Prijedlog rezolucije - B9-0216/2019Prijedlog rezolucije
B9-0216/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o klimatskoj i okolišnoj krizi

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska
u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2019/2930(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0216/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0216/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9-0216/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o klimatskoj i okolišnoj krizi

(2019/2930(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir posebno izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) pod nazivom „Globalno zagrijavanje od 1,5°C”, njegovo peto izvješće o procjeni (AR5) i objedinjeno izvješće o toj temi, posebno izvješće o klimatskim promjenama i tlu te posebno izvješće o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena,

 uzimajući u obzir ozbiljnu prijetnju gubitka biološke raznolikosti opisanu u Izvješću o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava koje je objavila Međuvladina znanstveno-politička platforma o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava 6. svibnja 2019.,

 uzimajući u obzir Pariški sporazum (Odluka 1/CP.21)  21. konferencije stranaka (COP21) Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i 11. konferenciju stranaka koja je ujedno bila sastanak stranaka Protokola iz Kyota (CMP11), održane u Parizu, u Francuskoj, od 30. studenoga do 11. prosinca 2015.,

 uzimajući u obzir 25. Konferenciju stranaka UNFCCC-a (COP25), koja će se održati u Madridu, u Španjolskoj, od 2. do 13. prosinca 2019.,

 uzimajući u obzir Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i ciljeve održivog razvoja,

 uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament[1],

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

1. smatra nužnim da svjetski čelnici poduzmu mjere za sprečavanje i zaustavljanje klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti;

2. naglašava da relevantni međunarodni forumi, kao što su 25. zasjedanje Konferencije stranaka UNFCCC-a (COP25) koje će se održati u Madridu, u Španjolskoj, i 15. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) (COP15), koji će se održati u Kunmingu, u Kini, moraju dovesti do toga da stranke ubrzaju dovršetak postojećih obveza, nakon čega slijedi obnavljanje i jačanje tih obveza;

3. poziva Komisiju da surađuje s Parlamentom i državama članicama kako bi se hitno osmislio i proveo dosljedan i sveobuhvatni plan koji uključuje adekvatne financijske obveze za pravednu tranziciju, koji bi osigurao da se sve države članice kreću prema ostvarivom smjeru politike za postizanje nulte neto stope emisija do 2050.;

4. potvrđuje da dogovor o dva sjedišta Europskog parlamenta za plenarne sjednice ima znatan utjecaj na okoliš i da stvara godišnji teret CO2 od otprilike 11 000 do 19 000 tona te naglašava da je što prije potrebno postići dogovor o jednom sjedištu;

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te tajništvu UNFCCC-a, sa zahtjevom da je se proslijedi svim strankama Konvencije koje nisu članice EU-a.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti