Procedūra : 2019/2945(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0246/2019

Pateikti tekstai :

B9-0246/2019

Debatai :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Balsavimas :

PV 19/12/2019 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0246/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 52k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko (-ės) pavaduotojo (-os) ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio (vyriausiosios įgaliotinės) užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl uigūrų padėties Kinijoje („China cables“)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0246/2019

B9‑0246/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl uigūrų padėties Kinijoje („China cables“)

(2019/2945(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Kinijoje, ypač į 2019 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl Kinijos, ypač dėl religinių ir etninių mažumų padėties[1], 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl masinio savavališko uigūrų ir kazachų sulaikymo Sindziango uigūrų autonominiame regione[2], 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties[3] ir 2016 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Larung Gar tibetiečių budistų akademijos ir Ilhamo Tohti atvejų[4],

 atsižvelgdamas į savo Pirmininkų sueigos sprendimą 2019 m. Sacharovo premiją skirti uigūrų ekonomistui Ilhamui Tohti, taikiai kovojančiam už Kinijos uigūrų mažumos teises,

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. vykusio 21-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 1 ir 2 d. Briuselyje vykusį ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais 37-ąjį raundą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019)0005),

 atsižvelgdamas į ES žodinius pareiškimus pagal 4 punktą, išsakytus 2018 m. rugsėjo 18 d. vykusioje JT Žmogaus teisių tarybos 39-ojoje sesijoje, ir į Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos ir Kanados pareiškimus, kuriuose išreikštas susirūpinimas dėl savavališko uigūrų sulaikymo vadinamosiose perauklėjimo stovyklose Sindziange,

 atsižvelgdamas į 2019  m. spalio 29 d. Jungtinės Karalystės nuolatinio atstovo JT 23 valstybių, įskaitant 14 ES valstybių narių, vardu paskelbtą bendrą pareiškimą dėl žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo Sindziange, skirtą JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui,

 atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama religijos laisvė, ir jos 4 straipsnį, kuriuo remiamos etninių mažumų teisės,

 atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Kinija pasirašė 1998 m., tačiau iki šiol neratifikavo,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto Kinijos vertinimo baigiamąsias pastabas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisės viršenybės skatinimas ir paisymas turėtų likti pagrindiniais ilgalaikių ES ir Kinijos santykių klausimais, laikantis ES įsipareigojimo remti šias vertybes vykdant išorės veiksmus ir atsižvelgiant į Kinijos išreikštą ketinimą vadovautis jomis savo pačios vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

B. kadangi padėtis Sindziange, kur gyvena 10 mln. musulmonų uigūrų ir kazachų, per pastaruosius kelerius metus sparčiai blogėjo, nes absoliuti Sindziango kontrolė buvo įvardyta kaip aukščiausias prioritetas, ir ji dar paaštrėjo dėl grėsmių stabilumui ir saugumui, kurias Sindziangui tariamai kelia uigūrai, ir dėl strateginės Sindziango uigūrų autonominio regiono vietos įgyvendinant sausumos ir jūrų kelių iniciatyvą;

C. kadangi yra patikimos informacijos, kad uigūrai ir kitoms, daugiausia musulmonų, etninėms mažumoms priklausantys asmenys Sindziango uigūrų autonominiame regione buvo savavališkai sulaikomi ir kankinami ir jiems buvo taikomi pasibaisėtini religinės praktikos ir kultūros apribojimai, ir kad skaitmeninė stebėjimo sistema yra taip paplitusi, kad kiekvienas kasdienio gyvenimo aspektas stebimas per veido atpažinimo kameras, skenuojant mobiliuosius telefonus, renkant DNR duomenis ir vykdant plataus masto ir privatumą pažeidžiančią policijos veiklą;

D. kadangi Kinijos valdžios institucijos paskutinę savo kampaniją „Griežti veiksmai prieš smurtinį ekstremizmą“ pradėjo 2014 m., kai plataus masto tarptautinio terorizmo grėsme buvo pasinaudota kaip pretekstu pateisinti visas sritis apimančius Sindziango etninių mažumų bendruomenėms taikomus apribojimus ir šiurkščius jų žmogaus teisių pažeidimus;

E. kadangi esama patikimų pranešimų, kad mažiausiai šimtai tūkstančių, o galbūt net daugiau kaip milijonas žmonių yra laikomi ar buvo sulaikyti vadinamuosiuose politinio perauklėjimo centruose, ir tai yra šiuo metu didžiausias pasaulyje etninių mažumų gyventojų masinis įkalinimas; kadangi pranešama, kad maži vaikai buvo išsiųsti į valstybės valdomus našlaičių namus, net jei vienas iš tėvų yra laikomas internuotų asmenų stovyklose;

F. kadangi „China cables“ atskleista informacija iškėlė aikštėn beprecedenčius įrodymus, kad parengiamasis darbas siekiant taikyti prieš uigūrus, kazachus ir kitus nukreiptas represines priemones buvo atliktas prezidentui Xi Jinpingui privačiai pasakius keletą kalbų pareigūnams 2014 m. vizito į Sindziangą metu;

G. kadangi dėl uigūrų ir kitų musulmonų mažumų sulaikymo ir persekiojimo Sindziange daug žmonių, bijodami atsakomųjų valdžios veiksmų, buvo priversti nutraukti bendravimą su užsienyje, įskaitant Europą, įsikūrusiomis šeimomis ir draugais;

H. kadangi pagal 2018 m. vasario mėn. įsigaliojusias religinių reikalų taisykles ribojama religinių grupių veikla ir jos verčiamos veikti taip, kad labiau atitiktų partijos politiką; kadangi dėl naujų taisyklių kyla grėsmė su religinėmis bendruomenėmis, kurios neturi teisinio statuso šalyje, susijusiems asmenims; kadangi religinės bendruomenės Kinijoje patiria vis daugiau represijų;

I. kadangi 2018 m. rugpjūčio mėn. JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas apkaltino Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę smurtavimu Sindziange, įskaitant masinio savavališko sulaikymo stovyklų įsteigimą; kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet, sakydama pirmąją savo kalbą šiose pareigose, atkreipė dėmesį į didelį nerimą keliančius įtarimus dėl didelio masto savavališko uigūrų ir kitų musulmonų bendruomenių sulaikymo vadinamosiose perauklėjimo stovyklose Sindziange;

J. kadangi po to, kai 2016 m. rugpjūčio mėn. regiono valdytoju buvo paskirtas Chen Quanguo, internuotų asmenų stovyklos Sindziange ėmė sparčiai plėstis;

K. kadangi Kinijos valdžios institucijos arba jų įgaliotiniai priekabiauja prie ES gyvenančių Kinijos mažumų bendruomenių;

L. kadangi Kinija per pastaruosius kelis dešimtmečius padarė pažangą įgyvendindama ekonomines ir socialines teises ir ištraukė iš skurdo 700 mln. žmonių, tačiau iš esmės nesugeba užtikrinti pagrindinių tarptautinių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių standartų;

M. kadangi JAV Kongresas 2019 m. gruodžio 4 d. priėmė Uigūrų žmogaus teisių politikos aktą, kuriuo JAV federalinei vyriausybei pavesta nedelsiant imtis priemonių siekiant apsaugoti žmogaus teises ir taikyti sankcijas Kinijos valdžios institucijų veiksmams Sindziango provincijoje, sykiu saugant JAV gyvenančius uigūrus nuo Kinijos priekabiavimo ir persekiojimo;

N. kadangi Strateginėje programoje žmogaus teisių ir demokratijos srityje Europos Sąjunga įsipareigojo dėti daugiau pastangų, kad visose jos išorės veiksmų srityse būtų propaguojamos žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principas ir kad žmogaus teisės bus pagrindinis dalykas palaikant santykius su visomis trečiosiomis šalimis, įskaitant strategines partneres; 

1. griežtai smerkia tai, kad šimtai tūkstančių uigūrų ir etninių kazachų išsiųsti į vadinamąsias politinio perauklėjimo stovyklas, remiantis duomenų, surinktų taikant prognozėmis grindžiamo viešosios tvarkos palaikymo sistemą, analize, be kita ko, dėl kelionių į užsienį arba pripažinus pernelyg didelį pamaldumą; pabrėžia, kad bet kokios rūšies sulaikymas, kai jis taikomas pažeidžiant pagrindinius tarptautinius įstatymus, tam tikrų asmenų ar grupių persekiojimas dėl etninių, kultūrinių ar religinių priežasčių ir kiti nežmoniški veiksmai, sukeliantys dideles kančias ar sunkius sužalojimus, kai vykdomi plataus masto ar sistemingi išpuoliai prieš civilius gyventojus, tarptautinės teisinės sistemos požiūriu yra nepriimtini;

2. ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti uigūrų mokslininką Ilhamą Tohti ir užtikrinti, kad iki tol jis turėtų galimybių reguliariai ir neribojamai susisiekti su šeima ir paties pasirinktais teisininkais ir nebūtų kankinamas ir kad su juo nebūtų kitaip netinkamai elgiamasi; ragina nedelsiant, veiksmingai ir nešališkai ištirti įtarimus dėl Ilhamo Tohti kankinimų ir patraukti atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

3. ragina Kinijos valdžios institucijas Sindziango uigūrų autonominiame regione pateikti informaciją apie sulaikytųjų laikymo vietas ir sveikatos būklę ir nedelsiant juos paleisti, jei nėra faktinės nusikalstamos veiklos įrodymų; ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti uigūrų ir kazachų mažumų atstovų ir tibetiečių savavališko sulaikymo praktiką, nepateikus jiems kaltinimų, be teismo ar apkaltinamojo nuosprendžio, uždaryti visas stovyklas ir sulaikymo centrus ir nedelsiant besąlygiškai paleisti sulaikytus asmenis; dar kartą ragina Kinijos valdžios institucijas suteikti žurnalistams ir tarptautiniams stebėtojams, įskaitant Jungtinių Tautų vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos specialiosiomis procedūromis įgaliotuosius asmenis, laisvas, prasmingas ir nekliudomas galimybes patekti į Sindziango regioną;

4. reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad Kinijos valdžios institucijos persekioja užsienyje gyvenančius uigūrus, siekdamos priversti teikti informaciją apie kitus uigūrus, grįžti į Sindziango regioną arba nutylėti apie ten susidariusią padėtį, kartais net sulaikydamos jų šeimos narius; ragina Komisiją ir visas ES valstybes nares kuo skubiau ištirti šiuos pranešimus, užtikrinti Sindziango diasporos narių apsaugą ir paspartinti uigūrų ir kitų tiurkų musulmonų prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą; palankiai vertina Vokietijos ir Švedijos sprendimą sustabdyti visų etninių uigūrų, kazachų ir kitų tiurkų musulmonų grąžinimą į Kiniją, atsižvelgiant į savavališko sulaikymo, kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio su jais pavojų;

5. susirūpinęs pažymi, kad itin didelė „ilgalaikio stabilumo“ svarba Sindziange siekiant sėkmingai įgyvendinti sausumos ir jūrų kelių iniciatyvą paskatino aktyvesnį ilgalaikių kontrolės strategijų įgyvendinimą, jas papildant įvairiomis technologinėmis inovacijomis ir sparčiai padidintomis vidaus saugumo išlaidomis, taip pat kovos su terorizmu priemonių naudojimu siekiant kriminalizuoti kitokią nuomonę ir disidentus taikant plačią terorizmo apibrėžtį; yra susirūpinęs dėl Kinijos valstybės priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti Sindziango „visapusišką priežiūrą“ diegiant „Skynet“ elektroninio stebėjimo sistemą pagrindiniuose miestų rajonuose ir įrengiant GPS stebėjimo įrenginius visose motorinėse transporto priemonėse, naudojant veido atpažinimo skaitytuvus kontrolės punktuose, traukinių stotyse ir degalinėse ir Sindziango policijai imant kraujo mėginius, siekiant dar labiau išplėsti Kinijos DNR duomenų bazę; taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad Kinija šias technologijas jau eksportuoja autoritariniams režimams visame pasaulyje;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie tai, kad Sindziange veiklą vykdančių ES įmonių tiekimo grandinėje galimai naudojamasi priverčiamuoju darbu, atliekamu internuotų asmenų stovyklose, ir dėl pranešimų, kad bendradarbiaujama su Kinijos institucijomis, dalyvaujančiomis vykdant masinį uigūrų stebėjimą ar sulaikymą;  ragina privačiojo sektoriaus subjektus įvertinti savo įsipareigojimus Sindziange ir nutraukti verslo santykius, kai nustatoma, kad jie tiesiogiai ar netiesiogiai skatina pažeisti žmogaus teises;

7. primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus, teisininkus, peticijų teikėjus, kurie kalinami už savo darbą žmogaus teisių srityje, ir nutraukti prieš juos vykdomas represijas, kurios pasireiškia sulaikymo, teisminio persekiojimo ir bauginimo forma; be to, pabrėžia, kad Kinijos valdžios institucijos turi užtikrinti visų izoliuotų asmenų galimybes nedelsiant susisiekti su šeimomis ir advokatais, taip pat užtikrinti, kad visų kalinamų asmenų gyvenimo sąlygos atitiktų 1988 m. gruodžio 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje 43/173 „Bet kokia forma sulaikytų ar įkalintų visų asmenų apsaugos principų sąvadas“ nustatytus standartus, įskaitant galimybę naudotis medicinine priežiūra;

8. primygtinai ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių siekiant įtikinti Kinijos vyriausybę uždaryti stovyklas ir nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus Sindziange; ragina ES ir jos valstybes nares kiekviena proga aukščiausiu lygmeniu kartoti šią žinią Kinijos vyriausybei; apgailestauja, kad ES iki šiol taikytas požiūris ir priemonės  nepaskatino apčiuopiamos Kinijos pažangos žmogaus teisių srityje, per pastarąjį dešimtmetį padėtis šioje srityje tik blogėjo; primygtinai ragina naująją Komisiją parengti ir įgyvendinti holistinę ES strategiją siekiant užtikrinti tikrą Kinijos pažangą žmogaus teisių srityje;

9. pabrėžia, kad po 21-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo paskelbtame bendrame pareiškime ES ir Kinija dar kartą patvirtino, kad visos žmogaus teisės yra visuotinės, nedalomos, viena nuo kitos priklausomos ir tarpusavyje susijusios;

10. ragina ES, jos valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę dėti pastangas, kad būtų nustatyti tinkami eksporto kontrolės mechanizmai, siekiant neleisti Kinijai gauti technologijų, kuriomis naudojantis pažeidžiamos pagrindinės teisės;

11. primena, jog svarbu, kad ES ir toliau keltų žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje ir ypač mažumų Tibete ir Sindziange, kurių pagrindines laisves ir teises Kinijos valdžios institucijos jau seniai apribojo, klausimą kiekviename politinio ir žmogaus teisių dialogo susitikime su Kinijos valdžios institucijomis, vykdant ES įsipareigojimą laikytis tvirtos, aiškios ir vieningos pozicijos Kinijos atžvilgiu; dar kartą kartoja, kad Kinija, joje vykstant reformų procesui ir stiprėjant jos dalyvavimui pasauliniuose procesuose, prisijungė prie tarptautinės žmogaus teisių sistemos pasirašydama įvairias tarptautines žmogaus teisių sutartis; todėl ragina užmegzti dialogą su Kinija siekiant paskatinti ją laikytis šių įsipareigojimų; be to, pabrėžia, jog būtinai reikia, kad Kinijos valdžios institucijos toliau įgyvendintų nacionalines reformas, reikalingas norint ratifikuoti 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Kinija pasirašė 1998 m.;

12. ragina taikyti visas priemones, be kita ko, tikslines sankcijas, jei būtų laikoma, kad jos yra tinkamos ir veiksmingos, nukreiptas prieš Kinijos pareigūnus, atsakingus už uigūrų ir kitų tiurkų musulmonų masinio sulaikymo politikos rengimą ir įgyvendinimą Sindziange ir už žiauraus religijos laisvės, judėjimo laisvės ir kitų pagrindinių teisių slopinimo organizavimą regione;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0422.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0377.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0343.

[4] OL C 238, 2018 7 6, p. 108.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika