Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0254/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0254/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Javier Nart, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
a Renew képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0251/2019

Eljárás : 2019/2978(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0254/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0254/2019
Elfogadott szövegek :

B9‑0254/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi jogok és a demokrácia nicaraguai helyzetéről

(2019/2978(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Nicaraguáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2008. december 18-i[1], a 2009. november 26-i[2], a 2017. február 16-i[3], a 2018. május 31-i[4] és a 2019. március 14-i[5] állásfoglalására,

 tekintettel az EU és Közép-Amerika között létrejött, 2012. évi társulási megállapodásra,

 tekintettel az EU Nicaraguáról szóló országstratégiai dokumentumára és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív programjára,

 tekintettel a Nicaraguáról szóló tanácsi következtetésekre, és különösen a célzott szankciók keretének létrehozásáról szóló, 2019. október 14-i tanácsi következtetésekre,

 tekintettel az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) a nicuaraguai helyzetről szóló, az EU nevében tett nyilatkozataira, és különösen 2019. november 20-i nyilatkozatára,

 tekintettel Rupert Colville, az ENSZ emberi jogi főbiztosának (OHCHR) szóvivője által tett 2019. november 19-i nyilatkozatra,

 tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) magas szintű bizottságának Nicaraguáról szóló, 2019. november 19-i jelentésére,

 tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága által létrehozott Nicaraguai Különleges Megfigyelő Mechanizmus (MESENI) által közzétett hírlevelekre,

 tekintettel az 1966. december 16-án elfogadott, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

 tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2004. június 14-i uniós iránymutatásokra,

 tekintettel Nicaragua alkotmányára,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az emberi jogok védelmezői és a nicaraguai kormány emberi jogi hozzáállását bíráló személyek egyre inkább halálos fenyegetések, megfélemlítés, online rágalmazási kampányok, zaklatás, megfigyelés, támadások és bírósági üldöztetés célpontjává váltak; mivel a nemzetközi emberi jogi szervezetek arról számolnak be, hogy a jelenlegi válság miatt több mint 80 000 ember kényszerült elhagyni Nicaraguát, és hogy az országban az elnyomás súlyosbodott;

B. mivel a MESENI legfrissebb adatai szerint Nicaraguában 328 ember vesztette életét és több százan megsebesültek, több mint 150 politikai foglyot önkényesen tartanak fogva csupán jogaik gyakorlása miatt, és 144 diákot utasítottak ki az egyetemekről, amiért részt vettek a demokrácia, a nagyobb szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása melletti demonstrációkon; mivel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) arról számol be, hogy több mint 100 újságírónak és médiaszereplőnek kellett elhagynia az országot; mivel a nicaraguai kormány megakadályozta újságnyomtatók behozatalát, és így több újság, többek között a régmúltú Nuevo Diario bezárására kényszerült;

C. mivel az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása, a politikai pluralizmus, valamint a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása alapvető jogok, valamint a demokrácia és a jogállamiság alapvető pillérei;

D. mivel 2019. november 14-én a bebörtönzött politikai ellenzék nyolc hozzátartozója több más személlyel együtt éhségsztrájkot kezdett a masaya-i San Miguel templomban, felszólítva 130 személy szabadon bocsátására, akiket állítólag a tiltakozások miatt tartanak fogva; mivel ezeket az embereket a rendőrség a templomban körülvette, és a vizet és az elektromos áramot is elvágta; mivel a rendőrség senkit sem engedett be a templomba, és megakadályozta a humanitárius és orvosi segítségnyújtás célba juttatását;

E. mivel ugyanezen az este letartóztattak egy legalább 13 ellenzéki tagból álló csoportot, miután némi vizet vittek a rendőrség által bekerített embereknek, és köztük volt Amaya Eva Coppens nicaraguai és belga emberijog-védő, akit a tüntetések keretében nyolc hónapig tartottak fogva, és akit 2019. június 11-én amnesztiatörvény alapján bocsátottak szabadon;

F. mivel a nicaraguai ügyészség méltánytalanul vádolta meg az ellenzék e 13 tagját több váddal, többek között emberrablással, lőfegyverek illegális birtoklásával és terrorizmussal, ami azt bizonyítja, hogy egyértelműen hiányzik a jogszerű eljárás garanciája és a tisztességes eljáráshoz való jog; mivel Nicaraguában a börtönkörülmények sem felelnek meg a nemzetközi normáknak; mivel a nicaraguai ellenzék tagjai egyértelműen arról számoltak be, hogy a börtönben kínzást és szexuális erőszakot alkalmaztak velük szemben;

G. mivel a nicaraguai kormány megfélemlítési célú megfigyelés alatt tartással fokozza a demokratikus, intézményi és politikai válság áldozatai családjainak üldözését annak érdekében, hogy megakadályozza őket abban, hogy szeretteik emlékére magán- és állami fellépésekbe kezdjenek, és hogy igazságszolgáltatást követeljenek;

H. mivel a nicaraguai kormány fellép azokkal szemben, akik a nicaraguai emberi jogi helyzetről beszélnek, és akik kapcsolatba lépnek a nemzetközi és ENSZ-tisztviselőkkel és -mechanizmusokkal;

I. mivel a nicaraguai kormány kiutasította a konfliktus békés rendezésére és a nemzeti megbékélésre törekvő nemzetközi szervezeteket; mivel a civil társadalmi szervezetek elnyomása felerősödött azáltal, hogy megfosztották őket jogi státuszuktól egy rossz intézményi kerettel rendelkező országban, kétszeresen szankcionálva az elnyomás áldozatait;

J. mivel több alkalommal is megakadályozták, hogy a tagállamok magas rangú tisztviselői belépjenek Nicaraguába;

K. mivel a nicaraguai kormány nem mutatott érdeklődést a nicaraguai polgári szövetséggel folytatott hiteles és inkluzív párbeszéd újraindítása és a 2019. márciusi megállapodások teljes körű végrehajtása iránt;

L. mivel a demokrácia és a jogállamiság fejlődése és megszilárdulása, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása az EU külső politikáinak szerves részét kell hogy képezze, beleértve az Európai Unió és Közép-Amerika országai között 2012-ben kötött társulási megállapodást is; mivel ez a megállapodás egy demokratikus záradékot is tartalmaz, amely a megállapodás lényeges eleme; mivel a jelenlegi körülmények között a demokratikus záradékot életbe kell léptetni és Nicaraguát fel kell függeszteni a megállapodásból való részvételtől;

1. elítéli a nicaraguai kormány elnyomó intézkedéseit, így különösen a gyilkosságokat, a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadságának általános elnyomását és korlátozását, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom betiltását, a nemzetközi szervezetek az országból való kiutasítását, a média felszámolását és az ellene való támadásokat, a tájékoztatáshoz való jog korlátozását, valamint az egyetemi hallgatók egyetemről való kizárását;

2. sürgeti a nicaraguai kormányt, hogy vessen véget az eltérő vélemények folyamatos elnyomásának, valamint az önkényes letartóztatások, a kínzások és a szexuális erőszak folyamatos gyakorlatának, és tartózkodjon az emberijog-védők, a politikai ellenzék, az áldozatok családja és bármely más eltérő vélemény kriminalizálásától, üldözésétől és megtámadásától; felszólít az erőszakos cselekmények gyors, pártatlan, átlátható és alapos kivizsgálására;

3. felszólít az önkényesen fogva tartott személyek – köztük Amaya Eva Coppens – azonnali szabadon bocsátására, valamennyi vád ejtésére és az alapvető jogi biztosítékok tiszteletben tartására; sürgeti az emberi jogok megsértéséért, valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért felelős személyek felelősségre vonását;

4. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy elfogadja a nicaraguai emberi jogi jogsértésekért és visszaélésekért, illetve a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős személyekkel szembeni célzott korlátozó intézkedések keretét; felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a szankcionálandó személyek és szervezetek konkrét listájáról, és hogy azon szerepeljen többek között Ortega elnök, Rosario Murillo alelnök, fiaik, Laureano és Rafael Ortega Murillo, valamint Ramón Antonio Avellán Medal, a Nicaraguai Nemzeti Rendőrség főigazgató-helyettese, aki a „Tiszta műveletet” vezette;

5. elítéli, hogy a nicaraguai kormány nem hajlandó újraindítani az érdemi belső párbeszédet; felhívja a hatóságokat, hogy kezdjék újra a párbeszédet a nicaraguai polgári szövetséggel egy olyan demokratikus, fenntartható és békés megoldás elérése érdekében, amely lehetővé tenné a 2019. márciusi megállapodások teljes körű végrehajtását; hangsúlyozza, hogy garantálni kell a nicaraguaiak politikai és polgári szabadságait, a száműzetésben lévők visszatérését, a nemzetközi szervezetek visszatérését és a velük való együttműködést, valamint egy hiteles választási folyamat létrehozását egy megreformált nicaraguai legfelsőbb választási tanáccsal, amely nemzetközi megfigyelők jelenlétében azonnali, tisztességes és átlátható választásokat biztosítana;

6. felkéri az alelnököt/főképviselőt és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) nicaraguai küldöttségét, hogy szorosan kövessék nyomon az országban zajló fejleményeket, és továbbra is foglalkozzanak többek között a fogvatartottakkal, a diákokkal, a tüntetőkkel, az áldozatok családjával és az újságírókkal kapcsolatos helyzet tekintetében felmerülő emberi jogi problémákkal;

7. felhívja a Parlamentet, hogy a lehető leghamarabb küldjön küldöttséget Nicaraguába az ország helyzetének újbóli felmérése érdekében, és sürgeti a nicaraguai hatóságokat, hogy tegyék lehetővé az országba való akadálytalan belépést, és biztosítsanak hozzáférést az összes tárgyalópartnerhez és létesítményhez;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Közép-amerikai Parlamentnek, a Lima-csoportnak és a Nicaraguai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2019. december 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat