Postupak : 2019/2978(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0252/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0252/2019

Rasprave :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Glasovanja :

PV 19/12/2019 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0111

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0252/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 46k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi</Titre>

<DocRef>(2019/2978(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission><Depute>Sophia Fabio Massimo Castaldo</Depute></RepeatBlock-By>

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0251/2019

B9-0252/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi

(2019/2978(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nikaragvi, posebno one od 18. prosinca 2008.[1], 26. studenoga 2009.[2], 16. veljače 2017.[3], 31. svibnja 2018.[4] i 14. ožujka 2019.[5],

 uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike iz 2012.,

 uzimajući u obzir Strateški dokument i višegodišnji okvirni program EU-a za Nikaragvu za razdoblje 2014 – 2020.,

 uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Nikaragvi, a posebno one od 14. listopada 2019. o uspostavi okvira za ciljane sankcije, 

 uzimajući u obzir izjave o stanju u Nikaragvi koje je u ime EU-a dala potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, a posebno onu od 20. studenoga 2019.,

 uzimajući u obzir izjavu Ruperta Colvillea, glasnogovornika visoke povjerenice UN-a za ljudska prava, od 19. studenoga 2019.,

 uzimajući u obzir izvješće Povjerenstva na visokoj razini za Nikaragvu u sklopu Organizacije američkih država od 19. studenoga 2019.,

 uzimajući u obzir izvješće visoke povjerenice UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Nikaragvi objavljeno 3. rujna 2019.,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava iz lipnja 2004., kako su ažurirane 2008.,

 uzimajući u obzir Ustav Nikaragve,

 

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se borci za ljudska prava, aktivisti za zaštitu okoliša i drugi kritičari vlade Nikaragve sve češće suočavaju s prijetnjama smrću, zastrašivanjem, klevetničkim kampanjama na internetu, uznemiravanjem, nadzorom, napadima i sudskim progonom; budući da je zbog trenutačne krize više od 80 000 ljudi pobjeglo iz Nikaragve;

B. budući da su prema najnovijim podacima o posebnom mehanizmu praćenja za Nikaragvu (MESENI), koji je osnovala Organizacija američkih država, umrlo 328 ljudi, a stotine su ranjene, više od 150 političkih zatvorenika i dalje je proizvoljno pritvoreno samo zbog korištenja svojih prava, a 144 studenata izbačeno je sa sveučilišta zbog sudjelovanja u prosvjedima za demokraciju i veću slobodu te poštovanje ljudskih prava; budući da je prema nevladinim izvorima od 8. srpnja 2019. iz zemlje pobjeglo otprilike 100 novinara i medijskih djelatnika;

C. budući da su poštovanje neovisnosti pravosuđa, politički pluralizam te sloboda okupljanja i izražavanja temeljni stupovi demokracije i vladavine prava; budući da je u lipnju 2019. donesen zakon o amnestiji kojim je omogućeno oslobađanje više od 100 političkih zatvorenika; budući da se u tom zakonu o amnestiji zaštita odnosi i na „osobe nad kojima nije provedena istraga, osobe koje se nalaze pod istragom” ili u kaznenim postupcima i osobe koje „služe svoje kazne”; budući da taj zakon ne bi smio omogućiti nekažnjavanje onih koji su počinili zločine po nalogu režima;

D. budući da su među drugim izvorima nezadovoljstva i otvorenog sukoba naglo jačanje ekstrakcijskih aktivnosti usmjerenih na izvoz u sektorima rudarstva, šećerne trske i palmina ulja te stočarstva, kao i projekt kanala između dva oceana, čije su posljedice preseljavanje stanovništva te ozbiljna i nepopravljiva šteta za okoliš, te opetovano zatiranje prosvjeda protiv tih aktivnosti;

E. budući da je 14. studenoga 2019. devet članova rodbine zatvorenih političkih protivnika, među ostalim, pokrenulo štrajk glađu u crkvi San Miguel u Massayi, pozivajući na puštanje njihovih sinova i kćeri koji su pritvoreni u kontekstu prosvjeda; budući da je štrajk trajao devet dana; budući da je policija okružila crkvu i prekinula opskrbu vodom i električnom energijom; budući da policija nikoga nije puštala da uđe u crkvu i pruži humanitarnu i medicinsku pomoć;

F. budući da je te iste noći pritvorena skupina od najmanje 13 pripadnika oporbe nakon što su donijeli vodu osobama koje je policija okružila, uključujući Amayju Evu Coppens, nikaragvansko-belgijsku aktivisticu za ljudska prava koja je prije toga osam mjeseci bila pritvorena u kontekstu prosvjeda te je 11. lipnja 2019. puštena na slobodu na temelju zakona o amnestiji;

G. budući da je Ured nikaragvanskog javnog tužitelja tu skupinu optužio po nekoliko točaka, uključujući otmicu i terorizam; budući da zatvorski uvjeti u Nikaragvi ne zadovoljavaju međunarodne standarde; budući da su pripadnici nikaragvanske oporbe izjavili da su u zatvoru bili izloženi mučenju i seksualnom nasilju;

H. budući da je vlada Nikaragve krajem 2018. iz zemlje protjerala Međuameričku komisiju za ljudska prava (IACHR) i Srednjoamerički regionalni ured Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava; budući da bi povratak tih dviju organizacija, koji treba odobriti vlada, služio kao jamstvo za rješavanje neispunjenih dogovora s oporbom; budući da se represija nad organizacijama civilnog društva pojačala i da im je oduzet njihov pravni status;

I. budući da su razvoj i jačanje demokracije i vladavine prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda sastavni dio vanjskih politika EU-a te su obuhvaćeni Sporazumom o pridruživanju između EU-a i zemalja Srednje Amerike iz 2012.;

J. budući da su u veljači 2019. nastavljeni pregovori između vlade i Građanskog saveza; budući da je 27. ožujka 2019. postignut sporazum o oslobađanju osoba lišenih slobode u kontekstu prosvjeda 2018.; budući da je 29. ožujka 2019. postignut sporazum o jačanju građanskih prava i njihovih jamstava; budući da je građanski savez 20. svibnja 2019. napustio pregovarački stol jer je provedba dvaju sporazuma bila ograničena; budući da je vlada do 11. lipnja 2019. na slobodu pustila 492 osobe koje su pritvorene u kontekstu prosvjeda 2018.; budući da su pregovori i dalje u zastoju unatoč pokušajima da ih se nastavi;

1. snažno osuđuje sve oblike represije i kriminalizacije boraca za ljudska prava i novinara, kao i korištenje antiterorističkih zakona i protupobunjeničkih snaga za zatiranje različitih mišljenja u Nikaragvi; osuđuje stalno zastrašivanje, uznemiravanje, pritvaranje i otmicu pojedinaca koji su sudjelovali u oporbenim prosvjedima; osuđuje to što je nikaragvanska Nacionalna skupština ukinula pravni status nekolicine nacionalnih nevladinih organizacija; smatra da je civilnim organizacijama na koje taj dekret utječe potrebno brzo vratiti pravni status;

2. zabrinut je zbog sve većeg ograničavanja građanskog prostora i izražavanja neslaganja; podsjeća da Nikaragva treba osigurati zaštitu prava na slobodu udruživanja i mirnog okupljanja; naglašava da nikaragvanske vlasti moraju u svim okolnostima osigurati da borci za ljudska prava mogu obavljati svoj posao bez prijetnji, zastrašivanja i ometanja;

3. poziva na hitno puštanje na slobodu Amaye Eve Coppens, kao i ostalih boraca za ljudska prava i zatvorenika savjesti koji su pritvoreni i osuđeni samo zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja;

4. naglašava da vlasti Nikaragve moraju jamčiti sigurnost te fizičku i psihološku dobrobit svih pritvorenika i pružiti im odgovarajuću zdravstvenu skrb;

5. pozdravlja odluku Vijeća o donošenju okvira za ciljane restriktivne mjere za osobe odgovorne za kršenja i povrede ljudskih prava ili za represiju civilnog društva i demokratske oporbe u Nikaragvi te osobe i subjekte čijim se djelovanjem, politikama ili aktivnostima na drugi način ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Nikaragvi;

6. traži od potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika i delegacije EU-a da pomno prate razvoj događaja u zemlji; poziva delegaciju EU-a i države članice da upotrijebe svoje kontakte u Nikaragvi kako bi se riješila situacija u zemlji; poziva Komisiju da zajamči da se njezinom pomoći za suradnju povećava potpora civilnom društvu, posebno borcima za ljudska prava, te da se njome ni na koji način ne doprinosi trenutačnim represivnim politikama vlasti Nikaragve;

7. uvjeren je da europska trgovačka društva dijele odgovornost za trenutačnu situaciju ako nastave obavljati svoje aktivnosti, a da pritom ne uzmu u obzir njihov potencijalno negativan učinak na stanje ljudskih prava u zemlji; naglašava da ta društva moraju snositi odgovornost i, ako se potvrdi njihovo sudjelovanje, biti uključena u okvir za ciljane restriktivne mjere; traži da ga se obavijesti o tome koja će društva nastaviti s aktivnostima i u kojim sektorima te koje su mjere dubinske analize poduzela;

8. smatra da se trenutačna kriza može riješiti samo mirnim dijalogom među nikaragvanskim državljanima te pregovorima o reformi institucija, uključujući izborne institucije; u tom pogledu poziva vladu Nikaragve i sve uključene strane da pokrenu smislen i sveobuhvatan nacionalni dijalog, uključujući donošenje izbornih reformi koje su u skladu s međunarodnim standardima; ponovno potvrđuje da je EU spreman pružiti potporu ako to predmetne strane od njega zatraže;

9. poziva delegaciju EU-a i države članice s diplomatskim misijama na terenu da u potpunosti provedu smjernice EU-a o borcima za ljudska prava i da pruže svu odgovarajuću potporu pritvorenim borcima za ljudska prava, uključujući zatvorske posjete i praćenje suđenja;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Organizacije američkih država, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini, Srednjeameričkom parlamentu te vladi i parlamentu Republike Nikaragve.

 

[1] SL C 45 E, 23.2.2010., str. 89.

[2] SL C 285 E, 21.10.2010., str. 74.

[3] SL C 252, 18.7.2018., str. 189.

[4] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0238.

[5] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0219.

Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti