Eljárás : 2019/2909(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0235/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0235/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2019 - 13.5

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0100

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0235/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 43k

<TitreType>AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 100. cikke és V. mellékletében a 5. cikk (2) bekezdés b) pontjának első bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról</Titre>

<DocRef>(2019/2909(RSP))</DocRef>


<Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

<Commission>{CONT}a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében</Commission>


B9‑0235/2019

Az Európai Parlament határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2019/2909(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[1],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

 tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8‑0098/2019),

 tekintettel 2019. március 26-i, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[3], valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszaira,

 tekintettel 2019. október 23-i határozatára[4], amelyben elutasítja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója mentesítését az akadémia 2017-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6], és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[7] és különösen annak 36. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre és különösen annak 108. cikkére[8],

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

1. jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

 

[1] HL C 434., 2018.11.30., 116. o.

[2] HL C 434., 2018.11.30., 116. o.

[3] HL L 249., 2019.9.27., 182. o.

[4] Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2019)0039.

[5] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[6] HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

[7] HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

[8] HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat