC, să recurgă la instrumente PAC adecvate și la măsuri potrivite pentru a face față perturbărilor de pe piața internă, atât prin punerea în aplicare promptă a mecanismelor de reglementare a pieței prevăzute de Regulamentul unic OCP[7], cât și printr-o reorientare pe termen lung a producției către satisfacerea cererii din UE;

5. îndeamnă Comisia să monitorizeze situația de pe piața UE și dacă este cazul să mobilizeze rezerva pentru situații de criză în sprijinul fermierilor afectați;

6. îndeamnă statele membre, în conformitate cu normele OMC, să utilizeze instrumente PAC adecvate și instrumente naționale potrivite pentru a-i sprijini pe fermierii și lucrătorii agricoli afectați și, dacă sunt îndeplinite criteriile, să ia în calcul posibilitatea de a solicita sprijin din Fondul european de ajustare la globalizare;

7. arată încă o dată cât este de important să se utilizeze la timp instrumentele de reglementare a pieței pentru o mai bună monitorizare și aliniere a ofertei cu cererea în UE;

8. reamintește că prețurile din mai multe sectoare constant inferioare costului de producție și că sectoarele în cauză se află, prin urmare, într-o situație de fragilitate permanentă; subliniază că o concentrare pe exportul către piețele externe riscă să genereze o instabilitate și mai mare;

9. invită Comisia și statele membre să dea prioritate lanțurilor de aprovizionare mai scurte și producției locale și regionale și, în special, să ofere servicii de sprijin și consiliere pentru a-i ajuta pe fermieri să își diversifice producția și să dezvolte lanțuri de aprovizionare scurte;

10. invită statele membre implicate în consorțiul Airbus să introducă măsuri prin care să asigure solidaritatea între sectorul aerospațial și cei din sectorul agricol afectați de măsurile de retorsiune ale SUA, acordându-i sprijin financiar acestui din urmă sector;

11. consideră că campaniile de promovare finanțate de UE ar trebui regândite pentru a include un plafon de sprijin pentru fiecare solicitant și o concentrare mai mare pe nevoile relevante la nivel local, cum ar fi dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai scurte, consolidarea poziției producătorilor în lanțul de aprovizionare, promovarea unei alimentații sănătoase, conservarea soiurilor neglijate/insuficient utilizate și conservarea diversității genetice a culturilor, precum și menținerea unor moduri de agricultură durabile, semnificative pentru zonele rurale;

12. subliniază că este de datoria Comisiei să facă în așa fel încât agricultura să nu mai fie tratată ca o monedă de schimb în politica comercială, nici în negocierile pentru noi acorduri de liber schimb, nici în rezolvarea litigiilor în care sunt implicate alte sectoare; invită UE să abordeze dezechilibrele din propria sa guvernanță comercială, evaluând în special costurile, beneficiile și riscurile pentru agricultorii și producătorii mai mici care decurg din politica sale comercială;

13. invită Comisia să continue eforturile de sprijinire a reformei OMC, în special pentru a o adapta la provocările și angajamentele actuale, pentru care agricultura joacă un rol vital, cum ar fi schimbările climatice și Acordul de la Paris, respectarea drepturilor omului și a obiectivelor de dezvoltare durabilă;

14. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate