Procedura : 2019/2930(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0209/2019

Teksty złożone :

B9-0209/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0078

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0209/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pascal Canfin, Nils Torvalds</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0209/2019

B9‑0209/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej

(2019/2930(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zatytułowane „Globalne ocieplenie o 1,5 °C”, jego 5. sprawozdanie oceniające oraz sprawozdanie podsumowujące, a także sprawozdanie specjalne dotyczące zmiany klimatu i gruntów oraz sprawozdanie specjalne dotyczące oceanów i kriosfery w zmieniającym się klimacie,

 uwzględniając ogromne zagrożenie utraty różnorodności biologicznej opisane w opracowanym dla decydentów politycznych podsumowaniu zawartym w sprawozdaniu z oceny globalnej w sprawie różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów opublikowanym 29 maja 2019 r. przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów,

 uwzględniając decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych z dnia 4 listopada 2019 r. o wycofaniu się z porozumienia paryskiego,

 uwzględniając 25. Konferencję Stron Ramowej Konwencji ONZ w Sprawie Zmian Klimatu w Madrycie w dniach 2-13 grudnia 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

1. ogłasza środowiskowy i klimatyczny stan wyjątkowy w Europie i na świecie, wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w związku z tą sytuacją oraz zobowiązuje się do tego samego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności