Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0251/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0251/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques
az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0251/2019

Eljárás : 2019/2978(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0251/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0251/2019
Elfogadott szövegek :

B9‑0251/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről

(2019/2978(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Nicaraguáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2008. december 18-i[1], a 2009. november 26-i[2], a 2017. február 16-i[3], a 2018. május 31-i[4] és a 2019. március 14-i[5] állásfoglalására,

 tekintettel az EU és Közép-Amerika közötti 2012. évi társulási megállapodásra,

 tekintettel az EU Nicaraguáról szóló országstratégiai dokumentumára és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív programjára,

 tekintettel a Nicaraguáról szóló tanácsi következtetésekre, különösen a célzott szankciók keretének létrehozásáról szóló, 2019. október 14-i tanácsi következtetésekre,

 tekintettel az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) a nicaraguai helyzetről szóló, az EU nevében tett nyilatkozataira, és különösen 2019. november 20-i nyilatkozatára,

 tekintettel a Rupert Colville, az ENSZ emberi jogi főbiztosának szóvivője által tett 2019. november 19-i nyilatkozatra,

 tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) Nicaraguával foglalkozó magas szintű bizottságának 2019. november 19-i jelentésére,

 tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága által létrehozott Nicaraguai Különleges Megfigyelő Mechanizmus (MESENI) által kiadott hírlevelekre,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

 tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

 tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló, 2004. júniusi uniós iránymutatásokra,

 tekintettel Nicaragua alkotmányára,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az emberi jogok védelmezői és a nicaraguai kormány emberi jogi hozzáállását bíráló egyéb személyek egyre inkább halálos fenyegetések, megfélemlítés, online rágalmazási kampányok, zaklatás, megfigyelés, támadások és bírósági üldöztetés célpontjává váltak; mivel a nemzetközi emberi jogi szervezetek arról számolnak be, hogy a jelenlegi válság miatt több mint 80 000 ember kényszerült elhagyni Nicaraguát, miközben az elnyomás súlyosbodott;

B. mivel a MESENI legfrissebb adatai szerint 328 ember vesztette életét és több százan megsebesültek, több mint 150 politikai foglyot önkényesen tartanak fogva csupán jogaik gyakorlása miatt, és 144 diákot utasítottak ki az egyetemekről, mert részt vettek a demokrácia, a nagyobb szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása melletti tüntetéseken; mivel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) arról számol be, hogy több mint 100 újságírónak és médiaszereplőnek kellett elhagynia az országot;

C. mivel az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása, a politikai pluralizmus, valamint a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása alapvető jogok, valamint a demokrácia és a jogállamiság alapvető pillérei;

D. mivel 2019. november 14-én bebörtönzött politikai ellenzékiek nyolc hozzátartozója másokkal együtt éhségsztrájkot kezdett a masayai San Miguel-templomban, felszólítva 130 személy szabadon bocsátására, akiket állítólag a tiltakozások miatt tartanak fogva; mivel a rendőrség körülvette a templomot, és elzárta a víz- és villamosenergia-ellátást; mivel a rendőrség megakadályozta, hogy bárki beléphessen a templomba, és humanitárius és orvosi segítséget nyújthasson;

E. mivel ugyanezen az éjszakán letartóztattak egy legalább 13 ellenzékiből álló csoportot, miután némi vizet vittek a rendőrség által bekerített embereknek, így Amaya Eva Coppens nicaraguai és belga emberi jogi aktivistát, akit a tüntetésekkel összefüggésben nyolc hónapig tartottak fogva, és akit 2019. június 11-én az amnesztiatörvény alapján bocsátottak szabadon;

F. mivel a nicaraguai ügyészség méltánytalanul vádolta meg őket több jogsértéssel, többek között emberrablással, lőfegyverek illegális birtoklásával és terrorizmussal, ami egyértelműen sérti a jogszerű eljárás garanciáját és a tisztességes eljáráshoz való jogukat; mivel a börtönkörülmények Nicaraguában szintén nem felelnek meg a nemzetközi normáknak; mivel a nicaraguai ellenzék tagjai egyértelműen arról számoltak be, hogy a börtönben kínzást és szexuális erőszakot alkalmaztak velük szemben;

G. mivel a nicaraguai kormány megfélemlítéssel és megfigyelés alatt tartással fokozza a demokratikus, intézményi és politikai válság áldozatai családjainak üldözését abból a célból, hogy megakadályozza őket abban, hogy szeretteik emlékére magán- és nyilvános fellépésekbe kezdjenek, és hogy igazságszolgáltatást keressenek;

H. mivel a nicaraguai kormány megtorló intézkedéseket foganatosít azokkal szemben, akik felszólalnak a nicaraguai emberi jogi helyzet miatt, és akik kapcsolatba lépnek nemzetközi és ENSZ-tisztviselőkkel és -mechanizmusokkal;

I. mivel a nicaraguai kormány kiutasította az országból a konfliktus békés rendezésére és a nemzeti megbékélésre törekvő nemzetközi szervezeteket; mivel a civil társadalmi szervezetek elnyomása felerősödött azáltal, hogy megfosztották őket jogi státuszuktól egy gyenge intézményi kerettel rendelkező országban, kétszeresen szankcionálva az elnyomás áldozatait;

J. mivel egyes uniós tagállamok magas rangú tisztviselőit számos alkalommal megakadályozták abban, hogy belépjenek Nicaraguába; mivel a nicaraguai kormány megakadályozta, hogy az OAS Nicaraguával foglalkozó magas szintű bizottsága, amely választási reformra törekedett, belépjen az országba; mivel a választási reform kulcsfontosságú a demokratikus intézmények Nicaraguában való állandó létrehozása felé vezető úton;

K. mivel a nicaraguai kormány nem mutatott érdeklődést a Polgári Szövetséggel folytatott hiteles és befogadó párbeszéd újraindítása és a 2019. márciusi megállapodások teljes körű végrehajtása iránt;

L. mivel a demokrácia és a jogállamiság támogatásának és megszilárdításának, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának az EU külső politikáinak szerves részét kell képeznie, beleértve az Európai Unió és Közép-Amerika országai között 2012-ben kötött társulási megállapodást is; mivel ez a megállapodás egy demokratikus záradékot is tartalmaz, amely a megállapodás lényeges eleme; mivel a jelenlegi körülményekre való tekintettel a demokratikus záradékot életbe kell léptetni Nicaragua megállapodásban való részvételének felfüggesztésével;

1. szolidaritását fejezi ki a nicaraguai lakossággal, és elítéli a nicaraguai kormány minden elnyomó intézkedését, így különösen a gyilkosságokat, a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadságának általános elnyomását és korlátozását, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom betiltását, a nemzetközi szervezetek országból való kiutasítását, a média felszámolását és az ellene intézett támadásokat, a tájékoztatáshoz való jog korlátozását, valamint az egyetemi hallgatók egyetemekről való kizárását;

2. sürgeti a nicaraguai kormányt, hogy vessen véget az eltérő vélemények folyamatos elnyomásának, valamint az önkényes letartóztatások, a kínzások és a szexuális erőszak folyamatos gyakorlatának, és tartózkodjon az emberi jogok védelmezői, a politikai ellenzék, az áldozatok családja és bármely más eltérő vélemény kriminalizálásától, üldözésétől és megtámadásától, továbbá azonnal szerelje le az országban működő félkatonai erőket;

3. felszólít az önkényesen fogva tartott személyek – köztük Amaya Eva Coppens – azonnali szabadon bocsátására, valamennyi velük szembeni vád ejtésére és az alapvető jogi biztosítékok tiszteletben tartására; sürgeti az emberi jogok megsértéséért, valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért felelős személyek felelősségre vonását;

4. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy elfogadja a nicaraguai emberi jogi jogsértésekért és visszaélésekért, illetve a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős személyekkel szembeni célzott korlátozó intézkedések keretét; felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a szankcionálandó személyek és szervezetek konkrét listájáról;

5. elítéli, hogy a nicaraguai kormány nem hajlandó újraindítani az érdemi belső párbeszédet; felhívja a hatóságokat, hogy kezdjék újra a párbeszédet a Polgári Szövetséggel egy olyan demokratikus, fenntartható és békés megoldás elérése érdekében, amely lehetővé tenné a 2019. márciusi megállapodások teljes körű végrehajtását; hangsúlyozza, hogy garantálni kell a nicaraguaiak politikai és polgári szabadságjogait, a száműzetésben lévők visszatérését, a nemzetközi szervezetek visszatérését és a velük való együttműködést, az emberi jogi szervezetek jogi személyiségének visszaállítását, valamint egy olyan hiteles választási folyamat létrehozását, amely nemzetközi megfigyelők jelenlétében azonnali, tisztességes és átlátható választásokat biztosítana;

6. felkéri az alelnököt/főképviselőt és az EU nicaraguai küldöttségét, hogy szorosan kövessék nyomon az országban zajló fejleményeket, és továbbra is foglalkozzanak a többek között a fogvatartottakat, a diákokat, a tüntetőket, az áldozatok családját és az újságírókat érintő, az országban tapasztalható helyzetből eredő emberi jogi problémákkal;

7. felszólít a lehető leghamarabb parlamenti küldöttség indítására Nicaraguába az országban tapasztalható helyzet nyomon követésének folytatása érdekében, és sürgeti a nicaraguai hatóságokat, hogy tegyék lehetővé az országba való akadálytalan belépést, és biztosítsák az összes tárgyalópartner elérését és a létesítményekhez való hozzáférést;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Közép-amerikai Parlamentnek, a Lima-csoportnak és a Nicaraguai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

Utolsó frissítés: 2019. december 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat