Predlog resolucije - B9-0273/2019Predlog resolucije
B9-0273/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan
v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0271/2019

Postopek : 2019/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0273/2019
Predložena besedila :
B9-0273/2019
Sprejeta besedila :

B9-0273/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu

(2019/2993(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu,

 ob upoštevanju sklepov Sveta o Iranu z dne 4. februarja 2019,

 ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella Fontellesa z dne 8. decembra 2019 v imenu EU o nedavnih protestih v Iranu,

 ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z dne 21. novembra 2019 o dogajanju v Iranu,

 ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 12. aprila 2018 o podaljšanju omejevalnih ukrepov za nadaljnjih 12 mesecev zaradi hudih kršitev človekovih pravic v Iranu,

 ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

 ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, smernic EU glede mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja ter smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje,

 ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN št. 73/181 z dne 17. decembra 2018 o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran,

 ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca z dne 30. januarja 2019 o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, katerega država pogodbenica je tudi Iran,

 ob upoštevanju Listine iranskega predsednika o pravicah državljanov,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je več deset tisoč ljudi iz vseh pokrajin in vseh etničnih in verskih manjšin v Iranu uveljavilo svojo temeljno pravico do svobode zbiranja ter izrazilo nezadovoljstvo zaradi gospodarskih razmer, ki jih je povzročilo povečanje cen goriva;

B. ker so iranske varnostne sile kljub večkratnim mednarodnim pozivom k zmernosti uporabile nesorazmerna sredstva in silo zoper protestnike, pri čemer naj bi domnevno ubile več kot 1 000 protestnikov, od katerih je bilo nekaj mladoletnih, do sedaj pa jih je bilo identificiranih le 500, pri čemer je bilo ranjenih na tisoče in aretiranih še veliko več ljudi;

C. ker so iranske oblasti takoj po protestih po Iranu začele prekinjati internetne povezave in družbene medije, kar je povzročilo enotedensko blokado interneta po vsej državi;

D. ker v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu[1] poudarja pomen spoštovanja smernic EU o človekovih pravicah, tudi za zagovornike človekovih pravic, v odnosih med EU in Iranom;

E. ker so zagovorniki človekovih pravic, novinarji, odvetniki in spletni aktivisti v Iranu še vedno tarče nadlegovanja, samovoljnih aretacij, pridržanja in pregona zaradi svojega dela; ker iransko ministrstvo za obveščevalno dejavnost in druge sile grobo zatirajo civilno družbo;

F. ker so na iranskih sodiščih pogosta nepoštena sojenja, na katerih se kot dokaz uporabljajo z mučenjem pridobljena priznanja;

1. obžaluje zelo razširjeno in nesorazmerno uporabo sile, ki jo je Iran uporabil proti nenasilnim protestnikom, ki so izrazili le svoje upravičene zahteve; poudarja, da so takšni ukrepi nesprejemljivi, poziva iranske oblasti, naj zagotovijo pregledne in verodostojne preiskave za pojasnitev števila smrtnih žrtev in aretacij, ter poziva, naj vsi storilci nasilja odgovarjajo za svoja dejanja;

2. zahteva, da se brezpogojno izpustijo vsi protestniki, ki so trenutno v priporu v Iranu zaradi uveljavljanja svojih legitimnih pravic do svobode izražanja in svobode zbiranja; poleg tega poziva, naj se odvetnikom in mednarodnim opazovalcem omogoči neoviran dostop do vseh, ki so bili pridržani med protesti, ter naj se o identiteti zapornikov obvesti mednarodna skupnost;

3. odločno obsoja odločitev Irana, da onemogoči internetni dostop do globalnih omrežij, kar je iranskim državljanom preprečilo komunikacijo in prost pretok informacij; poudarja, da so takšni ukrepi očitna kršitev svobode govora;

4. poudarja, da je treba vedno spoštovati temeljne pravice, kot sta svoboda izražanja in svoboda zbiranja, ter poziva iranske oblasti, naj izpolnijo svoje mednarodne obveznosti, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah;

5. poudarja, da je glede na nasilno zatiranje protestnikov in neupoštevanje temeljnih človekovih pravic potreben poglobljen razmislek o politiki EU do Irana;

6. poziva Iran, naj sodeluje s posebnim poročevalcem OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu in mu dovoli vstop v državo;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic, vrhovnemu vodji Islamske republike Iran, predsedniku Islamske republike Iran in poslancem iranskega parlamenta (madžlis).

 

Zadnja posodobitev: 18. december 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov