Propunere de rezoluţie - B9-0206/2019Propunere de rezoluţie
B9-0206/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop
în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0206/2019
Texte depuse :
B9-0206/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0206/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsuri pentru a contracara impactul hotărârii luate de OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa

(2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere hotărârea din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturile UE de 7,5 miliarde de dolari (6,8 miliarde EUR),

 având în vedere decizia oficială adoptată de Organul OMC de soluționare a litigiilor la 14 octombrie 2019, care dă undă verde acestor sancțiuni,

 având în vedere decizia SUA de a introduce un nou tarif de 25 % „ad valorem” la anumite produse agricole și 10 % „ad valorem” la produse neagricole începând cu 18 octombrie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât SUA reprezintă o destinație importantă a exporturilor agricole din UE-28, care au atins 22,3 miliarde EUR în 2018;

B. întrucât exporturile de produse agroalimentare ale UE în valoare de 4,3 miliarde EUR (60 % din valoarea totală a măsurilor de retorsiune) vor fi afectate de noile tarife, care se vor ridica la 1,1 miliarde EUR;

C. întrucât Regatul Unit, Franța, Spania, Italia, Germania și Irlanda sunt principalele țări afectate de decizia SUA; întrucât vor fi afectate negativ și sectoarele agroalimentare din alte state membre ale UE;

D. întrucât, în pofida lipsei de voință a SUA de a găsi un acord privind diferendul referitor la Boeing-Airbus, care ar fi benefic pentru ambele părți, și de a lua măsuri pentru a debloca numirea membrilor Organului de apel al OMC de către Organismul de soluționare a litigiilor al OMC, Comisia propune să se aloce SUA o parte din contingentul tarifar pentru carnea de vită de calitate superioară, în pofida refuzului SUA de a recunoaște principiul precauției;

E. întrucât principalele produse agricole vizate de sancțiunile SUA vor fi produse ale UE de înaltă valoare (whisky-ul scoțian, vinul, produse lactate precum untul și brânza, uleiul de măsline);

F. întrucât sunt vizate și alte produse agroalimentare, cum ar fi carnea de porc, cafeaua, biscuiții dulci sau sucurile de fructe, deși într-o mai mică măsură;

G. întrucât agricultorii și operatorii din lanțul agroalimentar sunt, din nou, victimele unui conflict comercial neagricol; întrucât Italia și Irlanda, care nu fac parte din consorțiul Airbus, sunt, de asemenea, expuse la noile tarife;

H. întrucât sancțiunile impuse de SUA vor mări și mai mult instabilitatea pieței interne a UE, accentuând volatilitatea existentă a piețelor cauzată de fenomenele meteorologice extreme, de producția excesivă în anumite sectoare care cauzează o presiune descendentă asupra veniturilor producătorilor și de potențialele consecințe economice negative ale retragerii Regatului Unit din UE;

I. întrucât dreptul la hrană este recunoscut în Declarația universală a drepturilor omului din 1948;

J. întrucât sistemul alimentar mondial se află în criză, alimentele fiind tratate ca un bun privat în sistemul alimentar industrial de astăzi, mai degrabă decât ca un bun comun, ceea ce ar contribui la tranziția către un sistem alimentar sustenabil, mai echitabil atât pentru producătorii de alimente, cât și pentru consumatori,

1. ia act de faptul că decizia luată de Statele Unite de a impune UE măsuri de retorsiune ca urmare a litigiului Airbus a fost aprobată de Organul de soluționare a litigiilor al OMC; invită Comisia să sprijine o reformă a OMC astfel încât mandatul său să includă evaluarea implicațiilor politicii comerciale asupra conformității cu Acordul de la Paris și cu realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD);

2. subliniază că aceste tarife vor avea un impact negativ considerabil nu doar asupra statelor membre și produselor vizate, ci și asupra întregului sector agricol și lanț agroalimentar din UE;

3. regretă nespus lipsa de cooperare a SUA față de încercările UE de a găsi o soluție negociată în timp util, înainte de aplicarea tarifelor, și îndeamnă Comisia să mențină negocierile deschise pentru a găsi o soluție rapidă și a dezamorsa tensiunile comerciale tot mai mari dintre cele două părți;

4. consideră că nu ar trebui alocată SUA nicio parte din contingentul tarifar pentru carnea de vită de calitate superioară, atât timp cât nu există un angajament semnificativ de a soluționa cazul Boeing-Airbus și atât timp cât această țară blochează înlocuirea oricărui membru al organului de apel al OMC și respinge toate propunerile de lansare a procesului de selecție pentru a ocupa posturile vacante rămase;

5. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape piața UE de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente, pentru a stabili orice perturbare generată de aplicarea acestor sancțiuni și efectele în lanț ale produselor afectate din lanțul de aprovizionare cu alimente;

6. solicită UE, în conformitate cu normele OMC, să utilizeze instrumentele politicii agricole comune disponibile pentru a permite agricultorilor să înceapă o tranziție echitabilă către practici agricole sustenabile, bazate pe lanțuri scurte de aprovizionare și pe producție regională, pentru a-i izola în cea mai mare măsură posibilă de șocurile externe;

7. subliniază că globalizarea lanțului de aprovizionare cu alimente nu a adus beneficii producătorilor primari, sector caracterizat de o producție sub costul de producție, de rentabilitate scăzută și expus la practici comerciale neloiale, având în vedere caracterul său fragmentat;

8. regretă faptul că politica agricolă a UE a ajuns să considere alimentele drept o marfă; este ferm convins că alimentele reprezintă un drept fundamental al omului și nu ar trebui să fie utilizate ca un instrument ofensiv de nicio parte în litigii comerciale;

9. invită Comisia să își asume un rol de lider la nivel mondial în soluționarea contradicțiilor dintre produsele alimentare mondiale abundente și malnutriția și foametea la scară largă, care provin din faptul că alimentele, una dintre cele mai elementare nevoi umane, sunt considerate drept o marfă care urmează să fie comercializată cu scop lucrativ;

10. subliniază că politica agricolă a UE trebuie reorientată dinspre modelul industrial actual bazat pe exporturile către țări terțe, care expun producătorii primari la evenimente geopolitice dincolo de controlul lor, către un model în care suveranitatea alimentară, produsele alimentare de înaltă calitate, veniturile echitabile ale producătorilor, protecția mediului și standardele înalte de bunăstare a animalelor sunt obiectivele principale;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate