Prijedlog rezolucije - B9-0215/2019Prijedlog rezolucije
B9-0215/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klimatskoj i okolišnoj krizi

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Peter Liese
u ime Kluba zastupnika PPE-a

Postupak : 2019/2930(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0215/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0215/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9-0215/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o klimatskoj i okolišnoj krizi

(2019/2930(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir posebno izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) o globalnom zagrijavanju od 1,5°C, njegovo peto izvješće o procjeni (AR5) i objedinjeno izvješće o toj temi, posebno izvješće o klimatskim promjenama i tlu te posebno izvješće o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena,

 uzimajući u obzir ozbiljnu prijetnju gubitka biološke raznolikosti opisanu u sažetku Izvješća o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava Međuvladine znanstveno-političke platforme o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava (engl. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) od 29. svibnja 2019. sastavljen za donositelje politika,

 uzimajući u obzir odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država od 4. studenoga 2019. da povuče SAD iz Pariškog sporazuma,

 uzimajući u obzir 25. Konferenciju stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime koja će se održati u Madridu (Španjolska) od 2. do 13. prosinca 2019.,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

1. proglašava klimatsku i okolišnu krizu i izjavljuje da su u Europi i diljem svijeta hitno potrebni održivi i znanstveno utemeljeni klimatski ciljevi te poziva Komisiju i države članice da poduzmu hitne mjere za sveobuhvatnu borbu protiv klimatskih promjena uz uključivanje svih sektora društva i gospodarstva, uključujući industriju, na društveno uravnotežen i održiv način kako se ne bi ugrozilo radna mjesta ili nametnulo neopravdano opterećenje koje je najmanje omogućeno tim područjima;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti