Menettely : 2019/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0271/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0271/2019

Keskustelut :

PV 18/12/2019 - 22
CRE 18/12/2019 - 22

Äänestykset :

PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0112

<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0271/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta</Titre>

<DocRef>(2019/2993(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt, Mounir Satouri</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2019

B9‑0271/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta

(2019/2993(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista ja varsinkin 19. syyskuuta 2019 Iranista, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanteesta[1], 14. maaliskuuta 2019 Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta[2], 13. joulukuuta 2018 Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta[3], 31. toukokuuta 2018 vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanteesta Iranissa[4], 3. huhtikuuta 2014 EU:n Iranin-strategiasta[5], 8. lokakuuta 2015 kuolemanrangaistuksesta[6] ja 25. lokakuuta 2016 EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen[7] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrell Fontellesin 8. joulukuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman Iranin viimeaikaisista mielenosoituksista,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 21. marraskuuta 2019 antaman lausunnon Iranin tapahtumista,

 ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta ja ilmaisunvapautta koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 30. tammikuuta 2019 antaman raportin Iranin ihmisoikeustilanteesta,

 ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 8. helmikuuta 2019 antaman raportin Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yli sadassa kohteessa eri puolilla Irania puhkesi mielenosoituksia 15. marraskuuta sen jälkeen, kun polttoaineen hinnan oli ilmoitettu nousevan 50 prosentilla; ottaa huomioon, että Iranin turvallisuusjoukot tukahduttivat mielenosoitukset väkivaltaisesti ja käyttäen liiallista voimaa; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalta saatujen raporttien mukaan Iranin turvallisuusjoukot avasivat tulen aseettomia mielenosoittajia vastaan ja ampuivat tarkoituksenaan tappaa, vaikka mielenosoittajat eivät aiheuttaneet välitöntä uhkaa;

B. ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan Iranin mielenosoituksissa on kuollut ainakin 304 ihmistä, joiden joukossa on myös lapsia, ja tuhansia mielenosoittajia sekä toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia ja opiskelijoita on pidätetty; ottaa huomioon, että Iranin turvallisuusjoukot tekevät edelleen ratsioita ja pidättävät ihmisiä, joilla on suoria tai epäsuoria yhteyksiä mielenosoituksiin; ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset eivät ole ilmoittaneet kuolleiden virallista lukumäärää;

C. ottaa huomioon, että 16. marraskuuta Iranin viranomaiset sulkivat internetyhteydet lähes kokonaan ja estivät lähes kaiken verkkoviestinnän Iranissa olevilta ihmisiltä, mikä estää raakoihin tukahduttamistoimiin liittyvän tiedon kulun; katsoo, että internetviestinnän estäminen loukkaa tiedonsaantioikeutta, joka on perusoikeus;

D. ottaa huomioon, että monet pidätetyistä on siepattu tai heidät on pidätetty mielivaltaisesti ja heiltä on evätty mahdollisuus käyttää valitsemaansa asianajajaa; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalta saatujen raporttien mukaan osa pidätetyistä on joutunut kidutuksen ja muunlaisen kaltoinkohtelun uhriksi;

E. ottaa huomioon, että viimeaikaiset mielenosoitukset liittyvät polttoaineen hinnan nostamiseen, joka Iranin viranomaisten mukaan oli tarpeen, koska Yhdysvaltojen pakotteilla oli kielteinen vaikutus maan luonnonvaroihin; ottaa huomioon, että yksipuolisten pakkokeinojen kielteistä vaikutusta ihmisoikeuksien toteutumiseen käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan taloudellisten pakotteiden käyttö poliittisiin tarkoituksiin rikkoo ihmisoikeuksia ja kansainvälistä käyttäytymistä koskevia normeja ja yksipuolisten pakotteiden ekstraterritoriaalinen soveltaminen on selvästi kansainvälisen oikeuden vastaista;

F. ottaa huomioon, että Iranin hallitus on viime kuukausina tukahduttanut voimakkaasti sananvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja on myös vanginnut rauhanomaisia arvostelijoita kansallista turvallisuutta koskeviin valheellisiin syytteisiin vedoten;

G. ottaa huomioon, että lukuisissa raporteissa kerrotaan vankiloiden epäinhimillisistä ja halventavista oloista sekä siitä, että vangeilla ei ole kunnollista mahdollisuutta saada sairaanhoitoa säilöönoton aikana, mikä on vankeinhoitoa koskevien YK:n vähimmäissääntöjen vastaista, ja toteaa, että tämän tarkoituksena on pelotella, rangaista tai pakottaa vankeja; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalta saatujen raporttien mukaan tiedusteluministeriön ja vallankumouskaartin pidättämät vangit pannaan rutiininomaisesti pitkään eristykseen, mikä on kidutusta;

H. ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi ei ole riippumattomia mekanismeja ja tuomareiden politisoitumiseen liittyy edelleen vakavia huolenaiheita, erityisesti vallankumoustuomioistuimia johtavien tuomareiden osalta; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien vaientamiseksi käytetään oikeudellista häirintää;

I. huomauttaa, että EU on toteuttanut ihmisoikeusloukkausten vuoksi rajoittavia toimenpiteitä, joihin kuuluvat vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleville henkilöille ja yhteisöille määrätty omaisuuden jäädyttäminen ja viisumikielto sekä kielto viedä Iraniin laitteita, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, ja televiestinnän seurantalaitteita; toteaa, että nämä toimenpiteet ovat edelleen voimassa ja niitä päivitetään säännöllisesti;

1. tuomitsee jyrkästi mielenosoittajiin kohdistettavat tukahduttamistoimet; kehottaa Iranin viranomaisia kansainvälisten normien ja standardien mukaisesti kunnioittamaan sananvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja noudattamaan mahdollisimman suurta pidättyvyyttä toiminnassaan mielenosoitusten yhteydessä; korostaa, että Iranin viranomaisten on noudatettava kaikilta osin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka sopimuspuoli Iran on;

2. kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta pidätettyinä olevat mielenosoittajat sekä ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat; kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan, että mielenosoitusten alkamisen jälkeen tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset, myös väitteet huonosta kohtelusta vankiloissa, tutkitaan nopeasti, puolueettomasti ja riippumattomasti ja että syylliset saatetaan vastuuseen;

3. tuomitsee Iranin viranomaisten päätöksen sulkea pääsy internetin kautta maailmanlaajuisiin verkkoihin, mikä estää Iranissa asuvien viestinnän ja vapaan tiedonkulun; korostaa, että tällaiset toimet loukkaavat selvästi sananvapautta;

4. kehottaa Iranin viranomaisia varmistamaan kaikkien vankien oikeuden asianmukaiseen menettelyyn ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mihin kuuluu mahdollisuus käyttää valitsemaansa asianajajaa;

5. korostaa, että Iranin viranomaisten on taattava kaikkien pidätettyjen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja järjestettävä heille asianmukaista sairaanhoitoa; kehottaa Iranin viranomaisia tutkimaan kaikki väitteet huonosta kohtelusta vankiloissa ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

6. korostaa jälleen kerran, että on tärkeää perustaa pikaisesti Teheraniin EU:n edustusto, sillä tämä muun muassa vahvistaisi EU:n valmiuksia seurata ihmisoikeustilannetta paikan päällä ja olla yhteydessä iranilaisiin vastapuoliinsa ja paikalliseen kansalaisyhteiskuntaan;

7. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) sisällyttämään jatkossakin ihmisoikeudet EU:n ja Iranin korkean tason vuoropuheluun;

8. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita pyytämään kiireellisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon koolle kutsumista, jotta voidaan varmistaa, että Iranin mielenosoittajiin kohdistamia tukahduttamistoimia valvotaan asianmukaisesti, ja ehdottamaan kyseisessä istunnossa, että vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevista väitteistä järjestetään riippumaton tutkinta ja tutkinnan havainnoista ja suosituksista raportoidaan ihmisoikeusneuvostolle;

9. kehottaa Iranin viranomaisia esittämään pysyvän vierailukutsun YK:n ihmisoikeusneuvoston kaikille erityisraportoijille ja tekemään yhteistyötä ennakoivasti; kehottaa viranomaisia huolehtimaan erityisesti siitä, että YK:n Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteen erityisraportoija päästetään maahan;

10. toistaa täyden tukensa Saharov-palkinnon saajille Nasrin Sotoudehille ja Jafar Panahille; pitää valitettavana, että Nasrin Sotoudeh on edelleen vangittuna ja suorittaa 33 vuoden ja 148 raipaniskun tuomiota, ja vaatii vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta; kehottaa Iranin viranomaisia poistamaan Jafar Panahille vuodesta 2010 asetetun matkustuskiellon;

11. arvostelee Yhdysvaltojen asettamien toissijaisten pakotteiden vaikutusta ja korostaa, että pakotteiden ekstraterritoriaalinen vaikutus on vastoin kansainvälistä oikeutta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään horisontaalisen aloitteen, jossa tarkastellaan eri tapoja vähentää EU:n haavoittuvuutta kolmansien maiden toissijaisille pakotteille;

12. toistaa antavansa täyden tukensa yhteiselle kattavalle toimintasuunnitelmalle viime viikkoina tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista huolimatta, sillä toimintasuunnitelma on ratkaiseva tekijä ydinaseiden leviämisen pysäyttämisessä, alueellisen vakauden saavuttamisessa ja kansainvälisen rauhan vahvistamisessa; pitää valitettavina viimeisimpiä ilmoituksia siitä, että Iran on käynnistämässä uudelleen uraanin rikastustoimintaa; kehottaa Irania kumoamaan kaikki yhteisen kattavan toimintasuunnitelman vastaiset toimenpiteet ja kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan täysimääräisesti sopimuksen ehtoja, myös sopimuksessa esitettyjen taloudellisten etujen saavuttamisen osalta;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Islamilaiselle neuvoa-antavalle kokoukselle, Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle sekä Iranin islamilaisen tasavallan korkeimman johtajan toimistolle.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0019.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0204.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0525.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0231.

[5] EUVL C 408, 30.11.2017, s. 39.

[6] EUVL C 349, 17.10.2017, s. 41.

[7] EUVL C 215, 19.6.2018, s. 86.

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö