Prijedlog rezolucije - B9-0215/2019Prijedlog rezolucije
B9-0215/2019

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klimatskoj i okolišnoj krizi

  25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

  podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

  Peter Liese
  u ime Kluba zastupnika PPE-a

  Postupak : 2019/2930(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B9-0215/2019
  Podneseni tekstovi :
  B9-0215/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B9-0215/2019

  Rezolucija Europskog parlamenta o klimatskoj i okolišnoj krizi

  (2019/2930(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir posebno izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) o globalnom zagrijavanju od 1,5°C, njegovo peto izvješće o procjeni (AR5) i objedinjeno izvješće o toj temi, posebno izvješće o klimatskim promjenama i tlu te posebno izvješće o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena,

   uzimajući u obzir ozbiljnu prijetnju gubitka biološke raznolikosti opisanu u sažetku Izvješća o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava Međuvladine znanstveno-političke platforme o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava (engl. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) od 29. svibnja 2019. sastavljen za donositelje politika,

   uzimajući u obzir odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država od 4. studenoga 2019. da povuče SAD iz Pariškog sporazuma,

   uzimajući u obzir 25. Konferenciju stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime koja će se održati u Madridu (Španjolska) od 2. do 13. prosinca 2019.,

   uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

  1. proglašava klimatsku i okolišnu krizu i izjavljuje da su u Europi i diljem svijeta hitno potrebni održivi i znanstveno utemeljeni klimatski ciljevi te poziva Komisiju i države članice da poduzmu hitne mjere za sveobuhvatnu borbu protiv klimatskih promjena uz uključivanje svih sektora društva i gospodarstva, uključujući industriju, na društveno uravnotežen i održiv način kako se ne bi ugrozilo radna mjesta ili nametnulo neopravdano opterećenje koje je najmanje omogućeno tim područjima;

  2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

   

  Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti