Propunere de rezoluţie - B9-0209/2019Propunere de rezoluţie
B9-0209/2019

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la urgența climatică și de mediu

  25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Pascal Canfin, Nils Torvalds
  în numele Grupului Renew

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0209/2019

  Procedură : 2019/2930(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0209/2019
  Texte depuse :
  B9-0209/2019
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B9‑0209/2019

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la urgența climatică și de mediu

  (2019/2930(RSP))

  Parlamentul European,

   având în vedere Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) intitulat „Încălzirea globală cu 1,5 °C”, cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC și raportul de sinteză la acesta, Raportul special al IPCC privind schimbările climatice și terenurile și Raportul special al IPCC privind oceanele și criosfera într-un climat în schimbare,

   având în vedere amenințarea uriașă de pierdere a biodiversității, descrisă în rezumatul destinat factorilor de decizie din Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, publicat de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, din 29 mai 2019,

   având în vedere decizia din 4 noiembrie 2019 a Președintelui Statelor Unite ale Americii de a se retrage din Acordul de la Paris,

   având în vedere cea de a 25-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc la Madrid, Spania, între 2 și 13 decembrie 2019,

   având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  1. declară stare de urgență climatică și de mediu în Europa și la nivel mondial și invită Comisia și statele membre și se angajează el însuși să ia măsuri imediate în consecință;

  2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate