Postup : 2019/2989(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0241/2019

Předložené texty :

B9-0241/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/12/2019 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0109

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0241/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o připomínce 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989</Titre>

<DocRef>(2019/2989(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Traian Băsescu, Ioan-Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani, Radan Kanev</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Corina Crețu</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad-Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute> Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0241/2019

Usnesení Evropského parlamentu o připomínce 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci 1989

(2019/2989(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na všeobecné zásady lidských práv a základní zásady Evropské unie jako společenství založeného na společných hodnotách,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1948,

 s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 2019 o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy[1],

 s ohledem na usnesení a prohlášení o zločinech totalitních komunistických režimů přijatá několika vnitrostátními parlamenty,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v roce 2019 si připomínáme 30. výročí rumunské revoluce, která začala povstáním v Temešváru a později se rozšířila do celé země, až nakonec vyvrcholila v protitotalitní revoluci v Bukurešti, která způsobila pád komunistického režimu a nastolení demokracie; vzhledem k tomu, že tato revoluce, při níž tragicky zahynulo 1142 lidí a dalších 3138 lidí bylo vážně zraněno a více než 760 lidí bylo protiprávně zadržováno a mučeno, představovala zlom, kdy rumunský lid nastoupil cestu ke svobodě a právnímu státu;

B. vzhledem k tomu, že rumunská revoluce z prosince 1989 byla nejnásilnějším ze všech povstání, která vedla k pádu komunismu v zemích za Železnou oponou;

C. vzhledem k tomu, že revoluce z prosince 1989 a oběť rumunských občanů, kteří se nebáli postavit do palebné linie, otevřela Rumunsku cestu do NATO, Evropské unie a demokratického světa, z něhož bylo vyrváno po skončení druhé světové války proti vůli rumunského lidu;

D. vzhledem k tomu, že použití násilí proti rumunskému lidu v prosinci 1989 citelně otřáslo samými základy rumunské společnosti a že zjištění skutečných pachatelů těchto zločinů zůstává i dnes nezodpovězenou otázkou, která je pro oběti, jejich rodiny a všechny rumunské občany velmi bolestná;

E. vzhledem k tomu, že akt vojenské agrese proti vlastnímu lidu nesmí nikdy zůstat bez trestu;

F. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva ve svých rozhodnutích (Sdružení „21. prosinec 1989“ a další v. Rumunsko; Acatrinei a další v. Rumunsko; Șandru a další v. Rumunsko) uznal, že v průběhu revoluce docházelo k masivnímu porušování základních práv – práva na život, zákazu mučení a jiného nelidského nebo ponižujícího zacházejí a práva na respektování soukromého a rodinného života – a že pachatelem těchto činů byli příslušníci ozbrojených složek diktátorského komunistického režimu, kteří zahájili palbu do pokojných demonstrantů a zajali velký počet demonstrantů proti Ceaușescuově útlaku; vzhledem k tomu, že byť již uplynulo tolik let, oběti ani jejich dědicové se nedozvěděli pravdu o tom, co se v průběhu těchto tragických událostí přesně stalo;

G. vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné všem členským státům;

H. vzhledem k tomu, že rumunský stát zbytečně prodlužuje proces hledání pravdy a jejího poskytnutí veřejnosti, který je však naprosto nezbytný k tomu, aby obětem a jejich dědicům bylo zaručeno právo na přiměřenou kompenzaci a náhradu; vzhledem k tomu, že státní orgány nejednají s náležitou péčí, kterou jim ukládají mezinárodní lidskoprávní normy;

1. připomíná oběti revolučních událostí v prosinci 1989, které položily svůj život za to, aby v Rumunsku skončila totalitní diktatura, a vzdává hold jim i jejich rodinám;

2. uvědomuje si, že oběť pokojných demonstrantů z prosince 1989 připravila cestu k tomu, aby v Rumunsku byla nastolena demokracie, právní stát a tržní ekonomika a aby se později mohlo stát členem Severoatlantické aliance a Evropské unie;

3. vyzývá rumunský stát, aby zintenzivnil svou snahu o nalezení pravdy o revolučních událostech, což je pro Rumunsko, jeho obyvatele, Evropu a Evropskou unii naprosto nezbytné, protože rumunský lid má právo dozvědět se po třiceti letech od revoluce z prosince 1989 pravdu;

4. vyzývá orgány Evropské unie a její členské státy včetně Rumunska, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby se na zločiny komunistického režimu nezapomnělo a aby se nikdy nemohly opakovat;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům všech členských států.

 

[1] Přijaté texty, P9_TA(2019)0021.

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí