Postup : 2019/2930(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0209/2019

Předložené texty :

B9-0209/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0078

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0209/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 41k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o klimatické a environmentální krizi</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pascal Canfin, Nils Torvalds</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0209/2019

B9-0209/2019

Usnesení Evropského parlamentu o klimatické a environmentální krizi

(2019/2930(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem „Globální oteplení o 1,5 °C“, pátou hodnotící zprávu IPCC (AR5) a její souhrnnou zprávu, zvláštní zprávu IPCC o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu IPCC o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu,

 s ohledem na obrovské riziko ztráty biologické rozmanitosti popsané ve shrnutí  globální hodnotící zprávy o biodiverzitě a ekosystémových službách, vydané Mezivládní vědecko-politickou platformou pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) dne 29. května 2019, které bylo vypracováno pro tvůrce politik,

 s ohledem na rozhodnutí prezidenta USA ze dne 4. listopadu 2019 odstoupit od Pařížské dohody,

 s ohledem na 25. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se má konat ve španělském Madridu ve dnech 2. až 13. prosince 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

1. prohlašuje, že v Evropě i na celém světě nastala environmentální a klimatická krizová situace, a vyzývá Komisi a členské státy, aby se oficiálně zavázaly k přijetí náležitých opatření;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí