Prijedlog rezolucije - B9-0273/2019Prijedlog rezolucije
B9-0273/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan
u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0271/2019

Postupak : 2019/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0273/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0273/2019
Doneseni tekstovi :

B9-0273/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu

(2019/2993(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iranu,

 uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Iranu od 4. veljače 2019.,

 uzimajući u obzir izjavu o nedavnim prosvjedima u Iranu koju je potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell Fontelles 8. prosinca 2019. dao u ime Europske unije,

 uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 21. studenog 2019. o razvoju događaja u Iranu,

 uzimajući u obzir odluku Vijeća od 12. travnja 2018. o produljenju svojih mjera ograničavanja za dodatnih 12 mjeseci kao odgovor na ozbiljno kršenje ljudskih prava u Iranu,

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, smjernice EU-a o mučenju i drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju te smjernice EU-a za ljudska prava koje se odnose na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega,

 uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a 73/181 od 17. prosinca 2018. o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu,

 uzimajući u obzir izvješće Posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu od 30. siječnja 2019.,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., čija je stranka i Iran,

 uzimajući u obzir Povelju o građanskim pravima iranskog predsjednika,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su deseci tisuća osoba iz svih pokrajina te svih etničkih i vjerskih manjina Irana iskoristili svoje temeljno pravo na slobodu okupljanja i izrazili svoje mišljenje o ekonomskim poteškoćama zbog povećanja cijena goriva;

B. budući da su, unatoč opetovanim međunarodnim pozivima za suzdržanost, iranske sigurnosne snage upotrijebile nerazmjerna sredstva i silu protiv prosvjednika. Ubijeno ih je više od 1 000, a neke od žrtava bile su maloljetne – samo njih 500 dosad je identificirano, istodobno su ozlijeđene tisuće ljudi, a još ih je više uhićeno;

C. budući da su iranska nadležna tijela odmah nakon prosvjeda u Iranu započela s ometanjem internetskih veza i društvenih medija, što je dovelo do blokade interneta u cijeloj zemlji;

D. budući da se u Rezoluciji Europskog parlamenta od 25. listopada 2016. o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma[1] naglašava važnost poštovanja smjernica EU-a o ljudskim pravima, među ostalim i o braniteljima ljudskih prava, u kontekstu odnosa između EU-a i Irana;

E. budući da se borci za ljudska prava, novinari, odvjetnici i internetski aktivisti u Iranu i dalje suočavaju s uznemiravanjem, proizvoljnim uhićenjima, pritvaranjem i progonom zbog svojeg rada; budući da iransko Ministarstvo za obavještajnu djelatnost i druga tijela vrše snažan pritisak na civilno društvo;

F. budući da se na iranskim sudovima redovito ne provode pravedna suđenja te da se kao dokaz koriste priznanja dobivena mučenjem;

1. izražava žaljenje zbog sveprisutne i nerazmjerne uporabe sile protiv nenasilnih prosvjednika koji su samo izražavali svoje legitimne zahtjeve; naglašava da su takve mjere neprihvatljive i potiče iranske vlasti da provedu transparentne i vjerodostojne istrage kako bi se precizirao broj smrtno stradalih te broj uhićenih i kako bi se ti podaci objavili;

2. zahtijeva da se svi prosvjednici koji su trenutačno u pritvoru u Iranu zato što su iskoristili svoja legitimna prava na slobodu izražavanja i okupljanja bezuvjetno oslobode; nadalje, poziva da se odvjetnicima i međunarodnim promatračima omogući nesmetan pristup svim osobama koje su pritvorene tijekom prosvjeda te da se identitet pritvorenika priopći međunarodnoj zajednici;

3. snažno osuđuje odluku Irana da ukine internetski pristup globalnim mrežama, čime je iranskim državljanima onemogućena komunikacija i slobodan protok informacija; naglašava da te mjere predstavljaju jasno kršenje slobode govora;

4. naglašava da se temeljna prava poput slobode izražavanja i okupljanja uvijek moraju poštovati te poziva iranske vlasti da ispune svoje međunarodne obveze, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

5. s obzirom na nasilnu represiju nad prosvjednicima i nepoštovanje temeljnih ljudskih prava, naglašava potrebu za detaljnim preispitivanjem politike EU-a prema Iranu;

6. poziva Iran da surađuje s posebnim izvjestiteljem UN-a o stanju ljudskih prava u Iranu, među ostalim, omogućavanjem njegova ulaska u zemlju;

7. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije/visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica, vrhovnom vođi Islamske Republike Irana, predsjedniku Islamske Republike Irana te zastupnicima u iranskom parlamentu Madžlisu.

 

Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti