Postup : 2019/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0255/2019

Predkladané texty :

B9-0255/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0111

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0255/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague</Titre>

<DocRef>(2019/2978(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0251/2019

B9‑0255/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

(2019/2978(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenia z 31. mája 2018[1] a 14. marca 2019[2],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007, ktorej je Nikaragua zmluvnou stranou,

 so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci týkajúce sa Nikaraguy z 21. januára 2019 a 14. októbra 2019,

 so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague uverejnenú v septembri 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 10. septembra 2019 na 42. zasadnutí Rady pre ľudské práva,

 so zreteľom na správu komisie na vysokej úrovni Organizácie amerických štátov (OAŠ) o Nikarague z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Nikaraguu od 18. apríla 2018 zachvátili politické nepokoje a trpí krízou v oblasti ľudských práv v dôsledku brutálneho útlaku zo strany štátnych ozbrojených síl a provládnych ozbrojených skupín, ktoré sa snažia potlačiť rozsiahle celoštátne protesty;

B. keďže podľa údajov Medziamerickej komisie pre ľudské práva v dôsledku tohto násilia zomrelo najmenej 328 ľudí vrátane 29 detí a dospievajúcich a viac ako 2 000 ľudí bolo zranených, zatiaľ čo stovky stúpencov opozície boli uväznené a viac ako 80 000 ľudí z krajiny utieklo;

C. keďže väčšina týchto uväznených politických oponentov bola prepustená na základe nedávneho zákona o amnestii, ktorý je však nezlučiteľný s medzinárodnými normami a zachováva beztrestnosť tým, že vylučuje vyšetrovanie podozrení zo zločinov spáchaných proti demonštrantom;

D. keďže v niektorých prípadoch väzenské orgány ignorovali súdne príkazy na prepustenie, čím zadržané osoby svojvoľne zbavili slobody, a keďže odsúdení boli zvyčajne odsúdení na neprimerané tresty, v niektorých prípadoch viac ako 200 rokov väzenia, hoci ústava obmedzuje tresty odňatia slobody na 30 rokov;

E. keďže dochádza k absencii riadneho procesu a rastúcej kriminalizácii opozičných vodcov a politických disidentov;

F. keďže v správe vysokej komisárky OSN pre ľudské práva zo septembra 2019 o situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague sa podrobne opisuje široká škála porušovania ľudských práv novinárov, obhajcov ľudských práv, roľníkov, LGBTI osôb, študentov a členov katolíckeho duchovenstva vrátane mimosúdnych popráv, násilia zo strany provládnych ozbrojených skupín, svojvoľného zadržiavania, sexuálneho násilia a mučenia, zaistenia ich majetku, zastrašovania, obťažovania a ohováračských kampaní;

G. keďže komisia OAŠ na vysokej úrovni pre Nikaraguu zastáva názor, že opatrenia, ktoré vláda Nikaraguy prijala alebo povolila od apríla 2018, nie sú v súlade s právami a zárukami chránenými v nikaragujskej ústave z roku 1987 a že tieto opatrenia vedú k zmene ústavného režimu, ktorý vážne narúša demokratický poriadok v Nikarague, ako sa uvádza v článku 20 Medziamerickej demokratickej charty;

H. keďže občiansky priestor v Nikarague sa výrazne obmedzil, pretože sa bráni výkonu práva na pokojné zhromažďovanie a právo na slobodu prejavu sa obmedzilo rôznymi opatreniami, od zatvorenia nezávislých médií a zadržania ich majetku a vybavenia až po uväznenie novinárov na niekoľko mesiacov;

I. keďže vláda prijala de facto a de iure opatrenia, ktoré negatívne vplývajú na slobodu združovania; keďže v novembri a decembri 2018 národné zhromaždenie zrušilo zákonnú registráciu deviatich organizácií občianskej spoločnosti obvinených z podpory „teroristických činov“ počas protestov v roku 2018 a do dnešného dňa ani jednej z nich zákonnú registráciu neobnovilo, ani im nebol vrátený ich majetok a vybavenie;

J. keďže pozitívne kroky vyjadrené prepustením značného počtu politických väzňov neboli sprevádzané vykonaním celého obsahu dohôd z marca 2019 medzi vládou a Občianskou alianciou, najmä o obnovení občianskych a politických práv, a keďže vláda Nikaraguy po mesiacoch patovej situácie spôsobenej týmto neplnením prijala 30. júla 2019 jednostranné rozhodnutie ukončiť rokovania;

K. keďže pokračujúce odmietanie obnovenia dialógu s opozíciou vysiela negatívny signál o ochote nikaragujskej vlády pracovať na mierovom a demokratickom východisku z krízy;

L. keďže Úrad OSN pre ľudské práva vyzval Nikaraguu, aby skoncovala s „pretrvávajúcou represiou voči disidentom a pokračovaním modelu svojvoľného zatýkania a zdržala sa kriminalizácie obhajcov ľudských práv, politických oponentov a akýchkoľvek iných nesúhlasných hlasov a útokov na nich“, a to po zatknutí – na základe vykonštruovaných obvinení – demonštrantov, ktorí sa snažili doručiť humanitárnu pomoc pre ľudí držiacich protestnú hladovku v kostole v meste Masaya, medzi ktorými bola aj belgická občianka Amaya Coppensová, ktorá už bola uväznená v septembri 2018, následne prepustená v júni 2019 a teraz opäť zatknutá;

M. keďže Daniel Ortega, ktorý je prezidentom od svojho návratu k moci v roku 2007, jeho manželka Rosario Murillová, ktorá pôsobí ako viceprezidentka od roku 2016, a jeho rodina sú obviňovaní z nepotizmu a keďže USA nedávno voči jeho synom prijali sankcie v súvislosti s obvineniami z prania špinavých peňazí a korupcie;

N. keďže Rada 14. októbra 2019 prijala rámec pre cielené reštriktívne opatrenia vzhľadom na situáciu v Nikarague;

1. podporuje úsilie väčšiny Nikaragujčanov o vytvorenie slobodnej, stabilnej, prosperujúcej, inkluzívnej a demokratickej krajiny, ktorá rešpektuje vnútroštátne a medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

2. žiada, aby sa dohody z 29. marca 2019 plne vykonávali s cieľom posilniť občianske a politické práva a záruky vrátane obnovenia politických slobôd a právneho postavenia zakázaných organizácií občianskej spoločnosti, dobrovoľného a bezpečného návratu exulantov, prepustenia zostávajúcich politických väzňov a ukončenia obťažovania a zastrašovania prepustených politických väzňov a ich rodín;

3. vyzýva nikaragujskú vládu, aby sa vrátila k zmysluplnému a inkluzívnemu národnému dialógu orientovanému na výsledky, ktorý ukončí pokračujúcu represiu a stanoví konkrétne podmienky prechodu k demokracii vrátane procesu skutočnej reformy volebného systému v súlade s medzinárodnými normami, ktorého výsledkom budú právne predpisy zaručujúce slobodné a spravodlivé voľby;

4. žiada okamžité prepustenie všetkých väzňov zadržaných v súvislosti s protestmi v apríli 2018 a všetkých, ktorí boli obvinení z údajných trestných činov podľa zvykového práva z dôvodu ich pokračujúcej účasti na občianskych demonštráciách, a úplné obnovenie práv a slobôd týchto prepustených osôb spolu s uzavretím ich prípadov, zrušením ich odsúdení, kompenzáciou ich skonfiškovaného majetku a zaručením ich bezpečnosti a fyzickej integrity;

5. požaduje nezávislé preskúmanie odsúdení a trestov s cieľom reformovať súdnictvo tak, aby zahŕňalo vymenúvanie do funkcií v súlade s medzinárodnými normami, ako sú základné zásady nezávislosti súdnictva a usmernenia týkajúce sa úlohy prokurátorov;

6. žiada, aby nikaragujská vláda odzbrojila a rozpustila provládne ozbrojené skupiny, ktoré ohrozujú nikaragujské obyvateľstvo a útočia naň;

7. trvá na návrate skonfiškovaného majetku a obnovení pozastavených licencií pre spravodajské médiá, ako aj na tom, aby sa týmto médiám umožnilo vykonávať ich prácu bez akýchkoľvek prekážok alebo odvetných opatrení;

8. trvá na úplnej spolupráci s medzinárodnými orgánmi pre ľudské práva vrátane Úradu vysokého komisára pre ľudské práva a Medziamerickej komisie pre ľudské práva, pričom sa im umožní návrat do Nikaraguy;

9. žiada, aby sa revidoval zákon o amnestii a zákon o komplexnej starostlivosti o obete s cieľom zaručiť právo obetí na pravdu, spravodlivosť a primerané odškodnenie;

10. žiada, aby Nikaragua okamžite začala uplatňovať ochranu pôvodného obyvateľstva a obyvateľstva afrického pôvodu, ktoré je v rôznych regiónoch krajiny obťažované a zabíjané, a zdôrazňuje, že nikaragujský štát musí tieto spoločenstvá naliehavo chrániť pred násilnými útokmi a inváziou na ich pôdu;

11. pripomína, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky musí Nikaragua rešpektovať a posilniť zásady právneho štátu, demokraciu a ľudské práva, a žiada, aby sa vzhľadom na súčasnú situáciu aktivovala demokratická doložka dohody o pridružení a pozastavila účasť Nikaraguy na tejto dohode;

12. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby pokračovali v monitorovaní situácie v Nikarague a urýchlene zvážili zavedenie cielených sankcií voči nikaragujskej vláde a jednotlivcom zodpovedným za porušovanie ľudských práv; zdôrazňuje, že reštriktívne opatrenia EÚ sú navrhnuté tak, aby nepoškodzovali obyvateľstvo Nikaraguy;

13. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zmrazili finančné prostriedky a hospodárske zdroje určitých fyzických alebo právnických osôb a subjektov zodpovedných za závažné porušovanie ľudských práv alebo za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Nikarague;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2019)0219.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia