Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0241/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0241/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Az 1989. decemberi romániai forradalom 30. évfordulójáról való megemlékezésről

16.12.2019 - (2019/2989(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Traian Băsescu, Ioan‑Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian‑Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian‑Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea‑Gheorghe Hava, Dan‑Ştefan Motreanu, Gheorghe‑Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani, Radan Kanev
a PPE képviselőcsoport nevében
Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara‑Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Corina Crețu
az S&D képviselőcsoport nevében
Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad‑Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Karen Melchior
a Renew képviselőcsoport nevében
Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini
az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2019/2989(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0241/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0241/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0241/2019

European Parliament resolution on the commemoration of the 30th anniversary of the Romanian revolution of December 1989

(2019/2989(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az emberi jogok egyetemes elveire és az Európai Unió mint közös értékeken alapuló közösség alapvető elveire,

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, melyet az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én fogadott el,

 tekintettel az Európa jövője szempontjából az európai megemlékezés fontosságáról szóló, 2019. szeptember 19-i állásfoglalására[1];

 tekintettel a kommunista totalitárius rendszerek által elkövetett bűnök tekintetében több nemzeti parlament által elfogadott állásfoglalásokra és nyilatkozatokra,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2019 a román forradalom óta eltelt 30 évről való megemlékezés éve, amely forradalmat a temesvári felkelések váltottak ki, amelyek később az ország minden részén folytatódtak, és végül a bukaresti totalitáriusellenes forradalomban csúcsosodtak ki, amely a kommunista rezsim bukásához és a demokrácia létrejöttéhez vezetett; mivel ez a forradalom a román nép szabadságra és jogállamiságra való áttérését jelentette, amelynek során 1 142 ember életét vesztette, 3 138 ember súlyosan megsérült és több mint 760 embert illegálisan letartóztattak és megkínoztak;

B. mivel a vasfüggöny mögötti államokban a kommunizmus leomlásához vezető felkelések közül az 1989. decemberi román forradalom volt a legerőszakosabb;

C. mivel az 1989. decemberi forradalom és a lövedékek előtt bátran kiálló román állampolgárok áldozathozatala megnyitotta az ország útját a NATO, az Európai Unió és a demokratikus világ felé, ahonnan a román népet akarata ellenére a második világháború végét követően letérítették;

D. mivel a román nép ellen 1989 decemberében alkalmazott erőszak fájdalmasan és alapjaiban megrázta az egész román társadalmat, és e bűncselekmények valódi elkövetőinek azonosítása továbbra is gyötrelmes kérdés az áldozatok, családjaik és valamennyi román állampolgár számára;

E. mivel a saját nép ellen elkövetett katonai agresszió nem maradhat büntetlenül;

F. mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet („1989. december 21.” szövetség és mások kontra Románia; Acatrinei és mások kontra Románia; Șandru és mások kontra Románia) elismeri, hogy a forradalom során az alapvető jogok súlyos megsértésére került sor – mint például az élethez való jog megsértése, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának megsértése, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog megsértése –, amit a békés tüntetők ellen tüzet nyitó kommunista diktatúra erői követtek el, a Ceaușescu általi elnyomás ellen fellépő számos tüntetőt megfosztva szabadságától; mivel mindmáig sem az áldozatok, sem örököseik nem tudták meg az igazságot e tragédiák pontos körülményeiről;

G. mivel az EUSZ 2. cikke szerint az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul; mivel ezekben az értékekben valamennyi tagállam osztozik;

H. mivel a román állam szükségtelenül késleltette az igazság feltárásának és nyilvánosságra hozatalának folyamatát, ami elengedhetetlen az áldozatok és örököseik méltányos kártérítéshez és jóvátételhez való jogának garantálásához; mivel a nemzeti hatóságok nem a nemzetközi emberi jogi normák által előírt kellő gondossággal jártak el;

1. megemlékezik az 1989. decemberi forradalom áldozatairól, és tisztelettel adózik azok emlékének, akik feláldozták életüket annak érdekében, hogy véget vessenek a totalitárius diktatúrának Romániában, továbbá családjuknak;

2. elismeri, hogy a békés tüntetők 1989. decemberi áldozata lehetővé tette Románia számára a demokráciába, a jogállamiságba és a piacgazdaságba való átmenetet, valamint ezt követően az Észak-atlanti Szövetségbe és az Európai Unióba történő integrációt;

3. felhívja a román államot, hogy fokozza erőfeszítéseit a forradalommal kapcsolatos igazság feltárása érdekében, ami feltétlenül szükséges az ország, a román nép, Európa és az Európai Unió számára, tekintettel a román nép azon jogára, hogy 30 évvel az 1989. decemberi forradalmat követően megtudja az igazságot;

4. felhívja az Európai Unió intézményeit és tagállamait, köztük Romániát, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a kommunista rendszerek által elkövetett bűncselekményekre való emlékezés biztosítása érdekében, és garantálják, hogy ilyen bűncselekményeket soha többé ne kövessenek el;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az összes tagállam kormányainak és parlamentjeinek.

 

Utolsó frissítés: 2019. december 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat