Процедура : 2019/2945(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0246/2019

Внесени текстове :

B9-0246/2019

Разисквания :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Гласувания :

PV 19/12/2019 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Кати Пири, Евелин Гебхарт, Изабел Сантуш, Рафаел Глюксман</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0246/2019

B9‑0246/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

(2019/2945(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Китай, по-специално тези от 18 април 2019 г. относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства[1], от 4 октомври 2018 г. относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синцзян-уйгурския автономен регион[2], от 12 септември 2018 г. относно състоянието на отношенията между ЕС и Китай[3] и от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти[4],

 като взе предвид решението на Председателския съвет да присъди наградата „Сахаров“ за 2019 г. на Илхам Тохти, уйгурски икономист, който се бори за правата на уйгурското малцинство в Китай,

 като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

 като взе предвид 37-ия диалог относно правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Брюксел на 1 – 2 април 2019 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС – Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

 като взе предвид устните изявления на ЕС по точка 4 по време на 39-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека от 18 септември 2018 г., както и тези на Обединеното кралство, Германия, Франция, Финландия и Канада, в които се изразява загриженост от произволното задържане на уйгури в „превъзпитателни“ лагери в Синцзян,

 като взе предвид съвместното изявление относно нарушенията и погазването на правата на човека в Синцзян, направено от постоянния представител на Обединеното кралство в ООН от името на 23 държави, включително 14 държави – членки на ЕС, пред Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация на 29 октомври 2019 г.,

 като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения, и член 4 от нея, който предвижда защита на правата на етническите малцинства,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., който беше подписан от Китай през 1998 г., но така и не беше ратифициран,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид заключителните бележки на прегледа за Китай на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да продължат да бъдат централна част от дългогодишните отношения между ЕС и Китай в съответствие с ангажимента на ЕС да защитава тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес да се придържа към тези ценности в рамките на международното сътрудничество и сътрудничеството за развитие;

Б. като има предвид, че през последните няколко години положението в Синцзян, където живеят повече от 10 милиона мюсюлмани уйгури и казахи, бързо се влоши с даването на най-висок приоритет на абсолютния контрол над Синцзян – процес, подхранван от предполагаемата нестабилност и предполагаемите създавани от уйгурите заплахи за сигурността в Синцзян и от стратегическото местоположение на Синцзян-уйгурския автономен регион за инициативата „Един пояс, един път“;

В. като има предвид, че има надеждна информация, сочеща, че уйгурите и други предимно мюсюлмански етнически малцинства в Синцзян-уйгурския автономен регион са подлагани на произволни задържания, изтезания и драконовски ограничения спрямо културата и изповядването на религия и са обект на цифрова система за наблюдение, която се използва толкова широко, че всеки аспект от ежедневието се следи – чрез камери за разпознаване на лица, сканиране на мобилни телефони, събиране на информация за ДНК и масово и натрапчиво полицейско присъствие;

Г. като има предвид, че през 2014 г. китайските органи започнаха своята най-неотдавнашна кампания под название „Силен удар срещу насилствения екстремизъм“, като претекстът, че съществуват широкомащабни терористични заплахи с международни връзки, беше използван, за да се обосноват повсеместни ограничения срещу етническите малцинствени общности в Синцзян и груби нарушения на техните човешки права;

Д. като има предвид, че съществуват надеждни сведения, според които най-малко стотици хиляди души, а възможно дори над милион, са задържани или са били задържани в т.нар. центрове за „политическо превъзпитание“ при най-мащабното масово лишаване от свобода на етническо малцинствено население в света днес; като има предвид, че има сведения, че малки деца са били изпращани в държавни домове за сираци дори ако само един от родителите им е задържан в лагерите за интерниране;

Е. като има предвид, че публикуването на разкритията по аферата „Чайна кейбълс“ извадиха на бял свят безпрецедентни доказателства, че основите за репресивните мерки срещу уйгурите, казахите и други са били положени в поредица от речи, които председателят Си Цзинпин е произнесъл в затворен кръг от длъжностни лица по време на посещение в Синцзян през април 2014 г.;

Ж. като има предвид, че задържането и преследването на уйгурското и други мюсюлмански малцинства в Синцзян са принудили много хора да спрат да общуват със семействата и приятелите си в чужбина, включително в Европа, поради страх от отмъщение от страна на органите;

З. като има предвид, че регулаторните мерки по религиозните въпроси, които влязоха в сила през февруари 2018 г., ограничават дейността на религиозните групи и ги принуждават да действат в по-тясно съответствие с партийните политики; като има предвид, че новите правила застрашават хората, свързани с религиозни общности, които нямат правен статут в страната; като има предвид, че в Китай религиозните общности се сблъскват с все по-тежки репресии;

И. като има предвид, че през август 2018 г. Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация обвини правителството на Китайската народна република във връзка с правонарушенията в Синцзян, включително за създаване на лагери за масови произволни задържания; като има предвид, че през септември 2018 г. по време на първата си реч на тази длъжност върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле отбеляза „дълбоко обезпокояващите твърдения за масови произволни задържания на уйгури и други мюсюлмански общности в така наречените превъзпитателни лагери из цял Синцзян“;

Й. като има предвид, че лагерите за интерниране в Синцзян се разшириха бързо след назначаването на Чън Цуанго за губернатор на региона през август 2016 г.;

К. като има предвид, че китайските малцинствени общности, пребиваващи в ЕС, са обект на тормоз и преследване от страна на китайските органи или техни представители;

Л. като има предвид, че през последните няколко десетилетия Китай отбеляза напредък в осъществяването на икономически и социални права, като извади от бедност 700 милиона души, но по същество не гарантира основните международни стандарти за правата на човека и основните свободи;

М. като има предвид, че на 4 декември 2019 г. Конгресът на САЩ прие Закона за политиката в областта на човешките права на уйгурите, който възлага на федералното правителство на САЩ да предприеме незабавни мерки за защита на правата на човека и за санкциониране на действията на китайските органи в провинция Синцзян, като същевременно защитава уйгурите, пребиваващи в САЩ, от тормоз и преследване от страна на Китай;

Н. като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира да увеличи усилията си за насърчаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във всички аспекти на външната си дейност, както и да постави правата на човека в центъра на отношенията си с всички трети държави, включително със стратегическите си партньори;

1. решително осъжда изпращането на стотици хиляди уйгури и етнически казахи в политически „превъзпитателни лагери“ въз основа на анализ на данни, събрани чрез система на „превантивна полицейска дейност“, включително за пътуване в чужбина или по преценка за прекалена религиозна набожност; подчертава, че от гледна точка на международната правна рамка са неприемливи всички видове задържане, извършвани в нарушение на основни международни закони, както са неприемливи и преследването срещу конкретни лица или групи на етнически, културни или религиозни основания и други нехуманни действия, които причиняват големи страдания или сериозни увреждания, когато се извършват като част от широкомащабно или системно нападение срещу всяко гражданско население;

2. призовава китайските органи незабавно и безусловно да освободят уйгурския учен Илхам Тохти и междувременно да гарантират, че той има възможност за редовен, неограничен достъп до семейството си и до адвокати по свой избор и не бива подлаган на изтезания или други форми на малтретиране; призовава незабавно, ефективно и безпристрастно да се разследват твърденията, че Илхам Тохти е изтезаван, а отговорните бъдат подведени под съд;

3. призовава китайските органи в Синцзян-уйгурския автономен регион да предоставят информация относно местоположението и здравословното състояние на задържаните и незабавно да ги освободят, ако няма доказателства за реална престъпна дейност; призовава китайските органи незабавно да прекратят практиката на произволно задържане без обвинение, провеждане на съдебни процеси или осъждане за престъпление по отношение на членове на уйгурското и казахското малцинство и на тибетци, да закрият всички лагери и центрове за задържане и да освободят незабавно и безусловно задържаните лица; повтаря призива си към китайските органи да позволят свободен, същински и безпрепятствен достъп до провинция Синцзян за журналисти и международни наблюдатели, включително за върховния комисар на ООН по правата на човека и мандатоносителите на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека;

4. изразява дълбока загриженост поради сведенията за упражняването на тормоз върху уйгури, живеещи в чужбина, от страна на китайските органи, понякога чрез задържането на членове на техните семейства, за да бъдат те принудени да действат като информатори срещу други уйгури, да се върнат в Синцзян или да запазят мълчание за положението там; призовава Комисията и всички държави — членки на ЕС, спешно да разследват тези доклади, да гарантират защитата на членовете на диаспората от Синцзян и да ускорят обработването на исканията за предоставяне на убежище от уйгури и други мюсюлмани от тюркски произход; приветства решението, взето от Германия и Швеция, да се спре връщането на всички етнически уйгури, казахи или други мюсюлмани от тюркски произход в Китай с оглед на риска от произволно задържане, изтезания или други форми на малтретиране;

5. отбелязва със загриженост, че критичното значение на „дългосрочната стабилност“ в Синцзян за успеха на инициативата „Един пояс, един път“ е довело до по-интензивни действия по отдавна съществуващи стратегии за контрол, подпомогнати от най-различни технологични нововъведения и от бързото увеличаване на разходите за вътрешна сигурност, както и до използване на мерки за борба с тероризма за криминализиране на изразяващите несъгласие лица и дисидентите чрез прилагане на широко определение на понятието „тероризъм“; изразява загриженост от мерките от страна на китайската държава за гарантиране на „всеобхватен надзор“ на Синцзян чрез монтирането на електронно наблюдение „Skynet“ в основните градски райони, монтирането на GPS проследяващи устройства във всички моторни превозни средства, използването на скенери за разпознаване на лица на контролните пунктове, гарите и бензиностанциите и кампанията на полицията в Синцзян за събиране на кръв с цел допълнително разширяване на базата от ДНК данни в Китай; изразява освен това загриженост, че Китай изнася такива технологии за авторитарни режими по света;

6. изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията, че е възможно да се използва принудителен труд на интернирани в лагери лица за работа във веригата на доставки на дружества от ЕС, извършващи дейност в Синцзян, както и във връзка със сведенията за сътрудничество с китайските институции, участващи в масовото наблюдение или задържане на лица от уйгурското население; призовава субектите от частния сектор да оценят ангажиментите си в Синцзян и да прекратят деловите отношения, когато се установи, че те подпомагат пряко или непряко нарушения на правата на човека;

7. настоятелно призовава китайските органи незабавно и безусловно да освободят всички защитници на правата на човека, активисти, адвокати, журналисти и вносители на петиции, които са задържани заради своята дейност в областта на правата на човека, и да сложат край на продължаващите репресии срещу тези лица под формата на задържане, съдебен тормоз и сплашване; подчертава освен това, че китайските органи трябва да гарантират, че всички лица, задържани без връзка с околния свят, незабавно ще получат право на контакт с членовете на своите семейства и със своите адвокати, както и че условията за всички задържани лица отговарят на стандартите, установени в „Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен“, приет чрез Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН на 9 декември 1988 г., включително по отношение на достъпа до медицински грижи;

8. настоятелно призовава Комисията, Съвета и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да убедят китайското правителство да затвори лагерите и да прекрати всички нарушения на правата на човека в Синцзян; призовава ЕС и неговите държави членки да повтарят това послание към китайското правителство при всички случаи и на най-високо равнище; изразява съжаление, че възприетият подход и използваните от ЕС инструменти до момента не са довели до осезаем напредък в състоянието на правата на човека в Китай, което само се влошава през последното десетилетие; настоятелно призовава новата Комисия да разработи и приложи цялостна стратегия на ЕС с оглед на постигането на истински напредък в областта на правата на човека в Китай;

9. подчертава, че в съвместното си изявление, направено след 21-вата среща на върха между ЕС и Китай, двете страни потвърдиха, че всички права на човека са всеобщи, неделими, взаимозависими и взаимосвързани;

10. призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да работят за налагането на подходящи механизми за контрол върху износа, за да лишат Китай от достъп до технологии, използвани за нарушаване на основните права;

11. припомня, че е важно ЕС да продължи да повдига въпроса за нарушенията на правата на човека в Китай, и по-специално случая с малцинствата в Тибет и Синцзян – чиито основни свободи и права отдавна са ограничавани от китайските органи – във всеки политически диалог и диалог по правата на човека с китайските органи и в съответствие с ангажимента на ЕС да изпраща решителни, ясни и единни послания в подхода си спрямо тази страна; освен това припомня, че в рамките на текущия процес на реформи и на нарастващата си глобална активност Китай се е присъединил към международната рамка за правата на човека, като е подписал широк кръг от международни договори в областта на правата на човека; поради това призовава за установяване на диалог с Китай, за да бъде насърчена тази държава да изпълнява поетите ангажименти; освен това подчертава специфичната необходимост китайските органи да продължат да извършват националните реформи, необходими за ратифицирането на Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., който беше подписан от Китай през 1998 г.;

12. насърчава използването на пълния набор от инструменти, включително целенасочени санкции, ако те бъдат счетени за подходящи и ефективни, срещу китайските длъжностни лица, отговорни за разработването и прилагането на политика на масови задържания на уйгури и други мюсюлмани от тюркски произход в Синцзян, както и за организирането на тежки репресии срещу свободата на религията, свободата на движение и други основни права в региона;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Китайската народна република.

[1] Приети текстове, P8_TA(2019)0422.

[2] Приети текстове, P8_TA(2018)0377.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0343.

[4] OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 108.

Последно осъвременяване: 18 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност