Postup : 2019/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0272/2019

Predkladané texty :

B9-0272/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 22
CRE 18/12/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0112

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0272/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne</Titre>

<DocRef>(2019/2993(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0271/2019

B9‑0272/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne

(2019/2993(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

 so zreteľom na závery zasadnutia Rady o Iráne zo 4. februára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie Josepa Borrella Fontellesa, podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 8. decembra 2019 v mene EÚ o nedávnych protestoch v Iráne,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 21. novembra 2019 o vývoji v Iráne,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode[1],

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, usmernenia EÚ týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

 so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike, ktorú predložil 30. januára 2019,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže desiatky tisíc ľudí v Iráne uplatnili svoje základné právo na slobodu zhromažďovania a vyjadrili svoju nespokojnosť s hromadením sa sťažností týkajúcich sa hospodárskej a politickej situácie; keďže protesty môžu byť najväčšími nepokojmi v priebehu 40 rokov;

B. keďže podľa medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, ako je organizácia Human Rights Watch, iránske bezpečnostné sily, počas zrejme najsmrtonosnejšej odpovede na demonštrácie, použili neprimerané prostriedky a silu proti demonštrantom a zabili viac ako 200 a zatkli až 7 000 ľudí;

C. keďže podľa základných zásad OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva môžu príslušníci orgánov presadzovania práva použiť silu len vtedy, keď je to nevyhnutne potrebné, a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie legitímneho cieľa policajnej práce;

D. keďže po tom, čo sa v Iráne začali protesty, iránske orgány v celej krajine zaviedli päťdňové blokovanie internetu, čím neprimerane obmedzili slobodu prejavu a prístup k informáciám;

E. keďže obhajcovia ľudských práv, novinári, právnici a aktivisti v Iráne v dôsledku svojej práce naďalej čelia obťažovaniu, svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a trestnému stíhaniu; keďže iránske ministerstvo spravodajstva a ďalších síl tvrdo zakročilo proti občianskej spoločnosti;

F. keďže 77 členov reformistickej opozície, väčšinou členov Islamského iránskeho frontu účasti, vydalo otvorené vyhlásenie, v ktorom odsúdilo nadmerné používanie sily pri potláčaní demonštrácií; keďže niektorí z nich boli v Iráne postavený pred súd za „šírenie propagandy proti Islamskej republike“ a dvaja boli zatknutí, a to Muhammád Kianooosh Rad a Mehdi Mahmúdian;

G. keďže iránskym súdom sa pravidelne nedarí zabezpečiť spravodlivé súdne konania a keďže ako dôkaz na súde používajú priznania získané na základe mučenia;

1. vyjadruje poľutovanie nad rozšíreným a neprimeraným použitím sily zo strany Iránu proti nenásilným protestujúcim, ktorí len vyjadrujú svoje legitímne požiadavky; zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú neprijateľné, a naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zverejnili celkový počet úmrtí a zadržaných osôb, aby vykonali transparentné vyšetrovanie obvinení z nadmerného použitia sily vrátane priameho zameriavania demonštrantov bezpečnostnými silami a aby všetci páchatelia násilia boli vzatí na zodpovednosť;

2. žiada, aby orgány informovali všetky rodiny o tom, kde sa nachádzajú ich príbuzní, a zabezpečili, aby boli zadržaní urýchlene informovaní o všetkých obvineniach vznesených proti nim a aby mali rýchly prístup k právnym zástupcom a rodinným príslušníkom;

3. dôrazne odsudzuje rozhodnutie Iránu odstaviť internetový prístup ku globálnym sieťam, čo iránskym občanom znemožnilo komunikáciu a voľný tok informácií; zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú jasným porušením slobody prejavu;

4. zdôrazňuje, že základné práva ako sloboda prejavu a zhromažďovania sa musia vždy rešpektovať, a vyzýva iránske orgány, aby si plnili svoje medzinárodné záväzky vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

5. vyzýva EÚ vrátane PK/VP, aby naďalej upozorňovala iránske orgány na otázky ľudských práv na bilaterálnych a multilaterálnych fórach, najmä v kontexte politického dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom;

6. vyzýva členské štáty EÚ, aby v Rade OSN pre ľudské práva zvolali mimoriadne zasadnutie Rady pre ľudské práva s cieľom posúdiť situáciu v Iráne s cieľom iniciovať nezávislé vyšetrovanie obvinení z vážneho porušovania ľudských práv v krajine od začiatku protestov a vyzvať Irán, aby poskytol neobmedzený prístup tým, ktorí vedú toto vyšetrovanie, ako aj úradníkom OSN vrátane mandátov na osobitné postupy, a to aj na miesta zadržiavania, a aby monitorovala súdne procesy súvisiace s demonštráciami a ich následkami;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, najvyššiemu vodcovi Iránskej islamskej republiky, prezidentovi Iránskej islamskej republiky a poslancom iránskeho Madžlísu.

 

[1] Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 86.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia