Postopek : 2019/2930(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0211/2019

Predložena besedila :

B9-0211/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0211/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos-Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0211/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah

(2019/2930(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in njenega Kjotskega protokola,

 ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na enaindvajseti konferenci pogodbenic UNFCCC (COP 21) 12. decembra 2015 v Parizu (Pariški sporazum),

 ob upoštevanju Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti,

 ob upoštevanju najnovejših in najcelovitejših znanstvenih dokazov o škodljivih učinkih podnebnih sprememb, predstavljenih v posebnem poročilu Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) z naslovom Globalno segrevanje za 1,5 °C, njegovega petega ocenjevalnega poročila (AR5) in zbirnega poročila, njegovega posebnega poročila o podnebnih spremembah in zemljiščih ter njegovega posebnega poročila o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju,

 ob upoštevanju velike nevarnosti izgube biotske raznovrstnosti, na katero je v globalnem ocenjevalnem poročilu o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah z dne 6. maja 2019 opozorila Medvladna platforma o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah,

 ob upoštevanju 25. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki bo potekala od 2. do 13. decembra v Madridu v Španiji,

 ob upoštevanju 26. konference pogodbenic UNFCCC, ki bo decembra 2020, in dejstva, da bodo morale vse pogodbenice UNFCCC povečati svoje nacionalno določene prispevke v skladu s cilji Pariškega sporazuma,

 ob upoštevanju 15. konference pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15), ki bo oktobra 2020 v Kunmingu na Kitajskem, na kateri bodo morale pogodbenice odločiti o globalnem okviru za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, ki bo veljal po letu 2020,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

1. razglaša okoljske in podnebne izredne razmere ter poziva Komisijo in države članice k takojšnjemu ustreznemu ukrepanju, k čemur se zavezuje tudi sam;

2. meni, da so takojšnji in ambiciozni ukrepi v naslednjih petih letih ključni, če želimo globalno segrevanje omejiti na raven pod 1,5 °C in preprečiti množično izumiranje vrst;

3. poziva novo Komisijo, naj v celoti oceni podnebni in okoljski vpliv vseh zakonodajnih in proračunskih predlogov ter zagotovi, da bodo v celoti usklajeni s ciljem omejitve globalnega segrevanja na raven pod 1,5 °C in uresničitve podnebne nevtralnosti v Uniji čim prej in najkasneje do leta 2040 ter da ne bodo prispevali k izgubi biotske raznovrstnosti;

4. poziva novo Komisijo, naj predloži ambiciozen predlog evropske podnebne zakonodaje, ki bo vključevala zavezujoč cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v Uniji za vsaj 65 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990;

5. poziva novo Komisijo, naj obravnava nedoslednosti veljavnih politik Unije o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah, zlasti z daljnosežno reformo svoje kmetijske, trgovinske, prometne in energetske politike ter politike infrastrukturnih naložb;

6. se zavezuje, da do zagotovil, da se ne bo niti en euro naslednjega večletnega finančnega okvira uporabil za financiranje dejavnosti ali projektov, ki bi bili v nasprotju s cilji Pariškega sporazuma ali bi prispevali k izgubi biotske raznovrstnosti;

7. se zavezuje, da bo trgovinske sporazume s tretjimi državami odobril le, če bodo te države podpisnice Pariškega sporazuma in bodo sprejele zavezujoče in izvršljive ukrepe za uresničitev ciljev tega sporazuma;

8. zahteva, da morajo podnebne ukrepe spremljati odločni socialni ukrepi, da bi zagotovili pravičen in enakopraven prehod, zlasti prek davčne pravičnosti in zelene preusmeritve davkov;

9. se zaveda, da so podjetja, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi, zgodovinsko odgovorna za znaten delež svetovnih emisij toplogrednih plinov, zato poziva Komisijo, naj pripravi obvezujoč okvir za ta podjetja in za zasebni sektor v splošnem, da bodo upoštevali Pariški sporazum in globalne cilje glede biotske raznovrstnosti;

10. meni, da je bistveno vključiti državljane, zlasti mlajše generacije, v opredelitev politik na tem področju, da bodo lahko sooblikovali svojo prihodnost; poziva prihodnjega komisarja, pristojnega za „evropski zeleni dogovor“, naj v začetku leta 2020 skliče skupščino državljanov, da bi v ta proces vključili celotno prebivalstvo, zlasti mlade;

11. poziva javne organe držav članic na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, naj sprejmejo konkretne ukrepe za uresničitev podnebne nevtralnosti, ukinejo okolju škodljive subvencije ter se zavežejo, da bodo pozorno spremljali izvajanje teh načrtov;

12. se zaveda institucionalne odgovornosti Parlamenta pri zmanjšanju svojega ogljičnega odtisa in predlaga, naj se za leto 2020 sprejmejo ukrepi za zmanjšanje emisij, vključno s sprejetjem politike enega sedeža in zamenjavo voznega parka z brezemisijskimi vozili;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov