Eljárás : 2019/2945(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0249/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0249/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 19/12/2019 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0249/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 47k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Phil Bennion, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0246/2019

B9‑0249/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a kínai ujgurok helyzetéről (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a kínai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Kínáról, a kisebbségek jogairól és a halálbüntetés alkalmazásáról szóló 2009. november 26-i[1], a kashgari helyzetről és az ottani kulturális örökségről (Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína) szóló 2011. március 10-i[2], a Larung Gar Tibeti Buddhista Akadémia és Ilham Tohti ügyéről szóló 2016. december 15-i[3], az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről szóló 2018. szeptember 12-i[4], az ujgurok és kazahok Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen történő tömeges, önkényes fogva tartásáról szóló 2018. október 4-i[5], valamint a Kínáról, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló 2019. április 18-i[6] állásfoglalására,

 tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló, a Tanács által 2013. június 24-én elfogadott európai uniós iránymutatásokra,

 tekintettel a 2019. április 9-én rendezett, 21. EU–Kína-csúcstalálkozó együttes nyilatkozatára,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyet Kína 1966. december 16-án aláírt, ám még nem ratifikált,

 tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

 tekintettel az ENSZ Faji Megkülönböztetés Megszüntetésének Bizottsága Kínáról szóló helyzetértékelésében szereplő záró észrevételekre,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2019 novemberében kínai kormánydokumentumok szivárogtak ki, amelyek első alkalommal részletezték, hogy Kína több százezer muzulmán tekintetében szisztematikus agymosást végez magas biztonsági szintű börtöntáborok hálózatában; mivel a kínai kormány következetesen azt állította, hogy a táborok önkéntes oktatást és képzést kínálnak; mivel a kiszivárgott dokumentumok utasításokat tartalmaznak arra nézve, hogy a táborokat magas biztonsági szintű börtönökként működtessék, ahol szigorú fegyelmet kell tartani, büntetéseket kell kiróni és ahonnan nem lehet elmenekülni;

B. mivel Hszi Csin-ping elnök 2013. márciusi hatalomátvétele óta Kínában tovább romlott az emberi jogi helyzet; mivel a kormány fokozta ellenségeskedését a békés másként gondolkodókkal, a véleménynyilvánítás szabadságával és a vallásszabadsággal, valamint a jogállamisággal szemben; mivel a kínai hatóságok több száz emberijog-védőt, jogászt és újságírót vettek őrizetbe és vontak eljárás alá;

C. mivel a kínai hatóságok egyre intenzívebb kampányt folytatnak a tömeges internálás, az intruzív megfigyelés, a politikai átnevelés és az erőszakos kulturális asszimiláció tekintetében;

D. mivel az elnyomás fokozódott a regionális kormányzati szinten elfogadott, a vallási ügyekre vonatkozó új rendeletek 2018. február 1-jei hatálybalépése óta; mivel e rendeletek értelmében a vallási és kulturális hovatartozás nyilvános, sőt magándemonstrációi szélsőségesnek tekinthetők; mivel a világon Kína az egyik ország, ahol a vallási okokból fogva tartottak száma a legnagyobb;

E. mivel Hszincsiangban 10 millió muszlim ujgur él, akiknek a helyzete fokozott ütemben romlott, amióta a kínai hatóságok a stabilitást és az ellenőrzést kiemelt prioritássá tették; mivel ezek az információk arra engednek következtetni, hogy a hszincsiangi táborrendszer Kína más területeire is kiterjedt;

F. mivel kialakították az invazív digitális felügyelet kifinomult hálózatát, amelynek keretében arcfelismerő technológiát használnak és adatokat gyűjtenek;

G. mivel a kínai kormány számos arra irányuló kérelmet elutasított, hogy független vizsgálókat küldhessenek Hszincsiangba;

H. mivel Hszincsiang kormányzója, Shohrat Zakir 2019 decemberében bármilyen bizonyíték szolgáltatása nélkül azt állította, hogy az átnevelő és internáló táborokban lévő mind az 1,5 millió személy „visszatért a társadalomba”;

1. mélységes aggodalmának ad hangot az ujgurokkal és más muszlim vallású etnikai kisebbségekkel szemben alkalmazott, egyre nagyobb elnyomással járó rendszer miatt, amely tovább korlátozza a kulturális önkifejezés és a vallás, a szólás és a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához való joguk alkotmányos garanciáit; követeli, hogy a hatóságok tartsák tiszteletben a fent említett alapvető szabadságokat;

2. sürgeti a kínai kormányt, hogy haladéktalanul vessen véget annak a gyakorlatnak, hogy embereket bűncselekmény elkövetése miatti vádemelés, büntetőeljárás vagy elítélés nélkül önkényesen fogva tart, zárja be az összes tábort és büntetés-végrehajtási intézetet, valamint azonnal és feltétel nélkül bocsássa szabadon az őrizetbe vett személyeket; ragaszkodik ahhoz, hogy a fogva tartottak szabadon bocsátására vonatkozó bármi egyéb nyilatkozat megtétele előtt, a vád alátámasztására tegyenek közzé tagadhatatlan bizonyítékokat;

3. szorgalmazza, hogy a kínai kormány haladéktalanul tegye közzé az összes fogva tartott és szabadon bocsátott személy listáját; sürgeti a kínai kormányt, hogy adja át a Hszincsiang városában eltűnt személyek minden adatát azok családja számára;

4. felszólít az önkényesen fogva tartott személyeknek, a meggyőződésük miatt fogva tartottaknak, többek között a Falun Gong követőinek azonnali szabadon bocsátására, az erőszakos eltüntetések megszüntetésére, és ragaszkodik ahhoz, hogy minden őrizetbe vett személy megválaszthassa jogi képviselőjét, láthassa rokonait, hozzáférhessen az orvosi segítséghez, valamint kivizsgáltathassa ügyét;

5. felhívja a kínai hatóságokat, hogy tartsák fenn az ujgurok nyelvi, kulturális, vallási és egyéb alapvető szabadságait;

6. felhívja a kínai hatóságokat, hogy biztosítsanak szabad, érdemi és akadálytalan belépést a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területre a független média képviselői és a nemzetközi megfigyelők, köztük az ENSZ emberi jogi főbiztosa, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa különleges eljárásának megbízottai számára; úgy véli, hogy az Uniónak és a tagállamoknak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának következő ülésszakán vezető szerepet kell vállalniuk egy hszincsiangi tényfeltáró misszió létrehozásáról szóló állásfoglalás vonatkozásában;

7. nyomatékosan kéri Kínát, hogy ratifikálja a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát;

8. csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az EU és Kína között az emberi jogokról folytatott párbeszéd 37. fordulója nem hozott érdemi eredményeket; sajnálja továbbá, hogy a kínai küldöttség 2019. április 2-án nem vett részt a civil társadalmi szervezetekkel folytatott eszmecserét előirányzó párbeszéd folytatásában;

9. sürgeti az alelnököt/főképviselőt, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy intenzívebben kövessék nyomon a Hszincsiangban bekövetkező aggasztó emberi jogi fejleményeket, ideértve a fokozott állami elnyomást és megfigyelést, és hogy magánúton és nyilvánosan egyaránt szólaljanak fel az emberi jogok Kínában történő megsértése ellen; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy ragaszkodjon az internáló táborok rendszerének méretére és jellegére, valamint az emberi jogok súlyos és rendszeres megsértésére vonatkozó számos állításra irányuló független vizsgálathoz;

10. felhívja a Tanácsot, hogy mérlegelje célzott szankciók elfogadását és vagyoni eszközök befagyasztását a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen történt erőszakos fellépésért felelős tisztviselőkkel és szervezetekkel szemben;

11. hangsúlyozza, hogy az Uniónak, a tagállamoknak és a nemzetközi közösségnek le kell állítaniuk a kiberfelügyeleti és prediktív profilalkotási megoldások kiterjesztéséhez és fejlesztéséhez Kína által használt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó exportot és technológiaátadást; úgy véli, hogy az EU-nak és tagállamainak ösztönözniük kell az európai vállalatokat ellátási láncaik ellenőrzésére az a felől való megbizonyosodás érdekében, hogy azok nem kapcsolódnak kényszermunkához, sem az ujgur nép elleni elnyomáshoz;

12. sürgeti az uniós tagállamokat, hogy hozzanak konkrét intézkedéseket a más országokban élő ujgur lakosok és polgárok kínai kormány általi zaklatással és megfélemlítéssel szembeni védelme érdekében, és biztosítsák, hogy külföldi hatalom ne sértse meg az uniós tagállamok lakosainak és polgárainak jogait és szabadságait;

13. megjegyzi az EU és Kína közötti kiegyensúlyozatlanságot a sajtóhoz való hozzáférés és a sajtószabadság tekintetében; felszólítja Kínát, hogy biztosítsa az uniós médiaorgánumok számára ugyanazokat a jogokat és hozzáférést, amelyeket a kínai médiaorgánumok az uniós tagállamokban élveznek;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének.

 

[1] HL CE 285., 2010.10.21., 80. o.

[2] HL CE 199., 2012.7.7., 185. o.;

[3] HL C 238., 2018.7.6., 108. o.

[4] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0343.

[5] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0377.

[6] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0422

Utolsó frissítés: 2019. december 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat