Prijedlog rezolucije - B9-0208/2019Prijedlog rezolucije
B9-0208/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o mjerama za ublažavanje posljedica presude WTO-a u sporu oko Airbusa za europsku poljoprivredu

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
u ime Kluba zastupnika ID-a

Postupak : 2019/2895(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0208/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0208/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9-0208/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerama za ublažavanje posljedica presude WTO-a u sporu oko Airbusa za europsku poljoprivredu

(2019/2895(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir odluku koju je 2. listopada 2019. donio arbitar WTO-a u sporu oko subvencija za Airbus (DS316) kojom se odobravaju protumjere SAD-a za izvoz EU-a u vrijednosti od 7,5 milijardi USD (6,8 milijardi EUR),

 uzimajući u obzir službenu odluku Tijela za rješavanje sporova WTO-a od 14. listopada o davanju zelenog svjetla tim sankcijama,

 uzimajući u obzir odluku SAD-a od 18. listopada 2019. da uvede nove carinske stope od 25 % ad valorem za određene poljoprivredne proizvode i 10 % ad valorem za nepoljoprivredne proizvode,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je SAD glavno odredište izvoza poljoprivrednih proizvoda iz EU-28 te da je taj izvoz 2018. iznosio 22,3 milijarde EUR; budući da se tim izvozom pomaže u održavanju pozitivne bilance u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima s SAD-om;

B. budući da su Francuska, Italija, Španjolska, Njemačka, Irska i Ujedinjena Kraljevina glavne zemlje na koje se odnosi odluka SAD-a jer čine veliku većinu ukupnog izvoza koji podliježe novim carinskim tarifama; budući da će to ostaviti negativne posljedice i u poljoprivredno-prehrambenih sektorima drugih država članica;

C. budući da su glavni poljoprivredni proizvodi na koje se odnosi presuda WTO-a prepoznatljivi proizvodi EU-a s vrlo visokom dodanom vrijednošću (vino, mliječni proizvodi kao što su sir i maslac, maslinovo ulje i škotski viski) na koje će utjecati sve trgovinske protumjere SAD-a;

D. budući da je velik dio tih proizvoda zaštićen programima kvalitete EU-a i jedan je od temelja europskog izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;

E. budući da su na meti i drugi poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, kao što su svinjsko meso, kava, slatki keksi i voćni sokovi, iako u manjoj mjeri;

F. budući da su poljoprivrednici i subjekti u poljoprivredno-prehrambenom lancu opet žrtve nepoljoprivrednog trgovinskog sukoba;

G. budući da će sankcije SAD-a povećati nestabilnost unutarnjeg tržišta EU-a, a naročito poljoprivrednog sektora, koji se već sada mora nositi sa smetnjama uslijed ruske zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda iz EU-a i često se suočava s posljedicama uvoza poljoprivrednih proizvoda na temelju sporazuma o slobodnoj trgovini;

H. budući da će u nekim sektorima, kao što su sektor mliječnih proizvoda i maslinova ulja, odluka SAD-a dodatno ugroziti ionako osjetljivu situaciju na unutarnjem tržištu, dok nekim sektorima koji inače dobro funkcioniraju, poput sektora vina, prijeti opasnost od ozbiljnih poremećaja na tržištu općenito;

I. budući da bi potrošači mogli osjetiti znatan porast cijena proizvoda na koje se odnose nove carinske tarife; budući da se većina tih proizvoda može zamijeniti alternativama iz drugih izvora;

J. budući da se proizvodi na koje se odnose nove carinske tarife već suočavaju s jakom konkurencijom krivotvorenih proizvoda, a kumulativni učinak mogao bi dovesti do potpunog narušavanja tržišta SAD-a;

K. budući da se, u skladu s postojećim pravilima EU-a, promidžbene kampanje koje su već odobrene i čiji je cilj tržište SAD-a moraju ponovno planirati kako bi se poboljšalo i povećalo promicanje europskih poljoprivrednih proizvoda na tržištu SAD-a;

L. budući da su proizvodi zemalja kao što su Italija ozbiljno pogođeni carinskim tarifama, iako nemaju veze s projektom Airbus;

1. podsjeća da je WTO-u potrebna temeljita reforma, a njegovo Tijelo za rješavanje sporova suočava se s ozbiljnom krizom koja do sredine prosinca 2019. može dovesti do njegova potpuna kraha; podsjeća da je ta situacija dijelom posljedica stajališta SAD-a prema toj organizaciji;

2. žali zbog činjenice da negativne posljedice trgovinskih sporova neumoljivo osjećaju pojedinačne države članice, čak i one koje nisu uključene u uzroke spora, unatoč tome što EU, preko Komisije, ima isključivu nadležnost za trgovinsku politiku;

3. podsjeća na važnost reformi postupaka WTO-a te podsjeća da multilateralni trgovinski sustav treba elemente fleksibilnosti i da pojedinačne države članice u tom pogledu mogu imati važnu ulogu;

4. naglašava da te carinske tarife neće samo negativno utjecati na ciljne države članice i proizvode, nego i na cjelokupni poljoprivredni sektor i cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanac diljem EU-a;

5. duboko žali zbog nedostatka angažiranosti EU-a u pogledu odlučnog pronalaženja pravovremenog sporazumnog rješenja prije primjene carinskih tarifa i potiče Komisiju da pronađe brzo rješenje i smiri rastuće trgovinske napetosti između dviju strana;

6. duboko žali zbog činjenice da, unatoč svim svojim ustupcima SAD-u, i to ne samo kada je predsjednik Juncker posjetio tu zemlju u srpnju 2018. i prihvatio povećanje uvoza soje u zrnu i ukapljenog plina u EU te preraspodjelu u korist američkih proizvođača govedine u carinskim kvotama visokokvalitetne govedine, Komisija se u pregovorima nije uspjela pravodobno izboriti za rješenje kojim bi se spriječile te sankcije;

7. potiče Komisiju da zadrži proračun zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), da mobilizira brzu potporu za sektore koje su te carinske tarife najgore pogodile te da iskoristi sve dostupne instrumente i mjere ZPP-a za rješavanje poremećaja na unutarnjem tržištu;

8. potiče Komisiju da se pobrine da se riješe sva pitanja u korijenu presude WTO-a o Airbusu kako bi se stvorili najbolji pregovarački uvjeti za što skorije ukidanje carinskih tarifa;

9. poziva Komisiju da pomno prati tržište EU-a duž cjelokupnog lanca opskrbe hranom radi utvrđivanja poremećaja nastalih zbog primjene spomenutih sankcija i domino efekta uslijed povlačenja proizvoda iz lanca opskrbe hranom;

10. potiče sve institucije EU-a da iskoriste sve raspoložive instrumente i pruže potporu državama članicama u promidžbenim kampanjama za proizvode na koje se odnose carinske tarife, kako bi se ojačao njihov položaj na tržištima trećih zemalja poput SAD-a i kako bi se pronašla nova tržišta;

11. ističe da je potrebno osigurati pristup tržištu za pogođene proizvode uklanjanjem trajnih tehničkih prepreka koje sprečavaju subjekte da u potpunosti iskorištavaju mogućnosti izvoza otvorene u okviru drugih sporazuma o slobodnoj trgovini;

12. poziva Komisiju da omogući veću fleksibilnost u vođenju promidžbenih kampanja kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da brzo reagiraju i da se preusmjere na alternativna tržišta tako što će reprogramirati aktivnosti koje su već odobrene za tržište SAD-a;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti