Procedure : 2019/2930(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0218/2019

Ingediende teksten :

B9-0218/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0218/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 43k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre</Depute>

<Commission>{ID}namens de ID-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0218/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

(2019/2930(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 25 november 2019 over de noodtoestand op het gebied van klimaat en milieu,

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het debat over de werkelijke effecten van klimaatverandering nog in volle gang is; overwegende dat de bijdrage van menselijke activiteiten aan klimaatverandering, als dit al een bepalende factor is, nog niet nauwkeurig is gemeten;

1. merkt op dat met het op ideologische wijze uitroepen van “noodtoestanden”, in plaats van een evenwichtig debat, een betreurenswaardig intergenerationeel conflict dreigt te worden gecreëerd en geïnstitutionaliseerd;

2. verwerpt ten stelligste deze pogingen om een permanente uitzonderingstoestand zonder ruimte voor alternatieven in te stellen, die leiden tot gedwongen homologatie in de wetenschappelijke wereld en het publieke debat;

3. maakt zich ernstige zorgen over de fideïstische aanpak van de “ecologische transitie” waar tijdens de hoorzittingen door de nieuwgekozen voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen en veel van de voorgedragen commissarissen, alsook door meerdere fracties, blijk van werd gegeven en waardoor onrealistische doelstellingen de politieke agenda van de EU bepalen;

4. is vastbesloten ervoor te zorgen dat er weer op een rationele manier gediscussieerd wordt over milieuthema’s, waarbij milieu- en sociaal beleid elkaar niet langer uitsluiten en vooral gekeken wordt naar de meest vervuilende onderdelen van ons productie- en consumptiemodel;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de Raad, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

 

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid