Prijedlog rezolucije - B9-0212/2019Prijedlog rezolucije
B9-0212/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klimatskoj i okolišnoj krizi

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Miriam Dalli, Jytte Guteland
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0209/2019

Postupak : 2019/2930(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0212/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0212/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9-0212/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o klimatskoj i okolišnoj krizi

(2019/2930(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (engl. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) i Kyotski protokol uz tu konvenciju,

 uzimajući u obzir sporazum potpisan 12. prosinca 2015. na 21. Konferenciji stranaka UNFCCC-a održanoj u Parizu (Pariški sporazum),

 uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (CBD),

 uzimajući u obzir izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) o globalnom zagrijavanju od 1,5°C, njegovo peto izvješće o procjeni (AR5) i objedinjeno izvješće o toj temi, posebno izvješće o klimatskim promjenama i tlu te posebno izvješće o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena u kojima su predstavljeni najnoviji i najsveobuhvatniji znanstveni dokazi o štetnim učincima klimatskih promjena,

 uzimajući u obzir ozbiljnu prijetnju gubitka biološke raznolikosti opisanu u sažetku Izvješća o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava Međuvladine znanstveno-političke platforme o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava (engl. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) od 29. svibnja 2019. sastavljen za donositelje politika,

 uzimajući u obzir 25. Konferenciju stranaka UNFCCC-a (COP25), koja će se održati u Madridu, u Španjolskoj, od 2. do 13. prosinca 2019.,

 uzimajući u obzir 26. konferenciju stranaka UNFCCC-a koja će se održati u prosincu 2020. i činjenicu da sve stranke UNFCCC-a trebaju povećati nacionalno utvrđene doprinose u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma,

 uzimajući u obzir 15. konferenciju stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP15) koja će se održati u Kunmingu u Kini u listopadu 2020., gdje stranke trebaju odlučiti o globalnom okviru za razdoblje nakon 2020. kako bi se zaustavio gubitak biološke raznolikosti,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o klimatskim promjenama: europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo u skladu s Pariškim sporazumom,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. studenoga 2019.[1] o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se 2019. održati u Madridu u Španjolskoj (COP25),

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

1. proglašava klimatsku i okolišnu krizu; poziva Komisiju, države članice i sve globalne aktere da hitno poduzmu konkretne mjere za borbu protiv te opasnosti i za njezino suzbijanje prije nego što bude prekasno te objavljuje svoju predanost tom cilju; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti