Menettely : 2019/2978(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0252/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0252/2019

Keskustelut :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Äänestykset :

PV 19/12/2019 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0111

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0252/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta</Titre>

<DocRef>(2019/2978(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Sophia Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0251/2019

B9‑0252/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta

(2019/2978(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 18. joulukuuta 2008[1], 26. marraskuuta 2009[2], 16. helmikuuta 2017[3], 31. toukokuuta 2018[4] ja 14. maaliskuuta 2019[5] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

 ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

 ottaa huomioon neuvoston päätelmät Nicaraguasta ja erityisesti 14. lokakuuta 2019 annetut päätelmät puitteiden vahvistamisesta kohdennetuille pakotteille,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta ja erityisesti 20. marraskuuta 2019 annetun julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan Rupert Colvillen 19. marraskuuta 2019 antaman lausunnon,

 ottaa huomioon 19. marraskuuta 2019 julkaistun Amerikan valtioiden järjestön (OAS) Nicaraguaa käsittelevän korkean tason komitean raportin,

 ottaa huomioon 3. syyskuuta 2019 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun raportin Nicaraguan ihmisoikeustilanteesta,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon kesäkuussa 2004 laaditut ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin, ympäristöaktivisteihin ja muihin Nicaraguan hallituksen arvostelijoihin on kohdistunut yhä useammin tappouhkauksia, pelottelua, verkossa toteutettuja parjauskampanjoita, häirintää, valvontaa, pahoinpitelyjä ja oikeudellista vainoa; toteaa, että meneillään olevan kriisin vuoksi yli 80 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Nicaraguasta;

B. ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön perustaman Nicaraguan erityisen seurantamekanismin (MESENI) tuoreimpien tietojen mukaan 328 henkilöä on kuollut ja satoja on haavoittunut, yli 150:tä poliittista vankia pidetään edelleen mielivaltaisesti vangittuina vain siksi, että he käyttivät oikeuksiaan, ja 144 opiskelijaa on erotettu yliopistoista heidän osallistuttuaan mielenosoituksiin, joilla tuettiin demokratiaa ja vaadittiin enemmän vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista; ottaa huomioon, että valtiosta riippumattomien lähteiden mukaan 8. heinäkuuta 2019 alkaen noin 100 toimittajaa ja media-alan työntekijää on paennut maasta;

C. toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus, poliittinen moniarvoisuus sekä kokoontumis- ja ilmaisunvapaus ovat demokratian ja oikeusvaltion olennaisia pilareita; ottaa huomioon, että kesäkuussa 2019 hyväksyttiin armahduslaki, jonka nojalla yli 100 poliittista vankia voitiin vapauttaa; toteaa, että kyseinen armahduslaki ulottaa suojelun henkilöihin, jotka eivät ole tutkinnan kohteena, jotka ovat tutkinnan kohteena tai mukana rikosoikeudellisissa menettelyissä ja jotka tyytyvät tuomioihinsa; katsoo, että laki ei saa mahdollistaa hallituksen käskystä rikoksia tehneiden henkilöiden rankaisemattomuutta;

D. toteaa, että muita tyytymättömyyden ja avoimen konfliktin aiheita ovat vientilähtöisen ja luonnonvarojen kannalta kestämättömän toiminnan voimakas lisääntyminen kaivoksissa, sokeriruoko- ja palmuöljyalalla samoin kuin karjataloudessa sekä valtamerten välinen kanavahanke, josta aiheutuu uudelleensijoituksia ja vakavaa peruuttamatonta haittaa ympäristölle, ja tällaista toimintaa vastustavien mielenosoitusten toistuva tukahduttaminen;

E. ottaa huomioon, että 14. marraskuuta 2019 yhdeksän vangittujen poliittisten vastustajien sukulaista aloitti muiden ohella nälkälakon Masayassa sijaitsevassa San Miguelin kirkossa ja vaati vapauttamaan poikansa ja tyttärensä, jotka oli pidätetty mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että lakko kesti yhdeksän päivää; toteaa, että poliisi piiritti kirkon ja katkaisi sen yhteydet veden- ja sähkönjakeluverkkoihin; toteaa, että poliisi esti pääsyn kirkkoon sekä humanitaarisen ja lääketieteellisen avun toimittamisen sinne;

F. toteaa, että samana yönä vähintään 13:sta opposition edustajasta koostuva ryhmä pidätettiin sen toimitettua vettä poliisin piirittämille ihmisille, joiden joukossa oli myös nicaragualainen ja belgialainen ihmisoikeuksien puolustaja Amaya Eva Coppens, jota pidettiin kahdeksan kuukauden ajan vangittuna mielenosoitusten yhteydessä tapahtuneen pidätyksen jälkeen ja joka oli vapautettu 11. kesäkuuta 2019 armahduslain nojalla;

G. ottaa huomioon, että Nicaraguan syyttäjänvirasto on syyttänyt ryhmää useista rikoksista, muun muassa sieppauksesta ja terrorismista; toteaa, että vankilaolot Nicaraguassa eivät täytä kansainvälisiä normeja; toteaa, että Nicaraguan opposition edustajat ovat raportoineet vankiloissa harjoitetusta kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta;

H. toteaa, että vuoden 2018 lopussa Nicaraguan hallitus karkotti maasta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Keski-Amerikan aluetoimiston; toteaa, että kummankin järjestön paluu, mikäli hallitus hyväksyy sen, toimisi opposition kanssa neuvoteltavien sopimusten täytäntöönpanon takeena; toteaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukahduttaminen on lisääntynyt ja niiltä on evätty niiden oikeudellinen asema;

I. katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittäminen ja vahvistaminen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, jotka sisältyvät myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden väliseen assosiaatiosopimukseen vuodelta 2012, ovat olennainen osa unionin ulkoista toimintaa;

J. ottaa huomioon, että hallituksen ja Kansallisen liittouman väliset neuvottelut aloitettiin uudelleen helmikuussa 2019; toteaa, että 27. maaliskuuta 2019 päästiin sopimukseen niiden henkilöiden vapauttamisesta, joilta riistettiin vapaus vuoden 2018 mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että 29. maaliskuuta 2019 tehtiin toinen sopimus kansalaisten oikeuksien ja takeiden vahvistamisesta; toteaa, että 20. toukokuuta 2019 Kansallinen liittouma vetäytyi neuvotteluista, koska se katsoi, että sopimukset oli pantu täytäntöön rajoitetusti; toteaa, että 11. kesäkuuta 2019 mennessä hallitus oli vapauttanut 492 henkilöä, jotka oli pidätetty vuoden 2018 mielenosoitusten yhteydessä; toteaa, että neuvottelut ovat edelleen pysähdyksissä niiden jatkamispyrkimyksistä huolimatta;

1. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien sortamisen ja kriminalisoinnin sekä terrorisminvastaisten lakien ja mellakkapoliisijoukkojen käyttämisen toisinajattelijoiden näkemysten tukahduttamiseksi Nicaraguassa; tuomitsee opposition mielenilmauksiin osallistuneiden henkilöjen jatkuvan pelottelun ja häirinnän sekä pidätykset ja sieppaukset; tuomitsee Nicaraguan kansalliskokouksen päätöksen peruuttaa useiden kansallisten kansalaisjärjestöjen laillinen asema; pitää välttämättömänä sitä, että niiden kansalaisjärjestöjen, joita kyseinen asetus koskee, oikeudellinen asema palautetaan pikaisesti;

2. ilmaisee huolensa Nicaraguassa pahenevista kansalaisyhteiskunnan toimintatilan ja toisinajattelun rajoituksista; palauttaa mieliin, että Nicaraguan on varmistettava, että se suojelee oikeutta yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen; korostaa, että Nicaraguan viranomaisten on kaikissa oloissa varmistettava, että ihmisoikeuksien puolustajat pystyvät tekemään ihmisoikeustyötään ilman uhkailua, ahdistelua ja haitantekoa;

3. kehottaa vapauttamaan välittömästi Amaya Eva Coppensin ja kaikki muut ihmisoikeuksien puolustajat ja mielipidevangit, jotka on pidätetty ja tuomittu pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan ilmaisunvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen;

4. korostaa, että Nicaraguan viranomaisten on taattava kaikkien pidätettyjen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja järjestettävä heille asianmukaista sairaanhoitoa;

5. suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen hyväksyä puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille, jotka kohdistetaan henkilöihin ja yhteisöihin, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista tai kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Nicaraguassa, sekä henkilöihin ja yhteisöihin, joiden toimet tai politiikat muuten heikentävät demokratiaa ja oikeusvaltiota Nicaraguassa;

6. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja unionin edustustoa seuraamaan tiiviisti tilanteen kehittymistä maassa; kehottaa unionin edustustoa ja jäsenvaltioita hyödyntämään kontaktejaan Nicaraguassa maan tilanteen käsittelemiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan, että sen yhteistyöhön perustuvassa avussa lisätään kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tukea ja että sillä ei edistetä millään tavoin Nicaraguan viranomaisten nykyisiä sortavia toimia;

7. katsoo, että eurooppalaiset yritykset ovat yhteisesti vastuussa nykytilanteesta, jos ne jatkavat toimintansa harjoittamista ottamatta asianmukaisesti huomioon mahdollista kielteistä vaikutustaan maan ihmisoikeustilanteeseen; korostaa, että vastuuvelvollisuus on näillä yrityksillä, ja katsoo, että jos niiden osallisuus voidaan vahvistaa, kohdennettujen rajoittavien toimenpiteiden puitteitta on sovellettava niihin; pyytää saada tietoja siitä, mitkä yritykset toimivat edelleen aktiivisesti milläkin aloilla ja mitä asianmukaista huolellisuutta edellyttäviä toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet;

8. katsoo, että tämänhetkinen kriisi voidaan selvittää ja ratkaista ainoastaan Nicaraguan kansalaisten välisellä rauhanomaisella vuoropuhelulla ja instituutioiden, myös vaalielinten, uudistusta koskevilla neuvotteluilla; kehottaa tässä yhteydessä Nicaraguan hallitusta ja kaikkia asianomaisia osapuolia aloittamaan merkityksellisen ja kattavan kansallisen vuoropuhelun myös kansainvälisten normien mukaisten vaaliuudistusten hyväksymisestä; toistaa, että EU on valmis tarjoamaan tukeaan, jos asianomaiset osapuolet sitä pyytävät;

9. kehottaa unionin edustustoa ja jäsenvaltioita, joilla on diplomaattisia edustustoja paikan päällä, panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja antamaan kaiken tarvittavan tuen pidätetyille ihmisoikeuksien puolustajille, vankilavierailut ja oikeudenkäyntien seuranta mukaan lukien;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

[1] EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 89.

[2] EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 74.

[3] EUVL C 252, 18.7.2018, s. 189.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0238.

[5] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0219.

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö