Predlog resolucije - B9-0208/2019Predlog resolucije
B9-0208/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Gilles Lebreton, Mara Bizzotto
v imenu skupine ID

Postopek : 2019/2895(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0208/2019
Predložena besedila :
B9-0208/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0208/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo

(2019/2895(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju odločitve, ki jo je 2. oktobra 2019 sprejel arbiter Svetovne trgovinske organizacije (STO) v sporu o subvencijah Airbusu (DS316) in v kateri je dovolil protiukrepe, ki jih lahko Združene države Amerike uvedejo zoper izvoz iz Evropske unije, v višini 7,5 milijarde USD (6,8 milijarde EUR),

 ob upoštevanju uradne odločitve, ki jo je 14. oktobra sprejel organ za reševanje sporov STO in v kateri je dovolil te sankcije,

 ob upoštevanju odločitve ZDA, da z 18. oktobrom 2019 za nekatere kmetijske proizvode uvedejo dodatne tarife v višini 25 % ad valorem, za nekmetijske proizvode pa v višini 10 % ad valorem,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so ZDA glavni cilj kmetijskega izvoza iz EU-28, saj je ta izvoz v ZDA leta 2018 znašal 22,3 milijarde EUR; ker ta izvoz pomaga podpirati pozitivno razmerje na področju agroživilske trgovine z ZDA;

B. ker odločitev ZDA najbolj zadeva Francijo, Italijo, Španijo, Nemčijo, Irsko in Združeno kraljestvo, saj iz teh držav izhaja velika večina skupnega izvoza, za katerega veljajo nove tarife; ker bodo negativen vpliv občutili tudi agroživilski sektorji v drugih državah članicah;

C. ker bodo glavni kmetijski proizvodi, ki jih zadeva razsodba STO, prepoznavni izdelki EU z zelo visoko dodano vrednostjo (vino, mlečni izdelki, kot sta sir in maslo, oljčno olje in škotski viski), na katere bodo vplivali vsi protiukrepi ZDA v zvezi s trgovino;

D. ker je veliko teh proizvodov zaščitenih v skladu s shemami kakovosti EU in predstavljajo enega ključnih vidikov evropskega agroživilskega izvoza;

E. ker so ukrepi, četudi v manjši meri, usmerjeni tudi na druge agroživilske proizvode, kot so svinjina, kava, sladki keksi in sadni sokovi;

F. ker so kmetje in izvajalci dejavnosti v agroživilski verigi ponovno žrtve trgovinskega spora, ki ni povezan s kmetijstvom;

G. ker bodo sankcije ZDA še povečale nestabilnost notranjega trga EU, zlasti pa kmetijskega sektorja, ki se že mora soočati z motnjami zaradi ruske prepovedi in pogosto občuti posledice, ki jih imajo prostotrgovinski sporazumi na uvoz kmetijskih proizvodov;

H. ker bo odločitev ZDA v nekaterih sektorjih, na primer v sektorju mlečnih izdelkov in oljčnega olja, še bolj ogrozila že tako nestabilno stanje na notranjem trgu, v drugih, že dobro delujočih sektorjih, kot je sektor vina, pa bi lahko povzročila resne motnje na trgu nasploh;

I. ker bi se lahko za proizvode, na katere so usmerjene nove tarife, močno povišale cene za potrošnike; ker se večina teh proizvodov lahko nadomesti s proizvodi z drugačnim poreklom;

J. ker so proizvodi, na katere so usmerjene nove tarife, že sedaj izpostavljeni hudi konkurenci zaradi ponarejanja, kumulativni učinek pa bi lahko bil popolnoma izkrivljen trg v ZDA;

K. ker se morajo v skladu s sedanjimi pravili EU oglaševalske kampanje, ki so že bile potrjene in so usmerjene na trg ZDA, ponovno načrtovati, da bi okrepili in povečali promocijo evropskih kmetijskih proizvodov na trgu ZDA;

L. ker so nekatere države, kot je Italija, in njihovi proizvodi izjemno prizadeti zaradi tarif, čeprav v projektu Airbus sploh niso udeležene;

1. opozarja, da STO potrebuje korenito reformo, saj se organ za reševanje sporov te organizacije sooča s pomembnimi težavami, ki bi lahko do sredine decembra 2019 privedle do njegove popolne zaustavitve; ponovno opozarja, da je do teh razmer deloma prišlo zaradi položaja ZDA v odnosu do te organizacije;

2. obžaluje, da posamezne države članice, celo tiste, ki v vzroke trgovinskih sporov niso vpletene, zelo hitro čutijo negativne posledice teh sporov, in to kljub temu, da je za področje trgovine pristojna izključno EU oziroma Komisija;

3. poudarja pomen reformiranja postopkov STO ter ponovno opozarja, da mnogostranski trgovinski sistem potrebuje elemente prožnosti, pri čemer lahko imajo posamezne države članice pomembno vlogo;

4. poudarja, da bodo te tarife pomembno negativno vplivale ne le na države članice in proizvode, na katere so usmerjene, ampak tudi na celoten kmetijski sektor in agroživilsko verigo po vsej EU;

5. globoko obžaluje pomanjkljiva prizadevanja EU, da bi se pred začetkom veljavnosti tarif odločno zavzela za pravočasno rešitev s pogajanji, ter poziva Komisijo, naj hitro poišče rešitev in umiri vse večje napetosti na področju trgovine med EU in ZDA;

6. globoko obžaluje, da Komisija kljub vsemu popuščanju do ZDA, nenazadnje ko je predsednik Juncker ob tamkajšnjem obisku julija 2018 sprejel povečanje uvoza soje in utekočinjenega plina v EU, pa tudi prerazporeditev tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso v korist proizvajalcev govedine iz ZDA, s pogajanji ni uspela pravočasno doseči rešitve, ki bi te sankcije preprečila;

7. poziva Komisijo, naj ohrani proračun za skupno kmetijsko politiko (SKP), zagotovi hitro podporo za s temi tarifami najbolj prizadete sektorje ter uporabi vse instrumente in ukrepe SKP, ki jih ima na razpolago za obvladovanje motenj na notranjem trgu;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo obravnavani vsi pogoji, zaradi katerih je prišlo do razsodbe STO v zvezi z Airbusom, da bi se tako ustvarile najboljše pogajalske razmere za čim prejšnjo odpravo tarif;

9. poziva Komisijo, naj skrbno spremlja trg EU ter celotno verigo preskrbe s hrano, da bi tako odkrili motnje zaradi uporabe teh sankcij ter posrednega učinka presežnih proizvodov, izrinjenih iz verige preskrbe s hrano;

10. poziva vse institucije EU, naj uporabijo vse razpoložljive instrumente in tako podprejo države članice pri njihovih promocijskih kampanjah za proizvode, na katere se te tarife usmerjajo, da bi tako okrepili njihov položaj na trgih tretjih držav, med katerimi so tudi ZDA, ter našli nove trge;

11. poudarja, da je treba zagotoviti dostop do trga za prizadete proizvode z odpravo vztrajnih tehničnih ovir, ki gospodarskim subjektom preprečujejo, da bi v celoti izkoriščali izvozne možnosti, ki so na voljo v okviru drugih prostotrgovinskih sporazumov;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi večjo prožnost glede načina vodenja takšnih promocijskih kampanj, da bi tako gospodarskim subjektom omogočili odzivnost in preusmerjanje na alternativne trge s ponovnim načrtovanjem dejavnosti, ki so že bile potrjene za trg ZDA;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov