Propunere de rezoluţie - B9-0255/2019Propunere de rezoluţie
B9-0255/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0251/2019

Procedură : 2019/2978(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0255/2019

B9‑0255/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

(2019/2978(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, mai ales rezoluția din 31 mai 2018[1] și rezoluția din 14 martie 2019[2],

 având în vedere Acordul de asociere din 2012 dintre UE și America Centrală,

 având în vedere documentul de strategie de țară al UE și programul indicativ multianual 2014-2020 privind Nicaragua,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966,

 având în vedere Constituția Republicii Nicaragua,

 având în vedere Declarația Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene din 2007, Nicaragua fiind una dintre părțile semnatare ale acesteia,

 având în vedere concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe referitoare la Nicaragua din 21 ianuarie 2019 și din 14 octombrie 2019,

 având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din septembrie 2019 privind situația din Nicaragua,

 având în vedere declarația din 10 septembrie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, la cea de a 42-a sesiune a Consiliului pentru drepturile omului,

 având în vedere raportul din 19 noiembrie 2019 al comisiei la nivel înalt privind Nicaragua din cadrul Organizației Statelor Americane (OAS),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Nicaragua a fost marcată de tulburări politice începând din 18 aprilie 2018 și a suferit o criză a drepturilor omului, provocată de represiunile brutale din partea forțelor de stat și a grupărilor armate proguvernamentale, care urmăresc reprimarea protestelor masive de la nivel național;

B. întrucât, potrivit datelor Comisiei Interamericane a Drepturilor Omului, cel puțin 328 de persoane au murit, inclusiv 29 de copii și adolescenți, iar peste 2 000 de persoane au fost rănite ca urmare a acestor acte de violență, în timp ce sute de susținători ai opoziției au fost încarcerați și peste 80 000 de persoane au fugit din țară;

C. întrucât majoritatea oponenților politici închiși au fost eliberați în temeiul Legii recente privind amnistia, care este, cu toate acestea, incompatibilă cu standardele internaționale și perpetuează impunitatea, eliminând posibilitatea anchetării cazurilor suspectate de infracțiuni comise împotriva protestatarilor;

D. întrucât, în unele cazuri, autoritățile din penitenciare au ignorat ordinele de eliberare pronunțate de judecători, menținând închise persoanele lipsite în mod arbitrar de libertate și întrucât persoanele condamnate au primit, de regulă, sentințe disproporționate, în unele cazuri peste 200 de ani de închisoare, deși Constituția limitează la 30 ani pedepsele cu închisoarea;

E. întrucât nu sunt respectate garanțiile procedurale și se observă o incriminare sporită a liderilor opoziției și a dizidenților politici;

F. întrucât raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din septembrie 2019 privind situația drepturilor omului din Nicaragua prezintă în detaliu diversele încălcări ale drepturilor omului împotriva jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului, a agricultorilor, a persoanelor LGBTI, a studenților și a membrilor clerului catolic, inclusiv execuțiile extrajudiciare, violențele comise de grupurile armate proguvernamentale, detenția arbitrară, violența sexuală și tortura, confiscarea activelor, intimidarea, hărțuirea și campaniile de denigrare;

G. întrucât Comisia la nivel înalt pentru Nicaragua din cadrul OAS este de părere că acțiunile întreprinse de către guvernul din Nicaragua sau permise de acesta, începând din aprilie 2018, sunt incompatibile cu drepturile și garanțiile protejate de Constituția din 1987 a țării și că aceste acțiuni provoacă o modificare a regimului constituțional, care afectează grav ordinea democratică din Nicaragua, astfel cum este prevăzută la articolul 20 din Carta democratică interamericană;

H. întrucât spațiul civic din Nicaragua a fost redus în mod semnificativ, deoarece a fost îngrădită exercitarea dreptului la întrunire pașnică, iar dreptul la libertatea de exprimare a fost limitat prin diverse acțiuni, de la închiderea canalelor media independente și reținerea bunurilor și a echipamentelor lor, la privarea de libertate a jurnaliștilor timp de mai multe luni;

I. întrucât guvernul a luat de facto și de jure măsuri care afectează libertatea de asociere; întrucât, în noiembrie și decembrie 2018, Adunarea Națională a anulat înregistrarea juridică pentru 9 organizații aparținând societății civile, acestea fiind acuzate de susținerea „acțiunilor teroriste” din cursul protestelor din 2018 și, până în ziua de astăzi, niciuna nu și-a recăpătat înregistrarea legală și nici nu le-au fost returnat bunurile și echipamentele;

J. întrucât măsurile pozitive reflectate în eliberarea unui număr substanțial de deținuți politici nu au fost însoțite de punerea în aplicare a tuturor acordurilor din martie 2019 dintre guvern și Alianța Civică, în special în ceea ce privește restabilirea drepturilor civile și politice și întrucât, după luni de impas cauzate de această neconformitate, guvernul din Nicaragua a luat o decizie unilaterală de a încheia negocierile la 30 iulie 2019;

K. întrucât refuzul continuu de a relua dialogul cu opoziția transmite un semnal negativ cu privire la disponibilitatea guvernului Nicaraguei de a acționa în direcția unei căi pașnice și democratice de ieșire din criză;

L. întrucât Biroul ONU pentru drepturile omului a solicitat statului Nicaragua să pună capăt „reprimării persistente a opoziției și modelului actual de arestări arbitrare și să se abțină de la incriminarea și atacarea apărătorilor drepturilor omului, a oponenților politici și a oricăror alte voci care exprimă opinii divergente”, după arestarea pe bază de acuzații false a protestatarilor care au încercat să furnizeze provizii umanitare greviștilor foamei aflați într-o biserică din Masaya, inclusiv a cetățenei belgiene Amaya Coppens, care a fost deja încarcerată în septembrie 2018, eliberată în iunie 2019 și, în prezent, este arestată din nou;

M. întrucât Daniel Ortega, președinte de la întoarcerea sa la putere în 2007, soția sa, Rosario Murillo, care și-a exercitat funcția de vicepreședinte începând din 2016, și familia acestuia sunt acuzați de nepotism și întrucât SUA a adoptat recent sancțiuni împotriva fiilor acestuia pentru acuzații de spălare a banilor și de corupție;

N. întrucât Consiliul a adoptat, la 14 octombrie 2019, un cadru de măsuri restrictive specifice în lumina situației din Nicaragua,

1. sprijină aspirațiile majorității cetățenilor nicaraguani, care doresc să edifice o țară liberă, stabilă, prosperă, incluzivă și democratică ce își respectă angajamentele naționale și internaționale referitoare la drepturile omului și libertățile fundamentale;

2. solicită ca acordurile din 29 martie 2019 să fie puse în aplicare integral pentru a consolida drepturile și garanțiile civile și politice, inclusiv restabilirea libertăților politice și a statutului juridic al organizațiilor interzise ale societății civile, returnarea voluntară și în siguranță a exilaților, eliberarea deținuților politici rămași și încetarea hărțuirii și a intimidării deținuților politici eliberați și a familiilor acestora;

3. invită guvernul din Nicaragua să revină la un dialog național semnificativ, axat pe rezultate și incluziv, care să pună capăt represiunii în curs și să stabilească termeni concreți pentru o tranziție democratică, inclusiv un proces sincer de reformă electorală, în conformitate cu standardele internaționale, și care să aibă drept rezultat o legislație ce garantează alegerile libere și corecte;

4. solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor arestați în legătură cu protestele din aprilie 2018 și a tuturor persoanelor acuzate de presupuse infracțiuni de drept comun, ca represalii pentru participarea lor continuă la demonstrațiile civice, precum și restaurarea deplină a drepturilor și a libertăților acestor persoane puse în libertate, însoțită de închiderea cazurilor lor, anularea condamnărilor, retrocedarea bunurilor confiscate și garantarea siguranței și a integrității lor fizice;

5. solicită o reexaminare independentă a condamnărilor și a sentințelor în vederea reformării sistemului judiciar, inclusiv numiri în conformitate cu standardele internaționale, cum ar fi Principiile fundamentale privind independența magistraturii și Orientările privind rolul procurorilor;

6. solicită guvernului nicaraguan să dezarmeze și să anihileze grupurile armate proguvernamentale care pun în pericol și atacă cetățenii nicaraguani;

7. insistă asupra returnării bunurilor confiscate și asupra restituirii licențelor suspendate ale canalelor de știri și insistă ca acestora să li se permită să își desfășoare activitatea fără niciun fel de obstacole sau represalii;

8. insistă asupra cooperării depline cu organismele internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și cu Comisia interamericană pentru drepturile omului, și să li se permită revenirea în Nicaragua;

9. solicită revizuirea Legii privind amnistia și a Legii privind asistența medicală cuprinzătoare a victimelor, pentru a garanta dreptul victimelor la adevăr, justiție și despăgubiri adecvate;

10. solicită ca Nicaragua să asigure imediat protecția populațiilor indigene și de descendență africană, care sunt hărțuite și ucise în diferite regiuni ale țării, și subliniază că statul nicaraguan trebuie să protejeze de urgență aceste comunități de atacurile violente și invaziile funciare;

11. reamintește că, având în vedere Acordul de asociere dintre UE și țările din America Centrală, Nicaragua trebuie să respecte și să consolideze principiile statului de drept, ale democrației și ale drepturilor omului și solicită, având în vedere circumstanțele actuale, declanșarea clauzei democratice din Acordul de asociere, suspendând Nicaragua din acest acord;

12. îndeamnă UE și statele membre să continue să monitorizeze situația din Nicaragua și să ia urgent în considerare punerea în aplicare a unor sancțiuni specifice împotriva guvernului nicaraguan și a persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului; subliniază că măsurile restrictive ale UE sunt concepute astfel încât să nu dăuneze populației nicaraguane;

13. îndeamnă UE și statele membre să înghețe fondurile și resursele economice ale anumitor persoane fizice sau juridice și ale entităților responsabile de încălcări sau abuzuri grave ale drepturilor omului sau de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Nicaragua;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Nicaragua.

 

Ultima actualizare: 18 decembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate