Postup : 2019/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0271/2019

Predkladané texty :

B9-0271/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 22
CRE 18/12/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0112

<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0271/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne</Titre>

<DocRef>(2019/2993(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt, Mounir Satouri</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0271/2019

B9‑0271/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne

(2019/2993(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenie z 19. septembra 2019 o Iráne, najmä o situácii obhajcov práv žien a uväznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom[1], zo 14. marca 2019 o Iráne, najmä o prípade obhajcov ľudských práv[2], z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej[3], z 31. mája 2018 o situácii uväznených osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu[4], z 3. apríla 2014 o stratégii EÚ voči Iránu[5], z 8. októbra 2015 o treste smrti[6] a z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode[7],

 so zreteľom na vyhlásenie Josepa Borrella Fontellesa, podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 8. decembra 2019 v mene EÚ o nedávnych protestoch v Iráne,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 21. novembra 2019 o vývoji v Iráne,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a slobody prejavu,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike, ktorú predložil 30. januára 2019,

 so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 8. februára 2019 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 15. novembra 2019 začali demonštrácie vo viac ako 100 lokalitách v celom Iráne po tom, ako bolo oznámené, že cena pohonných hmôt sa zvýši o 50 %; keďže tieto demonštrácie boli terčom násilného zásahu a nadmerného použitia sily iránskymi bezpečnostnými silami; keďže podľa správ občianskej spoločnosti iránske bezpečnostné sily spustili paľbu na neozbrojených demonštrantov, ktorí nepredstavovali žiadne bezprostredné ohrozenie, a údajne strieľali s cieľom zabiť;

B. keďže podľa Amnesty International bolo počas demonštrácií v Iráne zabitých najmenej 304 osôb vrátane detí a boli zatknuté tisíce demonštrantov, ako aj novinárov, obhajcov ľudských práv a študentov; keďže iránske bezpečnostné sily stále vykonávajú neohlásené prehliadky osôb s priamym alebo nepriamym prepojením na demonštrácie; keďže iránske orgány neoznámili oficiálny počet úmrtí;

C. keďže 16. novembra iránske orgány takmer úplne znemožnili komunikáciu cez internet, čo spôsobilo výpadok takmer všetkých prostriedkov online komunikácie pre ľudí v Iráne, čím zabránili výmene informácií v súvislosti s brutálnym zásahom; keďže znemožnenie internetovej komunikácie predstavuje porušenie základného práva na šírenie informácií;

D. keďže mnohí zadržaní sa stali obeťami násilného zmiznutia alebo sú svojvoľne zadržiavaní, a odopiera sa im prístup k právnikovi podľa vlastného výberu; keďže podľa správ občianskej spoločnosti boli niektoré zadržiavané osoby vystavené mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania;

E. keďže nedávne demonštrácie sú spojené s nárastom ceny paliva, ktorá bola podľa iránskych orgánov potrebná vzhľadom na negatívny účinok sankcií USA na zdroje krajiny; keďže podľa osobitného spravodajcu OSN pre negatívny vplyv jednostranných donucovacích opatrení na uplatňovanie ľudských práv je použitie hospodárskych sankcií na politické účely v rozpore s ľudskými právami a normami medzinárodného správania a extrateritoriálne uplatňovanie jednostranných sankcií je jednoznačne v rozpore s medzinárodným právom;

F. keďže vláda Iránu v posledných mesiacoch tvrdo zasiahla proti právam na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania vrátane uväznenia pokojných kritikov z dôvodu falošných obvinení z národnej bezpečnosti;

G. keďže sa vyskytli mnohé správy o neľudských a ponižujúcich podmienkach vo väzniciach a o nedostatočnom prístupe k zdravotnej starostlivosti počas zadržiavania s cieľom zastrašiť, potrestať alebo donútiť zadržiavané osoby, čo je v rozpore so štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami; keďže podľa správ občianskej spoločnosti osoby, ktoré zadržiava ministerstvo spravodajstva a revolučné gardy, sú bežne vystavované predĺženej samoväzbe, čo predstavuje týranie;

H. keďže neexistujú nezávislé mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti v rámci súdnictva a pretrvávajú vážne obavy v súvislosti s politizáciou sudcov, najmä tých, ktorí predsedajú revolučným súdom; keďže súdne obťažovanie sa používa na umlčanie obhajcov ľudských práv;

I. keďže EÚ prijala reštriktívne opatrenia súvisiace s porušovaním ľudských práv zahŕňajúce zmrazenie aktív a zákaz vydávania víz pre jednotlivcov a subjekty zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, ako aj zákaz vývozu zariadení, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, a zariadení na sledovanie telekomunikačných služieb do Iránu; keďže tieto opatrenia sa pravidelne aktualizujú a sú naďalej v platnosti;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje prebiehajúci zásah proti demonštrantom; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby rešpektovali právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania a aby pri manipulácii s protestmi v súlade s príslušnými medzinárodnými normami a štandardmi uplatnili maximálnu zdržanlivosť; trvá na tom, že je potrebné, aby iránske orgány v plnej miere dodržiavali Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Irán zmluvnou stranou;

2. vyzýva iránske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili protestujúcich, ako aj obhajcov ľudských práv a novinárov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili urýchlené, nestranné a nezávislé vyšetrenie porušovania ľudských práv, ku ktorému došlo od začiatku protestov, vrátane údajného zlého zaobchádzania vo väzbe, a aby zodpovedné osoby boli vzaté na zodpovednosť;

3. dôrazne odsudzuje rozhodnutie Iránu prerušiť internetový prístup ku globálnym sieťam, čo iránskym občanom znemožnilo komunikáciu a voľný tok informácií; zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú jasným porušením slobody prejavu;

4. vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili právo všetkých väzňov na riadny a spravodlivý proces vrátane práva na zastúpenie advokátom podľa vlastného výberu;

5. trvá na tom, že iránske orgány musia zaručiť bezpečnosť a fyzickú a psychickú pohodu všetkých zadržiavaných osôb a poskytnúť im primeranú lekársku starostlivosť; vyzýva iránske orgány, aby vyšetrili všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania vo väzbe a postavili zodpovedné osoby pred súd;

6. opätovne trvá na tom, že je dôležité urýchlené zriadenie delegácie EÚ v Teheráne, čo by okrem iného posilnilo schopnosť EÚ monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv na mieste a spolupracovať s jej partnermi v Iráne a s miestnou občianskou spoločnosťou;

7. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby pokračovala v začleňovaní ľudských práv do kontextu dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom;

8. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby urýchlene požiadali o osobitné zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva s cieľom zabezpečiť náležitú kontrolu zásahov Iránu voči demonštrantom a aby na tomto zasadnutí navrhli nezávislé vyšetrovanie obvinení z vážneho porušovania ľudských práv, ktorého zistenia a odporúčania budú oznámené Rade pre ľudské práva;

9. vyzýva iránske orgány, aby rozšírili trvalé pozvanie na všetky osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva a aktívne spolupracovali; naliehavo ich vyzýva, aby s osobitnou starostlivosťou zabezpečili, aby osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike bol umožnený vstup do krajiny;

10. opakuje svoju plnú podporu laureátom Sacharovovej ceny Nasrín Sutúdeovej a Džaafarovi Panáhímu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Nasrín Sutúdeová je stále vo väzení a odpykáva si trest odňatia slobody na 33 rokov a 148 rán bičom, a trvá na jej okamžitom a bezpodmienečnom prepustení; vyzýva iránske orgány, aby zrušili zákaz cestovania, ktorý bol od roku 2010 uložený Džaafarovi Panáhímu;

11. odsudzuje vplyv sekundárnych sankcií zo strany USA a trvá na tom, že extrateritoriálny účinok sankcií je v rozpore s medzinárodným právom; vyzýva PK/VP, aby začala vykonávať horizontálnu iniciatívu s cieľom preskúmať rôzne spôsoby zníženia zraniteľnosti EÚ voči sekundárnym sankciám tretích krajín;

12. opakuje svoju plnú podporu spoločnému komplexnému akčnému plánu (JCPOA), a to aj napriek závažnému porušovaniu ľudských práv, ku ktorému došlo v posledných týždňoch, ako kľúčovému prvku zastavenia šírenia jadrových zbraní, dosiahnutia regionálnej stability a posilnenia medzinárodného mieru; vyjadruje poľutovanie nad najnovšími vyhláseniami, že Irán znovu začne činnosti spojené s obohacovaním uránu; vyzýva Irán, aby zrušil všetky opatrenia, ktoré nie sú v súlade so spoločným komplexným akčným plánom, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby v plnej miere dodržiavali podmienky dohody, a to aj pokiaľ ide o plnenie hospodárskych výhod uvedených v dohode;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Islamskému poradnému zhromaždeniu, vláde Iránskej islamskej republiky a kancelárii najvyššieho vodcu Iránskej islamskej republiky.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0019.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2019)0204.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0525.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0231.

[5] Ú. v. EÚ C 408, 30.11.2017, s. 39.

[6] Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.

[7] Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 86.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia