Процедура : 2019/2930(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0215/2019

Внесени текстове :

B9-0215/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0215/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно неотложната необходимост от действия по отношение на климата и околната среда</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Петер Лизе</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0215/2019

Резолюция на Европейския парламент относно неотложната необходимост от действия по отношение на климата и околната среда

(2019/2930(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), озаглавен „Глобалното затопляне с 1,5°C“, неговия пети доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както и специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

 като взе предвид сериозната заплаха от загуба на биологично разнообразие, изложена в обобщението, съставено за определящите политиките лица, на доклада от 29 май 2019 г. за глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, изготвен от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги,

 като взе предвид решението, взето 4 ноември 2019 г. от президента на САЩ, за оттегляне от Парижкото споразумение,

 като взе предвид 25-ата конференция на страните (COP 25) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която предстои да се проведе в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1. заявява, че е неотложно необходимо да се действа по отношение на климата и околната среда и че устойчиви и научно обосновани действия в областта на климата са необходими не само в Европа, но и в световен мащаб, и призовава Комисията и държавите членки да предприемат спешни действия за цялостен подход към борбата с изменението на климата, в които да се включат всички сектори на обществото и икономиката, включително промишлеността, и които да бъдат социално балансирани и устойчиви, така че да не се застрашава заетостта и да не се създава ненужна тежест за тези, които в най-малка степен могат да си позволят това;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност