Postup : 2019/2945(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0248/2019

Predkladané texty :

B9-0248/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii Ujgurov v Číne (China Cables)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0246/2019

B9‑0428/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Ujgurov v Číne (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, a predovšetkým na uznesenie z 18. apríla 2019 o Číne, najmä o situácii náboženských a etnických menšín[1], z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou[2] a zo 4. októbra 2018 o masovom svojvoľnom zadržiavaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang[3],

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ – Čína 9. apríla 2019,

 so zreteľom na 37. dialóg EÚ a Číny o ľudských právach, ktorý sa konal v Bruseli 1. a 2. apríla 2019,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a ESVČ z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

 so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje práva národnostných menšín,

 so zreteľom aj na ústne vyhlásenia EÚ v zmysle bodu 4 na 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva z 18. septembra 2018 a na vyhlásenia Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, Fínska a Kanady v zmysle bodu 4, ktoré vyjadrili znepokojenie nad svojvoľným zadržiavaním Ujgurov v tzv. prevýchovných táboroch v Sin-ťiangu,

 so zreteľom na list z 8. júla 2019 podpísaný 22 národmi a adresovaný predsedovi Rady OSN pre ľudské práva a vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, v ktorom vyzývajú Čínu, aby ukončila rozsiahly program zadržiavania v Sin-ťiangu,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011,

 so zreteľom na záverečné pripomienky hodnotenia Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie týkajúceho sa Číny,

 so zreteľom na tzv. China Cables, vyšetrovanie zverejnené 24. novembra 2019 Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ) o sledovaní a masovom zadržiavaní bez obvinenia alebo súdneho konania Ujgurov a iných moslimských menšín v čínskej provincii Sin-ťiang, založené na uniknutých dôverných dokumentoch čínskej vlády,

 so zreteľom na oznámenie vysokého predstaviteľa Únie z pondelka 9. decembra 2019 týkajúce sa začatia prípravných prác na možnom horizontálnom sankčnom režime s cieľom riešiť závažné porušovanie ľudských práv; so zreteľom na príslušné uznesenie zo 14. marca 2019 o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv[4],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže odvtedy, ako sa prezident Si Ťin-pching v marci 2013 ujal moci, sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne stále zhoršuje a vláda sa k pokojnému vyjadrovaniu nesúhlasu, slobode prejavu a náboženského vyznania, ako aj právnemu štátu stavia čoraz nepriateľskejšie; keďže čínske orgány zadržiavajú a stíhajú stovky obhajcov ľudských práv, právnikov a novinárov;

B. keďže nedávno zverejnené dokumenty tzv. China Cables (čínske telegramy), ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, obsahujú utajený zoznam usmernení, ktoré osobne schválil vrchný bezpečnostný veliteľ regiónu a ktoré v skutočnosti slúžia ako príručka pre prevádzku tzv. prevýchovných táborov pre moslimských Ujgurov a iné národnostné menšiny; keďže uniknuté dokumenty obsahujú aj nezverejnené spravodajské brífingy, ktoré odhaľujú, ako sú čínske politiky riadené na základe systému masívneho zberu a analýzy údajov, ktorý využíva umelú inteligenciu na výber celých kategórií obyvateľov Sin-ťiangu na zadržiavanie; keďže tzv. China Cables odhaľujú, ako systém dokáže zhromaždiť obrovské množstvo intímnych osobných údajov prostredníctvom ručného prehľadávania bez súdneho povolenia, kamier na rozpoznávanie tváre a iných prostriedkov na identifikáciu kandidátov na zadržiavanie; keďže obsahujú aj podrobné usmernenia na zatýkanie Ujgurov so zahraničným občianstvom a na sledovanie Ujgurov zo Sin-ťiangu žijúcich v zahraničí v spolupráci s diplomatickými zastupiteľstvami Číny v tretích krajinách;

C. keďže v jednom z usmernení nazývaných „služby zamestnanosti“ sa naznačuje, že väzni, ktorí absolvovali odbornú prípravu, sú zaradení do pracovného zariadenia; keďže výskumní pracovníci a novinári odhalili rozsiahly systém nútenej práce v celom regióne koncentrovanom v textilnom odvetví a výrobe spotrebného tovaru;

D. keďže zadržané osoby nie sú oficiálne obvinené z akéhokoľvek trestného činu, sú im odopierané základné zákonné práva a sú zadržiavané proti svojej vôli na neurčitú dobu, pričom všetky tieto osoby sú svojvoľne zadržiavané; keďže podľa priamych svedectiev sú zadržiavané osoby držané v zlých podmienkach a sú vystavené fyzickému a psychologickému mučeniu, nútenej práci a politickej indoktrinácii zameranej na narušenie náboženského presvedčenia;

E. keďže čínska vláda schválila súbor nových právnych predpisov, predovšetkým zákon o štátnej bezpečnosti z 1. júla 2015, zákon o boji proti terorizmu, zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákon o riadení zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré označujú verejných aktivistov a pokojnú kritiku ako bezpečnostné hrozby pre štát, posilňujú cenzúru, dozor a kontrolu jednotlivcov a spoločenských skupín a odstrašujú jednotlivcov od boja za ľudské práva; keďže právne predpisy týkajúce sa náboženských záležitostí, ktoré nadobudli účinnosť vo februári 2018, obmedzujú činnosti náboženských skupín a nútia ich, aby konali vo väčšom súlade s politikami strany; keďže nové pravidlá ohrozujú osoby spojené s náboženskými spoločenstvami, ktoré nemajú právne postavenie v krajine; keďže náboženské spoločenstvá čelia čoraz väčšiemu útlaku v Číne;

F. keďže Čína vytvorila rozsiahlu štátnu štruktúru digitálneho sledovania od prediktívnej policajnej činnosti až po svojvoľné celoštátne zhromažďovanie biometrických údajov v prostredí bez práv na súkromie;

G. keďže situácia v Sin-ťiangu, kde žije 10 miliónov moslimských Ujgurov a etnických Kazachov, sa rýchlo zhoršila, keďže mimoriadne represívna politika voči ujgurskému obyvateľstvu sa stala hlavnou prioritou čínskych orgánov;

H. keďže Parlament udelil Sacharovovu cenu za rok 2019 Ilhamovi Tohtimu, renomovanému aktivistovi v oblasti ľudských práv, profesorovi ekonómie a obhajcovi práv ujgurskej menšiny v Číne, ktorý bol za svoj aktivizmus odsúdený na doživotie;

I. keďže v Sin-ťiangu bol zavedený program mimosúdneho zadržiavania, v rámci ktorého sú desiatky tisíc ľudí nútené podstúpiť politickú tzv. prevýchovu, a keďže sa rozvíja sofistikovaná sieť invazívneho digitálneho sledovania vrátane technológie rozpoznávania tváre a zhromažďovania údajov, masového nasadenia polície a prísneho obmedzenia náboženských praktík a jazyku a zvykov Ujgurov;

J. keďže mnohé dôveryhodné správy z akademických kruhov, médií a renomovaných zdrojov odhalili, že čínska vláda svojvoľne zadržiava odhadom milión Ujgurov a etnických Kazachov v systéme internačných táborov v rámci tohto programu mimosúdneho zadržiavania v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang a tieto správy podrobne opisujú rozmer a vnútorné fungovanie táborov;

K. keďže čínska vláda po tom, čo opakovane popierala svojvoľné zadržiavanie Ujgurov a Kazachov v internačných táboroch, pripustila prevádzkovanie „centier odborného vzdelávania“, ktoré charakterizuje ako sociálne programy, v rámci ktorých sa jednotlivci zúčastňujú na „odbornej príprave“; keďže v oficiálnej bielej knihe vydanej v auguste 2019 vláda vyhlásila, že „centrá odbornej prípravy“ sú veľkým úspechom, pričom tvrdila, že absencia teroristických útokov v regióne za posledné tri roky bola výsledkom tejto politiky; keďže tzv. China Cables sú v príkrom rozpore s úradnou kvalifikáciou táborov ako sociálnych programov, ktoré zabezpečujú „odbornú prípravu“, a poukazujú na to, že hlavným cieľom kampane je všeobecná indoktrinácia;

L. keďže čínska vláda odmietla množstvo žiadostí pracovnej skupiny OSN pre nútené alebo nedobrovoľné zmiznutia (WGEID), vysokého komisára OSN pre ľudské práva a ďalších mandátov OSN pre osobitné postupy o vyslanie nezávislých vyšetrovateľov do Sin-ťiangu, a najmä umožniť im prístup do týchto táborov;

M. keďže Sin-ťiang je kľúčovým regiónom iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta s ambicióznymi budúcimi výrobnými cieľmi pre výrobu textilu a odevov a pre iné výrobky s vysokým podielom ľudskej práce; keďže vláda ponúka významné dotácie s cieľom podnietiť veľké spoločnosti, aby postavili továrne v tomto regióne; keďže systém párovania pomoci takisto nabáda spoločnosti z východných provincií, aby zriadili pobočky v Sin-ťiangu; keďže pracovníci z národnostných menšín sú posielaní do týchto podnikov na východe, čo vytvára úzke väzby medzi výrobkami vyrobenými použitím nútenej alebo nedobrovoľnej práce, ktorú vykonávajú etnické skupiny zo Sin-ťiangu, a celým domácim čínskym trhom;

N. keďže mnohé veľké európske spoločnosti majú obchodné väzby v Sin-ťiangu v rôznych odvetviach, ako je výrobné odvetvie, potravinárstvo a odvetvie digitálnych technológií; keďže existuje málo informácií o tom, ako sa používajú výrobky spoločných technologických podnikov, čo vytvára neistotu, pokiaľ ide o možné riziko zneužitia čínskymi orgánmi na účely hromadného sledovania;

O. keďže európske spoločnosti pôsobiace v regióne môžu byť priamo alebo nepriamo spoluzodpovedné za masívne porušovanie ľudských práv v Sin-ťiangu; keďže posilnená náležitá starostlivosť v oblasti ľudských práv v dodávateľských reťazcoch, ktorá zahŕňa tento región, by mala pomôcť zabrániť akémukoľvek riziku spolupáchateľstva; keďže Parlament opakovane požadoval, aby európske spoločnosti povinne venovali náležitú starostlivosť oblasti ľudských práv; keďže EÚ už vypracovala právne predpisy v oblasti náležitej starostlivosti v oblasti tzv. konfliktných minerálov a nová Komisia zvažuje prijatie podobných legislatívnych opatrení zameraných na odstránenie odlesňovania v našich hodnotových reťazcoch;

P. keďže EÚ sa vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu zaväzuje, že bude podporovať ľudské práva, demokraciu a právny štát vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ bez výnimky a že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov s tretími krajinami vrátane strategických partnerov;

Q. keďže vo svojom spoločnom oznámení s názvom EÚ – Čína: strategická vízia, ESVČ a Komisia po prvýkrát označili Čínu za „systémového protivníka podporujúceho alternatívne modely správy vecí verejných;

R. keďže hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv vyzývajú podniky, aby predchádzali a zmierňovali skutočné a potenciálne porušovanie ľudských práv spojené s ich obchodnými praktikami;

1. dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv a mimoriadne represívnu politiku odhalenú v rámci tzv. China Cables, čo najdôraznejšie odsudzuje posielanie Ujgurov a etnických Kazachov do „prevýchovných“ táborov na základe analýzy údajov zozbieraných v rámci systému „prediktívnej policajnej činnosti“, a to aj v dôsledku toho, že vycestovali do zahraničia alebo sú považovaní za príliš nábožensky založených; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby oslobodili tých, ktorých údajne zadržali pre ich presvedčenie alebo kultúrne praktiky a identitu;

2. zdôrazňuje, že uväznenie alebo akékoľvek iné kruté pozbavenie osobnej slobody, prenasledovanie identifikovateľných skupín na základe etnických, kultúrnych alebo náboženských dôvodov a iné neľudské činy spôsobujúce utrpenie predstavujú zločiny proti ľudskosti, ak boli spáchané v rámci rozsiahleho útoku namiereného proti civilnému obyvateľstvu; naliehavo žiada čínsku vládu, aby okamžite zatvorila tieto tábory, ukončila všetky prípady zneužívania civilného obyvateľstva v Sin-ťiangu a umožnila nezávislým medzinárodným vyšetrovateľom neobmedzený prístup do tohto regiónu, ako to požaduje vysoký komisár OSN pre ľudské práva;

3. opakovane vyzýva čínsku vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila ujgurského učenca Ilhama Tohtiho, laureáta Sacharovovej ceny za rok 2019, a všetky ostatné osoby zadržiavané iba preto, že pokojne uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu, a očakávajúc ich prepustenie, aby ukončila prebiehajúce tvrdé zákroky vrátane zadržiavania, súdneho prenasledovania a zastrašovania, aby boli schopní bez prekážok vykonávať svoju prácu; vyzýva Čínu, aby im zabezpečila pravidelný neobmedzený prístup k ich rodinám a právnym zástupcom podľa vlastného výberu; ďalej vyzýva, aby boli prepustení Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun a Abdukerim Abduweli, ako požadovala EÚ počas 36. a 37. kola dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach; vyzýva aj na okamžité prepustenie švédskeho vydavateľa kníh Kuej Min-chaja a dvoch kanadských občanov Michaela Spavora a Michaela Kovriga;

4. vyzýva čínsku vládu, aby odhalila mená, miesto pobytu a súčasný stav všetkých osôb, ktoré v Sin-ťiangu skutočne zmizli;

5. naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby verejne uznala rozsah a skutočný charakter zadržiavania Ujgurov, Kazachov a ďalších etnických menšín v internačných táboroch, aby zmenila príliš široké vymedzenie toho, čo predstavuje teroristické činy, vo svojich súčasných právnych predpisoch, napríklad v zákone o boji proti terorizmu z roku 2015 a v nariadení o deradikalizácii, a aby jasne rozlišovala medzi pokojným prejavom nesúhlasu a násilným extrémizmom;

6. zdôrazňuje zodpovednosť Číny ako svetovej mocnosti a vyzýva pekinské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie, ľudských práv a základných slobôd v súlade s Chartou OSN, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a ďalšími medzinárodnými nástrojmi, ktoré Čína podpísala alebo ratifikovala; vyzýva preto Čínu, aby splnila záväzok dodržiavať medzinárodné právo a základné normy, ktorými sa riadia medzinárodné vzťahy s Organizáciou Spojených národov, ktorá je v ich jadre, ako sa dohodlo na 21. samite EÚ – Čína; opakuje svoju výzvu adresovanú Číne, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a zabezpečila jeho plné vykonávanie, a to aj tým, že ukončí všetky praktiky zneužívania a v prípade potreby prispôsobí svoje právne predpisy;

7. vyjadruje sklamanie z toho, že 37. kolo dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach neprinieslo žiadne podstatné výsledky; vyjadruje aj poľutovanie nad tým, že čínska delegácia sa 2. apríla nezúčastnila na pokračovaní dialógu, ktorý umožnil výmenu názorov s organizáciami občianskej spoločnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že naliehavé otázky týkajúce sa ľudských práv opäť zohrávali okrajovú úlohu na samite EÚ – Čína, ktorý sa konal 9. apríla; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že medziparlamentná schôdza EÚ – Čína naplánovaná na november sa neuskutočnila;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že prijatý prístup a nástroje, ktoré EÚ doteraz použila, neviedli k hmatateľnému pokroku v situácii v oblasti ľudských práv v Číne, ktorá sa od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga len zhoršila; naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby začlenila otázky ľudských práv do všetkých svojich zložiek a aby navrhla a vykonávala holistickú stratégiu EÚ s cieľom zabezpečiť konkrétny pokrok v oblasti ľudských práv v Číne, a to uzavretím táborov v Sin-ťiangu, prepustením politických väzňov a sprístupnením priestoru občianskej spoločnosti ako absolútnou prioritou; opakuje svoju výzvu, aby sa otázky ľudských práv nastoľovali zmysluplným spôsobom, a to tak súkromne, ako aj verejne na všetkých stretnutiach na vysokej úrovni s čínskymi predstaviteľmi namiesto toho, aby sa tieto diskusie odsúvali len do dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou;

9. vyzýva Radu, ESVČ a Komisiu, aby zabezpečili, aby sa spolupráca medzi EÚ a Čínou zakladala na univerzálnosti ľudských práv, medzinárodných záväzkoch v oblasti ľudských práv prijatých oboma stranami a záväzku pokročiť k dosiahnutiu najvyššej úrovne ochrany ľudských práv;

10. vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a inštitúcie Európskej únie, aby túto otázku verejne nastolili na bilaterálnych stretnutiach s čínskou vládou a na medzinárodných fórach a verejne odsúdili rastúce porušovanie ľudských práv v Číne;

11. víta vyhlásenie predsedu Európskej rady pri príležitosti posledného samitu EÚ – Čína o tom, že ľudské práva sú z pohľadu EÚ rovnako dôležité ako hospodárske záujmy, a vyzýva Komisiu, ESVČ a Radu, aby dôsledne zintenzívnili kroky zamerané na riešenie otázok ľudských práv v rámci celkových dvojstranných vzťahov s Čínou; opakuje svoj názor, že ak a keď sa na samite EÚ – Čína nebude hovoriť o ľudských právach dostatočne dôrazne, Rada, ESVČ a Komisia by mali úplne odmietnuť zahrnúť takéto vyhlásenie a vypracovať samostatné oznámenie na túto tému, v ktorom sa zmysluplne posúdi situácia, ako aj dôvody, prečo nebolo možné dohodnúť sa na dôraznejších vyjadreniach;

12. opätovne vyzýva, aby EÚ a členské štáty zohrali vedúcu úlohu počas nasledujúceho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva, pokiaľ ide o rezolúciu o zriadení vyšetrovacej misie do Sin-ťiangu, a aby začali jednomyseľne podporovať spoločné vyhlásenia s podobne zmýšľajúcimi tretími krajinami a aktívne využívali všetky diplomatické kanály na rýchle získavanie podpory medzi členmi Rady pre ľudské práva;

13. opätovne vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zastavili všetok vývoz a transfer technológií tovaru a služieb, ktoré Čína využíva na rozšírenie a zlepšenie svojho kybernetického dohľadu a nástrojov na prediktívne profilovanie; je hlboko znepokojený tým, že Čína systematicky vyváža špičkové sledovacie technológie do autoritárskych štátov na celom svete a poskytuje pravidelnú odbornú prípravu a technickú pomoc pri využívaní týchto technológií; vyzýva v tejto súvislosti Radu, aby prijala spoločnú pozíciu k reforme nariadenia o položkách s dvojakým použitím z dôvodu naliehavosti národnej bezpečnosti a ľudských práv; zdôrazňuje, že Parlament ďalej rozvinul a posilnil návrh Komisie o zahrnutí prísnych kontrol vývozu v prípade kótovaných a nekótovaných technológií kybernetického dohľadu;

14. vyzýva všetky akademické a výskumné inštitúcie spolupracujúce s Čínou, aby plne podporovali slobodu vedy a výskumu;

15. je hlboko znepokojený viacvrstvovými systémami nútenej a nedobrovoľnej práce v Sin-ťiangu a ich dôsledkami pre globálne dodávateľské reťazce;

16. vyzýva európske spoločnosti pôsobiace v Sin-ťiangu alebo vykonávajúce činnosti, ktoré majú priame dôsledky v provincii, aby verejne odsúdili situáciu na mieste; vyzýva všetky spoločnosti EÚ pôsobiace v Sin-ťiangu, aby dočasne pozastavili svoje činnosti na mieste, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že prostredníctvom týchto činností sa spolupodieľali na porušovaní ľudských práv Čínou v Sin-ťiangu; naliehavo ich vyzýva, aby zaviedli spoľahlivý systém náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv prostredníctvom procesov na identifikáciu, prevenciu, zmierňovanie a zohľadnenie ich vplyvu na ľudské práva v rámci svojich dodávateľských reťazcov a operácií, ako sa stanovuje v hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; vyzýva tiež EÚ, aby vypracovala záväzné právne predpisy o náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv pre všetky spoločnosti EÚ; žiada predsedu Európskeho parlamentu, aby zvážil zrušenie vstupných preukazov Európskeho parlamentu pre európske spoločnosti, ktoré v tejto súvislosti v priebehu nasledujúcich troch mesiacov neprijmú žiadne opatrenia;

17. je hlboko znepokojený správami o dohľade a hrozbách vrátane vyhrážok smrti voči občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ, ktorí sú etnickými Ujgurmi; vyzýva Komisiu a všetky členské štáty EÚ, aby urýchlene vyšetrili tieto správy, zabezpečili ochranu členov diaspóry zo Sin-ťiangu a urýchlili žiadosti Ujgurov a iných turkických moslimov o azyl a podľa potreby sa odvolali na vnútroštátne právo; víta v tejto súvislosti rozhodnutia Nemecka a Švédska pozastaviť návrat všetkých etnických Ujgurov, Kazachov či iných turkických moslimov do Číny vzhľadom na riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, ktorému by v tejto krajine čelili;

18. víta nedávne oznámenie vysokej predstaviteľky Únie, že by sa malo začať pracovať na globálnom režime sankcií EÚ v oblasti ľudských práv, a vyzýva EÚ, aby urýchlila tento proces, urýchlene začala pracovať na takomto nástroji, ako to navrhol Parlament vo svojom uznesení z 14. marca 2019, a aby sa Európsky parlament naďalej zapájal do tohto procesu;

19. opätovne vyzýva Radu, aby prijala cielené sankcie proti Čchen Čchuan-kuoovi, tajomníkovi Komunistickej strany Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, a ďalším úradníkom zodpovedným za zásah;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2019)0422.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0343.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0377.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2019)0215.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia