Postup : 2019/2930(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0212/2019

Predkladané texty :

B9-0212/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0078

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0212/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Miriam Dalli, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0209/2019

B9‑0212/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia

(2019/2930(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

 so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán UNFCCC (COP21) v Paríži (Parížska dohoda),

 so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

 so zreteľom najnovšie a najkomplexnejšie vedecké dôkazy o škodlivých účinkoch zmeny klímy podrobne popísané v osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 1,5°C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a súhrnnú správu, jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

 so zreteľom na veľmi vysoké riziko straty biodiverzity popísané v zhrnutí celosvetovej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách z 29. mája 2019, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), určené pre tvorcov politík,

 so zreteľom na 25. konferenciu zmluvných strán UNFCCC, ktorá sa má konať od 2. do 13. decembra 2019 v španielskom Madride,

 so zreteľom na 26. konferenciu zmluvných strán UNFCCC, ktorá sa uskutoční v decembri 2020, a na skutočnosť, že všetky zmluvné strany UNFCCC musia zvýšiť svoje vnútroštátne stanovené príspevky v súlade s cieľmi Parížskej dohody,

 so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 15), ktorá sa má konať v októbri 2020 v čínskom Kunmingu, na ktorom sa strany musia rozhodnúť o globálnom rámci na zastavenie straty biodiverzity na obdobie po roku 2020,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019[1] o konferencii OSN o zmene klímy 2019 španielskom Madride (COP 25),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. vyhlasuje núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia; vyzýva Komisiu, členské štáty a všetkých globálnych aktérov, aby urýchlene prijali konkrétne opatrenia potrebné na boj proti tejto hrozbe a jej potlačenie, kým nebude neskoro, a deklaruje svoj vlastný záväzok prijať takéto opatrenia; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

[1] Prijaté texty, P9_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia