Predlog resolucije - B9-0218/2019Predlog resolucije
B9-0218/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah

25.11.2019 - (2019/2930(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re, Simona Baldassarre
v imenu skupine ID

Postopek : 2019/2930(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0218/2019
Predložena besedila :
B9-0218/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0218/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah

(2019/2930(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 25. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker se razprava o dejanskih učinkih podnebnih sprememb nadaljuje; ker je treba prispevek človekovih dejavnosti k podnebnim spremembam, če je odločilen, najprej pravilno izmeriti;

1. ugotavlja, da lahko ideološke interpretacije „izrednih razmer“ namesto v uravnoteženo razpravo vodijo v medgeneracijski spor in ga institucionalizirajo, kar je obžalovanja vredno;

2. odločno zavrača poskuse, da bi vzpostavili trajne izredne razmere, ne da bi omogočili drugačno mnenje, saj to vodi v prisilni konsenz v znanstveni skupnosti in javni razpravi;

3. je močno zaskrbljen nad slepim zaupanjem v „ekološki prehod“, ki se je pokazalo na predstavitvah izvoljene predsednice Komisije Ursule von der Leyen in mnogih kandidatov za komisarje, pa tudi v političnih skupinah, saj EU naravnost sili v to, da bi si zadala politično agendo z nestvarnimi cilji;

4. se odločno zavzema za to, da bi znova začeli stvarno razpravljati o okoljskih vprašanjih, da bi uskladili okoljske in socialne politike ter da bi se posvetili okolju najškodljivejšim vidikom naših proizvodnih in potrošniških modelov;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

 

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov