Forslag til beslutning - B9-0209/2019Forslag til beslutning
B9-0209/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om klima- og miljøkrisen

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Pascal Canfin, Nils Torvalds
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0209/2019

Procedure : 2019/2930(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0209/2019
Indgivne tekster :
B9-0209/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0209/2019

Europa-Parlamentets beslutning om klima- og miljøkrisen

(2019/2930(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) om global opvarmning på 1,5 °C, panelets femte vurderingsrapport (AR5) såvel som dets sammenfattende rapport, dets særrapport om klimaændringer og landarealer og dets særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring,

 der henviser til den massive trussel om tab af biodiversitet, som er beskrevet i sammendraget for politiske beslutningstagere af den globale rapport om biodiversitet og økosystemydelser af 29. maj 2019 fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES),

 der henviser til den amerikanske præsidents beslutning af 4. november 2019 om udtrædelse af Parisaftalen,

 der henviser til den 25. partskonference under FN’s rammekonvention om klimaændringer, som skal holdes i Madrid, Spanien den 2.-13. december 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

1. erklærer, at der er tale om en miljø- og klimakrise i Europa og på verdensplan, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – og forpligter sig selv til – at handle i overensstemmelse hermed;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik