Päätöslauselmaesitys - B9-0209/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0209/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ilmasto- ja ympäristöhätätilasta

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Pascal Canfin, Nils Torvalds
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0209/2019

Menettely : 2019/2930(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0209/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0209/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0209/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmasto- ja ympäristöhätätilasta

(2019/2930(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportin ilmaston lämpenemisestä 1,5 celsiusasteella, viidennen arviointikertomuksen (AR5) ja sitä koskevan tiivistelmäraportin, erityisraportin ilmastonmuutoksesta ja maaperästä sekä erityisraportin valtameristä ja kryosfääristä ilmaston muuttuessa,

 ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 29. toukokuuta 2019 julkaistun biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevan maailmanlaajuisen arviointiraportin päätöksentekijöille tarkoitetussa yhteenvedossa kuvatun biologisen monimuotoisuuden häviämisen valtavan uhan,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin 4. marraskuuta 2019 tekemän päätöksen vetäytyä Pariisin sopimuksesta,

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 25. konferenssin, joka on määrä pitää Madridissa Espanjassa 2.–13. joulukuuta 2019,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

1. julistaa ympäristöä ja ilmastoa koskevan hätätilan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään sen mukaisiin toimiin ja sitoutuu itse samaan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö