Návrh usnesení - B9-0247/2019Návrh usnesení
B9-0247/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci Ujgurů v Číně (China Cables)

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra
za skupinu ECR
Fabio Massimo Castaldo

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0246/2019

Postup : 2019/2945(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0247/2019
Předložené texty :
B9-0247/2019
Přijaté texty :

B9-0247/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Ujgurů v Číně (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)[1] a ze dne 4. října 2018 o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou[3],

 s ohledem na 37. kolo rozhovorů mezi EU a Čínou o lidských právech, které se konalo dne 1. a 2. dubna 2019 v Bruselu,

 s ohledem na prohlášení EU – bod 4 s názvem „Situace v oblasti lidských práv, která vyžaduje pozornost Rady“, vydané na 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 18. září 2018,

 s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003,

 s ohledem na dokumenty China Cables Telegram a the Integrated Joint Operations Platform’ Daily Essentials Bulletins (věstníky denního přehledu integrované platformy společných operací, konkrétně č. 2, 9, 14 a 20),

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang (XUAR) na severozápadě Číny je domovem přibližně 11 milionů etnických Ujgurů a Kazachů;

B. vzhledem k tomu, že dne 24. listopadu 2019 unikly tajné čínské vládní dokumenty z roku 2017, které jsou běžně označovány jako „China Cables“, které odhalily existenci příručky pro provoz masových detenčních táborů v Sin-ťiangu a mechaniku systému masového sledování a prediktivní policejní činnosti v tomto regionu, a potvrdily tak zjištění odborníků vycházející ze satelitních snímků, údajů a očitých svědků, která byla zveřejněna v posledních letech;

C. vzhledem k tomu, že dokumenty, které pronikly na veřejnost, zahrnují provozní příručku nebo „telegram“, které obsahují podrobné pokyny pro správu těchto táborů, a čtyři kratší zpravodajské informace známé jako „věstníky“, které poskytují pokyny ke každodennímu používání integrované platformy společných operací k hromadnému sledování a prediktivnímu policejnímu programu, který analyzuje údaje ze Sin-ťiangu; vzhledem k tomu, že dokumenty byly ověřeny lingvisty a odborníky, kteří potvrdili jejich autenticitu;

D. vzhledem k tomu, že China Cables představuje první únik utajovaných dokumentů čínské vlády, které odhalují vnitřní fungování táborů, jakož i tvrdé podmínky za těmito ploty, a odlidšťující režim v každodenním životě vězňů;

E. vzhledem k tomu, že čínská vláda nazvala uniklé dokumenty „čistě vykonstruovanými a falešnými zprávami“;

F. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu se v posledních letech rychle zhoršuje, a to zejména od zahájení „razantní kampaně proti násilnému terorismu“ v Sin-ťiangu v roce 2014; vzhledem k tomu, že „válka proti teroru“ čínské vlády v oblasti Sin-ťiangu se ve stále větší míře mění ve válku proti náboženskému vyznání a etnickému původu; vzhledem k tomu, že represivní opatření byla výrazně posílena od té doby, co se v Sin-ťiangu v roce 2016 lídrem čínské komunistické strany stal Čchen Kuan-kuo; vzhledem k tomu, že ve jménu boje proti „náboženskému extremismu“ a zachování „sociální stability“ jsou muslimské ujgurské a kazašské menšiny svévolně drženy ve vazebních zařízeních, ve věznicích a v zařízeních pro mimosoudní politickou výchovu;

G. vzhledem k tomu, že věrohodné odhady uvádějí počet zadržovaných osob, které jsou nebo byly zadrženy v politických převýchovných zařízeních na zhruba jeden milion osob; vzhledem k tomu, že tato zařízení na převýchovu jsou rovněž označována jako „střediska odborného vzdělávání“;

H. vzhledem k tomu, že zadržované osoby jsou údajně vězněny v nevyhovujících podmínkách, přičemž jsou podrobovány politické indoktrinaci včetně povinných kurzů patriotizmu, a nutí je vzdát se své etnické a náboženské identity;

I. vzhledem k tomu, že svědectví z první ruky a věrohodný vědecký výzkum ukázaly, že cíleným terčem jsou Ujgurové, kteří mají vazby s osobami žijícími v zahraničí a osobami s náboženským přesvědčením;

J. vzhledem k tomu, že na Ujgury v zahraničí je vytvářen nátlak, aby se vraceli zpět do Číny, a to často za podpory hostitelských států; vzhledem k tomu, že čínské ambasády v zahraničí odmítají obnovovat mnoha Ujgurům jejich pasy, což vede k nejistotě, co se týče zaměstnání a studia; vzhledem k tomu, že dokumenty „China Cables“ obsahují výslovné pokyny k zatýkání Ujgurů s cizím státním občanstvím, a ke sledování Ujgurů z oblasti Sin-ťiang, z nichž někteří byli autoritářskými vládami deportováni zpět do Číny; vzhledem k tomu, že z dokumentů vyplývá, že čínská velvyslanectví a konzuláty sehrávají v této praxi významnou úlohu;

K. vzhledem k tomu, že ve věstníku č. 2 je uveden seznam 1 535 osob ze Sin-ťiangu, „které získaly cizí státní příslušnost a rovněž požádaly o čínská víza“; vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že 75 osob se nacházelo v Číně a 12 osob je občany EU;

L. vzhledem k tomu, že někteří zahraniční novináři byli nuceni upustit od informování o citlivých otázkách, jako jsou lidská práva Ujgurů, včetně případů, kdy bylo novinářům odmítnuto obnovení jejich akreditace tisku;

M. vzhledem k tomu, že ujgurský profesor ekonomie Ilhám Tohti byl dne 23. září 2014 odsouzen k trestu doživotního vězení na základě obvinění ze separatismu poté, co již byl zatčen v lednu téhož roku; vzhledem k tomu, že Ilhám Tohti vždy zavrhoval separatistické snahy a násilí a usiloval o usmíření na základě respektování kultury Ujgurů; vzhledem k tomu, že Evropský parlament udělil Ilhámu Tohtimu v roce 2019 Sacharovovu cenu;

N. vzhledem k tomu, že Kongres USA nedávno schválil zákon o politice v oblasti lidských práv Ujgurů, jímž pověřil federální vládu, aby chránila Ujgury s pobytem v USA před obtěžováním a pronásledováním ze strany Číny;

O. vzhledem k tomu, že čínská vláda v posledních letech vyčlenila rozsáhlé finanční, lidské a technické zdroje na sociální kontrolu v oblasti Sin-ťiangu, aby zajistila „komplexní dohled“ prostřednictvím elektronického sledování, instalací sledování pomocí GPS do motorových vozidel, používání skenerů umožňujících rozpoznávání obličejů na kontrolních stanovištích a shromažďování vzorků krve ze strany policie Sin-ťiangu s cílem dále rozšiřovat čínskou databázi DNA; vzhledem k tomu, že uniklé dokumenty odhalují, jak je tento systém schopen shromáždit velké množství soukromých osobních údajů prostřednictvím manuálního vyhledávání bez soudního příkazu, kamer pro rozpoznávání obličejů a jiných prostředků pro účely identifikaci osob, které by bylo vhodné zadržet, přičemž dokáže označit statisíce občanů, které je třeba vyšetřit pouze proto, že použili určité populární aplikace v mobilních telefonech, a na základě těchto údajů využívá umělou inteligenci k vypracování dlouhých seznamů tzv. podezřelých osob;

P. vzhledem k tomu, že úřady pečlivě sledují rodinné a sociální sítě lidí, které jsou ukazateli jejich míry politické důvěryhodnosti; vzhledem k tomu, že vláda zadržuje osoby a vystavuje je zvýšené míře dohledu nejen z důvodu vlastního jednání nebo přesvědčení těchto osob, ale i na základě chování či přesvědčení jejich rodinných příslušníků, což je způsob kolektivního trestání, který je v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

Q. vzhledem k tomu, že orgány v Sin-ťiangu považují vazby se zahraničím za trestný čin, a tak se zaměřují na osoby s propojením s oficiálním seznamem 26 citlivých zemí; vzhledem k tomu, že lidé, kteří tyto země navštívily, mají v nich své rodinné příslušníky nebo komunikují s tamními lidmi, jsou vyslýcháni, zadržování nebo dokonce i souzeni a uvězněni;

R. vzhledem k tomu, že zákeřné a brutální represe ujgurského obyvatelstva v Sin-ťiangu jsou pouze jedním z aspektů rozsáhlejšího útoku na svobodu náboženského vyznání v celé Číně, který je dále posilován změnami v právním rámci, jako je zákon o národní bezpečnosti z roku 2015, zákon o boji proti terorismu z roku 2016, zákon o kybernetické bezpečnosti z roku 2017 a zákon o náboženských záležitostech, který byl pozměněn v roce 2018, jimiž došlo ke zpřísnění kontroly nad Ujgury v oblasti Sin-ťiang a nad jinými etnickými a náboženskými menšinami, a jsou zaváděny rozsáhlé definice vnitrostátních bezpečnostních trestných činů souvisejících s terorismem a extremismem;

1. vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad systémem politických převýchovných táborů, který byl v Ujgurské autonomní oblasti zřízen v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, a nad prováděním celé řady opatření v oblasti dohledu v tomto regionu; je znepokojen nucenou politickou indoktrinací vězňů a špatným zacházením se zadržovanými v převýchovných zařízeních;

2. naléhavě vyzývá čínské orgány, aby okamžitě uzavřely všechny politické převýchovné tábory v Sin-ťiangu a propustily ty, kteří jsou údajně zadržováni pro své přesvědčení a kulturní zvyklosti; vyzývá čínskou vládu, aby respektovala právo na svobodu projevu, shromažďování a sdružování na náboženství a kulturu;

3. je hluboce znepokojen tím, že stát provádí opatření s cílem zajistit „komplexní dohled“ nad regionem prostřednictvím instalování čínské obdoby systému elektronického sledování „Skynet“ v hlavních městských oblastech, instalací sledování pomocí GPS do motorových vozidel, používání scannerů umožňujících rozpoznávání tváří na kontrolních stanovištích a na železničních nádražích a čerpacích stanicích a prostřednictvím činnosti sin-ťiangské policie v oblasti shromažďování vzorků krve s cílem dále rozšiřovat čínskou databázi DNA;

4. vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby zavedly nezávislý vyšetřovací mechanismus s cílem shromáždit informace o svévolném zadržování a a dalších případech porušování práv v oblasti Sin-ťiangu;

5. opakovaně vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila ujgurského učence Ilháma Tohtiho a všechny ostatní osoby zadržované pouze proto, že pokojně uplatňovali své právo na svobodu projevu, a aby – až do jejich propuštění – zajistila, že budou mít pravidelný a neomezený přístup ke své rodině a k obhájcům, které si sami zvolí;

6. vyzývá čínské orgány, aby novinářům a mezinárodním pozorovatelům umožnily svobodný, ničím neomezený přístup do oblasti Sin-ťiang;

7. zdůrazňuje, že klíčovým prvkem vztahů EU s Čínou musí být prosazování lidských práv a právního státu; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU a mezinárodní společenství ve svých vztazích s Čínou důsledně prosazovaly plné dodržování lidských práv;

8. vítá rozhodnutí několika členských států EU pozastavit navracení všech etnických Ujgurů, Kazachů nebo jiných turkických muslimů do Číny, a vyzývá všechny ostatní členské státy, aby tohoto příkladu následovaly; dále vyzývá členské státy EU, aby v případě potřeby v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy vyšetřily zastrašování turkických muslimů v Evropě ze strany čínské vlády;

9. vyzývá EU, aby pozorně sledovala situaci v oblasti lidských práv v oblasti Sin-ťiangu a aby se touto otázkou zabývala na všech příslušných jednáních se svými čínskými protějšky na všech úrovních; vyzývá EU, aby vypracovala seznam osob v Číně, které by mohly čelit konkrétním cíleným postihům v důsledku toho, že se podílely na pronásledování Ujgurů, jiných čínských etnických a náboženských menšin a ochránců lidských práv;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům, vládě Čínské lidové republiky a čínskému národnímu lidovému shromáždění.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí