Menettely : 2019/2945(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0246/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0246/2019

Keskustelut :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Äänestykset :

PV 19/12/2019 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 52k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0246/2019

B9‑0246/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)

(2019/2945(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinan tilanteesta, erityisesti 18. huhtikuuta 2019 antamansa päätöslauselman Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta[1], 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella[2], 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta[3] ja 15. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman Larung Garin tiibetinbuddhalaisen akatemian ja Ilham Tohtin tapauksista[4],

 ottaa huomioon parlamentin puheenjohtajakokouksen päätöksen myöntää vuoden 2019 Saharov-palkinto uiguuritaloustietelijä Ilham Tohtille, joka puolustaa Kiinan uiguurivähemmistön oikeuksia,

 ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

 ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 37. kierroksen, joka järjestettiin Brysselissä 1.–2. huhtikuuta 2019,

 ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2019 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005),

 ottaa huomioon EU:n YK:n ihmisoikeusneuvoston 39. istunnossa 18. syyskuuta 2018 antamat 4 kohtaa koskevat suulliset lausumat sekä suulliset lausumat, joissa Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ranska, Suomi ja Kanada ilmaisivat huolensa uiguurien mielivaltaisista vangitsemisista Xinjiangin uudelleenkoulutusleireille,

 ottaa huomioon yhteisen julkilausuman ihmisoikeusrikkomuksista ja -loukkauksista Xinjiangissa, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustaja YK:ssa antoi 23 valtion puolesta, joiden joukossa oli 14 EU:n jäsenvaltiota, YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle 29. lokakuuta 2019,

 ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa taataan kaikille kansalaisille oikeus uskonnonvapauteen, sekä 4 pykälän, jolla suojellaan ”vähemmistökansallisuuksien” oikeuksia,

 ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Kiina allekirjoitti vuonna 1998, mutta jota se ei koskaan ratifioinut,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean Kiinasta tekemän arvioinnin loppupäätelmät,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen ja kunnioittamisen olisi säilyttävä EU:n ja Kiinan pitkäaikaisen suhteen keskiössä, sillä EU on sitoutunut ylläpitämään näitä arvoja ulkoisessa toiminnassaan ja Kiina on ilmaissut kiinnostuksensa niiden kunnioittamiseen omassa kehitysyhteistyössään ja kansainvälisessä yhteistyössä;

B. toteaa, että tilanne Xinjiangissa, jossa asuu yli 10 miljoonaa islaminuskoista uiguuria ja kazakkia, on heikentynyt nopeasti viime vuosina, koska Xinjiangin ottaminen ehdottomaan valvontaan on asetettu ensisijaiseksi painopisteeksi, mitä perustellaan sillä, että uiguurien väitetään aiheuttavan Xinjiangissa epävakauteen ja turvallisuuteen liittyviä uhkia, sekä Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen strategisella sijainnilla uuden silkkitien aloitteen (Belt and Road Initiative, BRI) kannalta;

C. toteaa, että on luotettavaa tietoa siitä, että Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella uiguureihin ja muihin pääasiassa islaminuskoisiin etnisiin vähemmistöihin on kohdistunut mielivaltaisia pidätyksiä, kidutusta sekä uskonnon ja kulttuurin harjoittamisen räikeää rajoittamista ja digitaalinen valvontajärjestelmä on käytössä niin laajalti, että kaikkea arkielämää seurataan kasvontunnistuskameroiden, matkapuhelimien skannauksen, DNA:n keräämisen sekä laajamittaisen ja häiritsevän poliisin läsnäolon avulla;

D. ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset käynnistivät vuonna 2014 viimeisimmän ”voimakas isku väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan” -kampanjansa, jossa käytettiin laajan ja kansainvälisiä kytköksiä sisältävän terrorismin uhkaa tekosyynä Xinjiangin etnisiin vähemmistöyhteisöihin kohdistuvien pitkälle menevien rajoitusten ja räikeiden ihmisoikeusloukkausten perustelemiseksi;

E. toteaa, että on luotettavia raportteja siitä, että ainakin satojatuhansia tai mahdollisesti jopa yli miljoona ihmistä on parhaillaan pidätettynä tai on ollut pidätettynä niin kutsutuissa ”poliittisissa uudelleenkoulutuskeskuksissa”, mikä on suurin etnisen vähemmistökansan joukkovangitseminen tällä hetkellä maailmassa; ottaa huomioon raportit siitä, että pieniä lapsia on lähetetty valtion ylläpitämiin orpokoteihin, vaikka vain toinen heidän vanhemmistaan olisi pidätettynä internointileirillä;

F. ottaa huomioon, että China Cables -tietovuoto on tuonut esiin ennennäkemättömiä todisteita siitä, että uiguureihin, kazakkeihin ja muihin vähemmistöihin kohdistuneiden tukahduttamistoimien perusta valmisteltiin presidentti Xi Jinpingin suljettujen ovien takana virkamiehille pitämässä puhesarjassa hänen Xinjiangiin huhtikuussa 2014 tekemänsä vierailun aikana;

G. ottaa huomioon, että uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen pidättäminen ja vainoaminen Xinjiangissa on pakottanut monet lopettamaan yhteydenpidon ulkomaille, myös Eurooppaan, sijoittautuneiden perheenjäsenten ja ystävien kanssa viranomaisten kostotoimenpiteiden pelossa;

H. ottaa huomioon, että helmikuussa 2018 voimaan tulleet uskonnollisia asioita koskevat asetukset rajoittavat uskonnollisten ryhmien toimintaa ja pakottavat ne mukautumaan tiiviimmin puolueen toimintapolitiikkoihin; ottaa huomioon, että uudet säännöt uhkaavat henkilöitä, jotka kuuluvat uskonnollisiin yhteisöihin ja joilla ei ole oikeudellista asemaa maassa; ottaa huomioon, että uskonnollisiin yhteisöihin on kohdistunut entistä enemmän sortotoimia Kiinassa;

I. ottaa huomioon, että YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea asetti elokuussa 2018 Kiinan kansantasavallan hallituksen syytteeseen Xinjiangissa tapahtuneista väärinkäytöksistä, mukaan lukien mielivaltaisten joukkopidätysleirien perustamisesta; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet pani merkille syyskuussa 2018 ensimmäisessä ihmisoikeusvaltuutettuna pitämässään puheessa syvästi huolestuttavat väitteet uiguurien ja muiden muslimiyhteisöjen laajamittaisista mielivaltaisista pidätyksistä niin kutsutuilla uudelleenkoulutusleireillä Xinjiangissa;

J. ottaa huomioon, että Xinjiangin internointileirit laajenivat nopeasti sen jälkeen, kun Chen Quanguo nimitettiin alueen kuvernööriksi elokuussa 2016;

K. ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset tai niiden edustajat häiritsevät ja vainoavat EU:ssa asuvia kiinalaisia vähemmistöyhteisöjä;

L. ottaa huomioon, että Kiina on viime vuosikymmeninä edistynyt taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa, sillä se on nostanut 700 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä, mutta se ei ole kyennyt takaamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia kansainvälisiä perusnormeja;

M. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi 4. joulukuuta 2019 uiguureihin sovellettavaa ihmisoikeuspolitiikkaa koskevan lain, jossa Yhdysvaltojen liittovaltion hallitusta kehotetaan toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja määräämään seuraamuksia Kiinan viranomaisten toimista Xinjiangin provinssissa ja samalla suojelemaan Yhdysvalloissa asuvia uiguureja Kiinan häirinnältä ja vainolta;

N. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa strategiakehyksessään tehostamaan toimiaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion edistämiseksi kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla ja asettamaan ihmisoikeudet keskeiselle sijalle suhteissaan kaikkiin kolmansiin maihin, myös strategisiin kumppaneihinsa;

1. tuomitsee voimakkaasti satojentuhansien uiguurien ja etnisten kazakkien lähettämisen poliittisille ”uudelleenkoulutusleireille” käyttäen perustana tietoja, joita on kerätty ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmällä, ja muun muassa tietoja siitä, että henkilö on matkustanut ulkomaille tai että hänen katsotaan olevan liian harras uskonnon harjoittaja; korostaa, että kansainvälisen oikeudellisen kehyksen valossa ei voida hyväksyä minkäänlaisia pidätyksiä, kun ne toteutetaan vastoin perustavanlaatuista kansainvälistä oikeutta, eikä tiettyihin henkilöihin tai ryhmiin kohdistuvaa vainoa etnisistä, kulttuurisista tai uskonnollisista syistä, eikä muita epäinhimillisiä tekoja, jotka aiheuttavat suurta kärsimystä tai vakavaa haittaa, kun niihin syyllistytään osana laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä mitä tahansa siviiliväestöä vastaan;

2. vaatii Kiinan hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta uiguuritiedemies Ilham Tohtin, ja varmistamaan tällä välin, että hänellä on säännölliset ja rajoittamattomat mahdollisuudet tavata perhettään ja valitsemiaan asianajajia eikä häntä kiduteta tai kohdella muulla tavalla huonosti; vaatii, että Ilham Tohtin väitettyä kidutusta tutkitaan välittömästi, tehokkaasti ja puolueettomasti ja että vastuussa olevat saatetaan oikeuden eteen;

3. kehottaa Kiinan viranomaisia Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella antamaan tietoja pidätettyjen sijainnista ja terveydentilasta ja vapauttamaan heidät välittömästi, jos ei ole näyttöä tosiasiallisesta rikollisesta toiminnasta; kehottaa Kiinan hallitusta lopettamaan välittömästi uiguuri- ja kazakkivähemmistöihin kuuluvien sekä tiibetiläisten mielivaltaiset pidätykset, sillä heitä ei syytetä rikoksista, heitä vastaan ei ole ryhdytty oikeustoimiin eikä heitä ole tuomittu rikoksista, sekä sulkemaan kaikki leirit ja pidätyskeskukset ja vapauttamaan pidätetyt henkilöt välittömästi ja ehdoitta; toistaa Kiinan viranomaisille esittämänsä kehotuksen sallia toimittajille ja kansainvälisille tarkkailijoille, myös YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen toimeksiantojen haltijoille, vapaa, merkityksellinen ja esteetön pääsy Xinjiangin provinssiin;

4. ilmaisee syvän huolensa tiedoista, joiden mukaan Kiinan viranomaiset häiritsevät uiguureja ulkomailla ja pyrkivät pakottamaan heidät ilmiantamaan muita uiguureja, palaamaan Xinjiangiin tai pysymään vaiti Xinjiangin tilanteesta joskus pidättämällä heidän perheenjäseniään; kehottaa komissiota ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita tutkimaan nämä tiedot kiireellisesti, varmistamaan Xinjiangista paenneiden henkilöiden suojelun sekä nopeuttamaan uiguurien ja muiden turkinkielisten muslimien turvapaikkahakemusten käsittelyä; pitää myönteisenä, että Saksa ja Ruotsi ovat päättäneet keskeyttää kaikkien etnisten uiguurien, kazakkien tai muiden turkinkielisten muslimien palauttamisen Kiinaan, kun otetaan huomioon mielivaltaisen pidättämisen, kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun riski;

5. panee huolestuneena merkille, että koska Xinjiangin pitkän aikavälin vakaus on äärimmäisen tärkeä uusi silkkitie -hankkeen menestymisen kannalta, pitkäaikaisia valvontastrategioita on tehostettu ja niitä on täydennetty monenlaisilla teknisillä innovaatioilla ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvien menojen nopealla kasvattamisella sekä terrorismin vastaisten toimien käyttämisellä eriävien mielipiteiden ja toisinajattelijoiden kriminalisoimiseksi soveltamalla ”terrorismiin” laajaa määritelmää; ilmaisee huolensa siitä, että valtio toteuttaa toimia varmistaakseen alueen ”kattavan valvonnan” asentamalla Kiinan sähköisen Skynet-valvontaverkon suurille kaupunkialueille, asentamalla GPS-seurantalaitteita kaikkiin moottoriajoneuvoihin, käyttämällä kasvontunnistusskannereita tarkastuspisteissä ja rautatie- ja huoltoasemilla sekä Xinjiangin poliisin toteuttamalla verinäytteiden keruulla, jolla laajennetaan Kiinan DNA-tietokantaa; ilmaisee lisäksi huolensa siitä, että Kiina vie tällaista teknologiaa autoritaarisiin maihin eri puolille maailmaa;

6. ilmaisee syvän huolensa raporteista, joiden mukaan Xinjiangissa liiketoimintaa harjoittavien EU:n yritysten toimitusketjussa on mahdollisesti käytetty internointileireiltä peräisin olevaa pakkotyövoimaa, sekä raporteista, jotka koskevat yhteistyötä uiguuriväestön laajamittaiseen valvontaan tai pidättämiseen osallistuvien kiinalaisten instituutioiden kanssa; kehottaa yksityisen sektorin toimijoita arvioimaan sitoumuksiaan Xinjiangissa ja lopettamaan liikesuhteet, jos niiden todetaan edistävän ihmisoikeusloukkauksia joko suoraan tai välillisesti;

7. kehottaa Kiinan viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, aktivistit, asianajajat, toimittajat ja vetoomusten esittäjät, jotka on pidätetty heidän ihmisoikeustyönsä takia, ja lopettamaan heihin kohdistetut jatkuvat tukahduttamistoimet, jotka ilmenevät pidätyksinä, oikeudellisena häirintänä ja pelotteluna; korostaa lisäksi, että Kiinan viranomaisten on varmistettava, että kaikki eristysvankeudessa olevat saavat välittömästi yhteyden perheenjäseniinsä ja asianajajiinsa, ja että kaikkien pidätettyjen olojen on täytettävä vaatimukset, mukaan lukien mahdollisuus saada lääketieteellistä hoitoa, jotka esitetään pidätettynä tai vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevissa YK:n periaatteissa, jotka hyväksyttiin 9. joulukuuta 1988 YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 43/173;

8. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Kiinan hallituksen taivuttamiseksi sulkemaan leirit ja lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset Xinjiangissa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toistamaan tämän viestin Kiinan hallitukselle kaikissa yhteyksissä ja korkeimmilla tasoilla; pitää valitettavana, että EU:n toistaiseksi omaksuma lähestymistapa ja käyttämät keinot eivät ole johtaneet konkreettiseen edistymiseen Kiinan ihmisoikeustilanteessa, joka on vain heikentynyt viime vuosikymmenen aikana; kehottaa uutta komissiota laatimaan ja panemaan täytäntöön kokonaisvaltaisen EU:n strategian, jolla turvataan ihmisoikeustilanteen aito edistyminen Kiinassa;

9. korostaa, että EU ja Kiina vahvistivat EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksen jälkeen antamassaan yhteisessä julkilausumassa, että kaikki ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä;

10. kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä pyrkimään siihen, että käyttöön otetaan asianmukaiset vientivalvontamekanismit, joilla estetään Kiinaa saamasta tekniikkaa, jota käytetään perusoikeuksien loukkaamiseen;

11. muistuttaa, että on tärkeää, että EU ottaa jatkossakin esille Kiinan ihmisoikeusloukkaukset ja erityisesti Tiibetin ja Xinjiangin vähemmistöt – joiden perusvapauksia ja -oikeuksia Kiinan viranomaiset ovat jo pitkään rajoittaneet – kaikessa Kiinan viranomaisten kanssa käymässään poliittisessa ja ihmisoikeuksia koskevassa vuoropuhelussa noudattaen EU:n sitoumusta puhua vahvalla, selkeällä ja yhtenäisellä äänellä kyseistä maata koskevissa kysymyksissä; palauttaa mieliin, että meneillään olevassa uudistusprosessissa ja lisääntyvässä kansainvälisessä osallistumisessaan Kiina on useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia allekirjoittamalla päättänyt osallistua ihmisoikeuksia koskevaan kansainväliseen järjestelmään; kehottaa näin ollen käynnistämään vuoropuhelun Kiinan kanssa, jotta kannustetaan sitä täyttämään nämä sitoumukset; korostaa lisäksi, että Kiinan viranomaisten on erityisesti jatkettava niiden kansallisten uudistusten täytäntöönpanoa, joita Kiinan vuonna 1998 allekirjoittaman kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan vuoden 1966 kansainvälisen yleissopimuksen ratifiointi edellyttää;

12. kannustaa käyttämään kaikkia välineitä, myös kohdennettuja seuraamuksia, jos niitä pidetään asianmukaisina ja tehokkaina, niitä Kiinan viranomaisia vastaan, jotka ovat vastuussa uiguurien ja muiden turkinkielisten muslimien joukkopidätyksiä Xinjiangissa koskevan politiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta sekä uskonnonvapauden, liikkumisvapauden ja muiden perusoikeuksien ankarasta tukahduttamisesta alueella;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0422.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0377.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0343.

[4] EUVL C 238, 6.7.2018, s. 108.

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö