Процедура : 2019/2945(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0248/2019

Внесени текстове :

B9-0248/2019

Разисквания :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Гласувания :

PV 19/12/2019 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe>
PDF 182kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Райнхард Бютикофер, Саския Брикмон</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0246/2019

B9‑0428/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

(2019/2945(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Китай, и по-специално тази от 18 април 2019 г. относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства[1], от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай[2] и от 4 октомври 2018 г. относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синцзян- уйгурския автономен регион[3],

 като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

 като взе предвид 37-ия диалог относно правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Брюксел на 1 и 2 април 2019 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и ЕСВД от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС-Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

 като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения, и член 4, който предвижда защита на правата на националните малцинства,

 като взе предвид също така устните изявления на ЕС по точка 4 по време на 39‑ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека от 18 септември 2018 г., както и тези на Обединеното кралство, Германия, Франция, Финландия и Канада по същата точка, в които се изразява загриженост по повод произволното задържане на уйгури в „превъзпитателни“ лагери в Синцзян,

 като взе предвид писмото от 8 юли 2019 г., подписано от 22 нации и адресирано до председателя на Съвета на ООН по правата на човека и до върховния комисар на ООН по правата на човека, в което е отправен призив към Китай да прекрати своята програма за масови задържания в Синцзян,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

 като взе предвид ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека от 2011 г.,

 като взе предвид заключителните бележки на прегледа за Китай на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация,

 като взе предвид т.нар. „Чайна кейбълс“ – публикувано на 24 ноември 2019 г. от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) разследване относно наблюдението и масовото интерниране без обвинение или съдебен процес на уйгури и на други мюсюлмански малцинства в китайската провинция Синцзян въз основа на изтекла информация от поверителни китайски правителствени документи;

 като взе предвид съобщението на върховния представител от понеделник, 9 декември 2019 г., относно започването на подготвителна работа по евентуален хоризонтален режим на санкции, чрез който да се действа по отношение на сериозните нарушения на правата на човека, като взе предвид свързаната с това резолюция на Парламента от 14 март 2019 г. относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека[4],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че положението с правата на човека в Китай продължава да се влошава, откакто президентът Си Дзинпин пое властта през март 2013 г. и правителството засили враждебното си поведение спрямо проявите на мирно несъгласие, свободата на изразяване на мнение и свободата на религията и принципите на правовата държава; като има предвид, че китайските органи са задържали и преследват по съдебен път стотици защитници на правата на човека, адвокати и журналисти;

Б. като има предвид, че наскоро публикуваното разследване „Чайна кейбълс“, проведено от Международния консорциум на разследващите журналисти, включва поверителен списък с насоки, лично одобрен от висшия началник по сигурността в региона, който на практика служи като наръчник за управлението на така наречените „превъзпитателни“ лагери за уйгурите мюсюлмани и други малцинства; като има предвид, че изтеклата информация съдържа също така също така неразгласени досега информационни фишове на тайните служби, които показват как китайските политики се ръководят от система за масирано събиране и анализ на данни, използваща изкуствен интелект, с цел подбор на цели категории живеещи в Синцзян граждани за задържане; като има предвид, че разследването „Чайна кейбълс“ показва как системата е в състояние да събере огромни количества лични данни от интимен характер чрез неправомерни претърсвания, камери за разпознаване на лица и други средства, с оглед идентифициране на кандидатите за задържане; като има предвид, че те също така подробно описват насоките за задържане на уйгури с чуждо гражданство и за проследяване на живеещи в чужбина уйгури от Синдзян със сътрудничеството на китайските дипломатически представителства в трети държави;

В. като има предвид, че една от насоките, наречена „служби по заетостта“, предполага, че при завършване на професионалното обучение затворниците се настаняват в трудови заведения; като има предвид, че изследователите и журналистите са открили обширна система за принудителен труд в региона, предимно в сектора на текстила и производството на потребителски стоки;

Г. като има предвид, че задържаните не са официално обвинени в престъпление, лишени са от основните си юридически права и биват задържани против волята им за неопределен период от време, като всичко това се равнява на произволно задържане; като има предвид, че според свидетелска информация от първа ръка задържаните се намират в лоши условия и са подложени на физически и психологически изтезания, принудителен труд и политическо индоктриниране, насочени към подкопаване на религиозните убеждения;

Д. като има предвид, че китайското правителство прие множество нови закони, в частност Закона за националната сигурност от 1 юли 2015 г., Закона за борбата с тероризма, Закона за киберсигурността и Закона за управлението на чуждестранните неправителствени организации, които определят обществения активизъм и мирните критики към правителството като заплахи за държавната сигурност, засилват цензурата, наблюдението и контрола на физическите лица и социалните групи и възпират гражданите от провеждането на кампании за защита на правата на човека; като има предвид, че регулаторните мерки по религиозните въпроси, които влязоха в сила през февруари 2018 г., ограничават дейността на религиозните групи и ги принуждават да действат в по-тясно съответствие с партийните политики; като има предвид, че новите правила застрашават хората, свързани с религиозни общности, които нямат правен статут в страната; като има предвид, че в Китай религиозните общности се сблъскват с все по-тежки репресии;

Е. като има предвид, че Китай създаде широка държавна мрежа от структури за цифрово наблюдение, обхващаща от „предотвратяващ“ контрол до произволно събиране в национален мащаб на биометрични данни в среда, лишена от права на неприкосновеност на личния живот;

Ж. като има предвид, че положението в Синцзян, където живеят 10 милиона мюсюлмани уйгури и етнически казахи, се влоши бързо, след като една изключително репресивна политика, по-специално срещу уйгурското население, се превърна в основен приоритет на китайските органи;

З. като има предвид, че Парламентът присъди наградата „Сахаров“ за 2019 г. на Илхам Тохти, известен уйгурски защитник на правата на човека, професор по икономика и застъпник за правата на уйгурското малцинство в Китай, който беше осъден на доживотен затвор за неговата дейност;

И. като има предвид, че в Синцзян е създадена програма за извънсъдебно задържане, по силата на която стотици хиляди хора са принудени да преминат политическо „превъзпитание“, както и сложна мрежа от инвазивно цифрово наблюдение, в т.ч. технологии за разпознаване на лица и събиране на данни, масово разполагане на полицейски части и строги ограничения за религиозните практики и езика и обичаите на уйгурите;

Й. като има предвид, че многобройни достоверни доклади от академичните среди, медии и уважавани източници разкриват, че приблизително един милион уйгури и етнически казахи биват произволно задържани от китайското правителство в система от лагери за задържане в Синцзян-уйгурския автономен регион и в тези доклади се описват подробно мащабът и вътрешното функциониране на лагерите;

К. като има предвид, че след като многократно отричаше да има произволни задържания на уйгури и казахи в лагери за интерниране, китайското правителство призна за съществуването на „центрове за професионално обучение“, които определиха като социални програми, в чиито рамки лицата получават „професионално обучение“; като има предвид, че в официална бяла книга, публикувана през август 2019 г., правителството обяви, че „центровете за професионално обучение“ представляват ярък успех и твърдят, че липсата на терористични нападения в региона през последните три години е резултат от тази политика; като има предвид, че „Чайна кейбълс“ е в ярко противоречие с официалното характеризиране на лагерите като социални програми, които предоставят „професионално обучение“ и разкрива, че основната цел на кампанията е цялостното индоктриниране;

Л. като има предвид, че китайското правителство многократно отказа на исканията от страна на работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора, Върховния комисар на ООН по правата на човека и други лица с мандати в рамките на специалните процедури на ООН, за изпращане на независими следователи в Синцзян и по-специално за предоставянето на достъп до въпросните лагери;

М. като има предвид, че Синдзян е основен регион на инициативата „Един пояс, един път“ с амбициозни бъдещи цели за производство на текстилни продукти и облекла, както и за други трудоемки манифактурни продукти; като има предвид, че правителството предлага значителни субсидии за насърчаване на големите предприятия да създават фабрики в региона; като има предвид, че схемата за подпомагане от типа „сдвояване“ също така насърчава корпорациите от източните провинции да създадат клонове в Синцзян; като има предвид, че работниците от малцинствата се изпращат в тези предприятия на изток, което създава пряка връзка между продукти, произведени с принудителен труд или недоброволен труд от етнически групи от Синцзян, и целия вътрешен китайски пазар;

Н. като има предвид, че много големи европейски дружества имат търговски връзки в Синцзян в различни сектори, като манифактурното производство, хранително-вкусовата промишленост и сектора на цифровите технологии; като има предвид, че има малко информация за това как се използват продуктите на съвместните технологични предприятия, което създава несигурност относно потенциалния риск от неправилно използване от страна на китайските органи за целите на масовото наблюдение;

О. като има предвид, че европейските дружества, извършващи дейност в региона, могат да бъдат пряко или косвено съучастници в масовите нарушения на правата на човека в Синцзян; като има предвид, че засилената бдителност по отношение на правата на човека във веригите за доставки, включващи този регион, следва да спомогне за предотвратяването на подобен риск от съучастие; като има предвид, че Парламентът многократно призова за задължителна комплексна проверка на европейските дружества в областта на правата на човека; като има предвид, че ЕС вече е разработил законодателство за надлежна проверка в областта на т.нар. „полезни изкопаеми от зони на конфликт“ и че новата Комисия обмисля предприемането на подобни законодателни мерки, насочени към премахване на обезлесяването в нашите вериги за създаване на стойност;

П. като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира, че ще насърчава правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава „във всички области на външната си дейност без изключение“ и че ЕС ще „отделя централно място на правата на човека в отношенията си с всички трети държави, включително със своите стратегически партньори“;

Р. като има предвид, че в своето съвместно съобщение, озаглавено „ЕС-Китай — стратегически перспективи“ ЕСВД и Комисията за първи път определиха Китай като „системен съперник, популяризиращ алтернативни модели на управление“;

С. като има предвид, че ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека призовават предприятията да предотвратяват и намаляват действителните и потенциалните нарушения на правата на човека, свързани с техните бизнес практики;

1. остро осъжда нарушенията на правата на човека и изключително репресивните политики, разкрити от „Чайна кейбълс“; категорично осъжда изпращането на уйгури и етнически казахи в политически „превъзпитателни лагери“ въз основа на анализ на данни, събрани чрез система на „превантивна полицейска дейност“, включително въз основа на информация за пътувания в чужбина или по преценка за прекалена религиозна набожност; настоятелно призовава китайските органи да освободят лицата, които по получени сведения са задържани за своите убеждения или културни практики и идентичност;

2. подчертава, че лишаването от свобода в затвор или всяка друга тежка форма на физическо ограничаване на свободата, преследването въз основа на етническа, културна или религиозна принадлежност и други нехуманни актове, причиняващи страдание, са равносилни на престъпления срещу човечеството, когато се извършват като част от широкомащабна атака срещу цивилното население; настоятелно призовава китайското правителство незабавно да затвори тези лагери, да сложи край на всички злоупотреби срещу гражданското население в Синцзян и да позволи на независимите международни разследващи лица пълен достъп до региона, както призова Върховният комисар на ООН по правата на човека;

3. повтаря призива си към китайското правителство незабавно и безусловно да освободи уйгурския учен Илхам Тохти, носителя на наградата „Сахаров“ за 2019 г., и всички останали лица, задържани единствено заради мирно упражняване на свободата си на изразяване, и, в очакване на тяхното освобождаване, да прекратят продължаващите репресии, включващи задържане, съдебен тормоз и сплашване, така че да са в състояние да вършат работата си безпрепятствено; призовава Китай да гарантира, че те разполагат с редовен и неограничен достъп до своите семейства и до адвокати по свой избор; освен това призовава за освобождаването на Ели Мамут, Хайлайте Ниязи, Мететджан Абдула, Абдухелил Зунун и Абдукерим Абдуели, за което ЕС призова по време на 36-ия и 37-ия кръг от диалога по правата на човека между ЕС и Китай; освен това призовава за незабавното освобождаване на книгоиздателя Гуй Минхай, който е шведски гражданин, както и на двамата канадски граждани Михаел Спавор и Михаел Ковриг;

4. призовава китайското правителство да разкрие имената, местонахождението и текущото състояние на всички лица, които действително са изчезнали в Синцзян;

5. настоятелно призовава китайското правителство публично да признае мащаба и действителния характер на задържането на уйгури, казахи и други етнически малцинства в лагерите за интерниране, за да се измени прекалено широкото определение на понятието за терористичен акт в настоящото законодателство, като Закона за борба с тероризма от 2015 г. и наредбата за борба с екстремизма, и да се направи ясно разграничение между мирни протести и насилствен екстремизъм;

6. подчертава отговорностите на Китай в качеството му на световна сила и призовава властите в Пекин да гарантират при всички обстоятелства зачитането на международното право, демокрацията, правата на човека и основните свободи в съответствие с Хартата на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека и други международни инструменти, подписани или ратифицирани от Китай; поради това призовава Китай да изпълни ангажимента си за спазване на международното право и основните норми, уреждащи международните отношения, като Организацията на обединените нации се намира в ядрото на тази система, както беше договорено на 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай; отново призовава Китай да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права и да гарантира пълното му прилагане, включително като прекрати всички неправомерни практики и като адаптира своето законодателство в зависимост от нуждите;

7. изразява разочарованието си от факта, че 37-ият кръг от диалога за правата на човека между ЕС и Китай не доведе до съществени резултати; освен това изразява съжаление, че китайската делегация не взе участие на 2 април в продължаването на диалога, който предостави възможност за размяна на мнения с организации на гражданското общество; изразява съжаление, че неотложните проблеми, свързани с правата на човека, отново изиграха незначителна роля по време на срещата на високо равнище между ЕС и Китай на 9 април; изразява също така съжаление във връзка с това, че междупарламентарното заседание между ЕС и Китай, планирано за ноември, не се проведе;

8. изразява съжаление, че възприетият подход и използваните от ЕС инструменти до момента не са довели до осезаем напредък в състоянието на правата на човека в Китай, което само се влошава при управлението на Си Дзинпин; настоятелно призовава новата Комисия да интегрира свързаните с правата на човека въпроси във всички свои политики и да разработи и приложи цялостна стратегия на ЕС с оглед на осигуряването на конкретен напредък в областта на правата на човека в Китай, със закриването на лагерите в Синцзян, освобождаването на политическите затворници и отварянето на пространство за гражданското общество, като въпрос от абсолютен приоритет; отново призовава за повдигането по съдържателен начин на въпросите, свързани с правата на човека, както в личните, така и в публичните контакти на всички срещи на високо равнище с китайски длъжностни лица, а не тези дискусии да бъдат ограничавани единствено в рамките на диалога между ЕС и Китай в областта на правата на човека;

9. призовава Съвета, ЕСВД и Комисията да гарантират, че сътрудничеството между ЕС и Китай се основава на универсалността на правата на човека, международните ангажименти в областта на правата на човека, поети и от двете страни, и ангажимента за напредък към постигането на най-висок стандарт на защита на правата на човека;

10. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и институциите на Европейския съюз публично да повдигнат този въпрос пред китайското правителство на двустранните си срещи и в рамките на международните форуми, както и публично да осъдят зачестяващите случаи на нарушаване на правата на човека в Китай;

11. приветства изявлението на председателя на Европейския съвет по повод на последната среща на върха между ЕС и Китай, според което правата на човека, от гледна точка на ЕС, са от значение за икономическите интереси, и призовава Комисията, ЕСВД и Съвета последователно да засилят действията за решаване на въпросите, свързани с правата на човека в цялостните двустранни отношения с Китай; отново изтъква своето мнение, че ако и когато формулировките по отношение на правата на човека по време на срещите на върха между ЕС и Китай са слаби, Съветът, ЕСВД и Комисията следва да се отказват изобщо да включват подобни изявления и следва да издават отделно съобщение по тази тема, което да дава съдържателна оценка както на положението, така и защо не е могло да бъде постигнато съгласие за по-силна формулировка;

12. повтаря призива си към ЕС и държавите членки да поемат водещата роля по време на следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека във връзка с резолюция за създаване на мисия за установяване на фактите в Синцзян и като първа стъпка да подкрепят с единодушие съвместни изявления с единомислещи трети държави и проактивно да използват всички дипломатически канали за бързо изграждане на подкрепа сред членовете на Съвета по правата на човека;

13. подновява призива си към ЕС, неговите държави членки и международната общност незабавно да прекратят трансфера на технологии и износа на стоки и услуги, които се използват от Китай за разширяване и подобряване на извършваното от него кибернаблюдение и прогностично профилиране; изразява дълбока загриженост по повод факта, че Китай системно изнася висококачествени технологии за наблюдение за авторитарни държави по света и предоставя редовно обучение и техническа помощ при използването на тези технологии; във връзка с това призовава Съвета да излезе с обща позиция относно реформата на Регламента относно изделията с двойна употреба на основание неотложни съображения, свързани с националната сигурност и правата на човека; подчертава, че Парламентът допълнително разви и засили предложението на Комисията относно включването на строг контрол върху износа на технологии за кибернаблюдение, независимо дали са включени в съответните списъци;

14. призовава всички академични и научноизследователски институции, които си сътрудничат с Китай, категорично да отстояват свободата на науката и научните изследвания;

15. изразява дълбока загриженост относно многопластовите схеми в Синдзян за принудителен и недоброволен труд и техните последици върху световните вериги за доставки;

16. призовава европейски дружества, извършващи дейност в Синдзян, или занимаващи се с дейности, които имат преки последици в провинцията, да осъдят публично ситуацията на място; призовава всички дружества от ЕС, извършващи дейност в Синдзян, временно да преустановят дейността си на място, ако са налице основателни причини да се счита, че чрез тези дейности те са съучастници в нарушенията на правата на човека от страна на Китай в Синцзян; настоятелно ги призовава да въведат стабилна система за надлежна проверка на правата на човека чрез процеси за идентифициране, предотвратяване, смекчаване и отчитане на тяхното въздействие върху правата на човека в рамките на техните вериги на доставка и операции, както е предвидено в ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; призовава също така ЕС да разработи задължително законодателство за надлежна проверка на правата на човека за всички дружества от ЕС; изисква от председателя на Европейския парламент да обмисли премахването на пропуските за достъп до Европейския парламент за европейски дружества, които през следващите три месеца не предприемат действия в това отношение;

17. изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за наблюдение и заплахи, включително със смъртни заплахи, спрямо етнически уйгури, които са граждани на ЕС или пребиваващи в него; призовава Комисията и всички държави — членки на ЕС, спешно да разследват тези доклади, да гарантират защитата на членовете на диаспората от Синцзян и да ускорят обработването на исканията за предоставяне на убежище от уйгури и други мюсюлмани от тюркски произход, като при необходимост се позовават на националното законодателство; приветства решението, взето в това отношение от Германия и Швеция, да се спре връщането на всички етнически уйгури, казахи или други мюсюлмани от тюркски произход в Китай с оглед на рисковете от произволно задържане, изтезания или други форми на малтретиране, на които е възможно да бъдат подложени в страната;

18. приветства неотдавнашното изявление на върховния представител за очакваното стартиране на работа по глобален режим на санкции на ЕС в областта на правата на човека, и призовава ЕС да ускори процеса, бързо да започне разработването на подобен инструмент, както беше предложено от Парламента в неговата резолюция от 14 март 2019 г., и да включи в по-голяма степен Европейския парламент в този процес;

19. подновява призива си към Съвета да приеме целенасочени санкции срещу г-н Чен Куангуо, секретар на Комунистическата партия на Синдзян-уйгурски автономен регион, както и срещу други длъжностни лица, отговорни за репресиите;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Китайската народна република.

[1] Приети текстове, P8_TA(2019)0422.

[2] Приети текстове, P8_TA(2018)0343.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0377.

[4] Приети текстове, P8_TA(2019)0215.

Последно осъвременяване: 18 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност