Postup : 2019/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0274/2019

Predkladané texty :

B9-0274/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 22
CRE 18/12/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.7
CRE 19/12/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0112

<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0274/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType><TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne </Titre>

<DocRef>(2019/2993(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0271/2019

B9‑0274/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne

(2019/2993(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne vrátane posledného uznesenia z 19. septembra 2019 o Iráne, najmä o situácii obhajcov práv žien a väznených štátnych príslušníkov EÚ s dvojakým občianstvom[1],

 so zreteľom na vyhlásenie Josepa Borrella Fontellesa, podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 8. decembra 2019 v mene EÚ o nedávnych protestoch v Iráne,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 21. novembra 2019 o vývoji v Iráne,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018 o predĺžení jej reštriktívnych opatrení na ďalších 12 mesiacov v reakcii na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, usmernenia EÚ týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán,

 so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 17. decembra 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike, ktorú predložil 30. januára 2019,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na Ženevské vyhlásenie o právach dieťaťa z roku 1924 a na jeho prijatie Valným zhromaždením OSN v roku 1959,

 so zreteľom na chartu iránskeho prezidenta o právach občanov,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže desiatky tisícov ľudí zo všetkých provincií a všetkých etnických a náboženských menšín Iránu uplatnili svoje základné právo na slobodu zhromažďovania a vyjadrili svoje hospodárske sťažnosti týkajúce sa zvýšenia cien palív najmenej o 50 %;

B. keďže podľa Amnesty International bolo počas protestov zabitých najmenej 304 osôb vrátane maloletých a boli zatknuté tisíce demonštrantov, ako aj novinárov, obhajcov ľudských práv a študentov; keďže iránske orgány neoznámili oficiálny počet úmrtí; keďže iránske orgány nezákonne zadržali tisíce pokojných demonštrantov a odmietli poskytnúť presné informácie o mieste pobytu zadržaných osôb, pričom v niektorých prípadoch došlo k násilným zmiznutiam; keďže podľa správ občianskej spoločnosti boli niektoré zadržiavané osoby vystavené mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania;

C. keďže v posledných týždňoch bolo v riekach, močariskách a jazerách nájdené veľké množstvo tiel, ktoré podľa všetkého patria demonštrantom, ktorých zadržali príslušníci iránskych bezpečnostných síl; keďže iránske orgány odmietli odovzdať telá obetí ich rodinám;

D. keďže iránske polovojenské skupiny a iránske špeciálne sily zmasakrovali neozbrojených demonštrantov, ktorí našli útočisko v meste Mahšahr v provincii Chúzistán, a zabili viac ako 100 ľudí;

E. keďže etnické menšiny tvoria 40 % obyvateľstva Iránu; keďže etnické menšiny Iránu sú medzi prvými obeťami režimu mullov;

F. keďže iránske orgány aktivovali rozsiahle narušenie online komunikácie a služieb tým, že zablokovali internetové pripojenie ako priamy dôsledok demonštrácií v Iráne; keďže tieto obmedzenia sú pretrvávajúci spôsob, ako postupujú iránske orgány, aby zabránili akejkoľvek online komunikácii v krajine v obdobiach sociálnych nepokojov, čím tiež porušujú právo na slobodu prejavu všetkých Iráncov žijúcich v Iráne aj mimo neho;

G. keďže v uznesení z 25. októbra 2016 o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode[2] sa zdôrazňuje význam dodržiavania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv v kontexte vzťahov medzi EÚ a Iránom, a to aj pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv;

H. keďže obhajcovia ľudských práv, novinári, právnici a internetoví aktivisti v Iráne v dôsledku svojej práce naďalej čelia obťažovaniu, svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a trestnému stíhaniu; keďže iránske ministerstvo spravodajstva a ďalšie sily tvrdo zakročilo proti občianskej spoločnosti;

I. keďže fatva, ktorú vydáva vplyvný mulla Abolfazl Bahrampour a ktorá sa vysiela na prvom iránskom kanále, vyzýva Iráncov, aby zabíjali demonštrantov; keďže viaceré verejnoprávne médiá v Iráne verejne vyzvali na popravu vedúcich predstaviteľov demonštrantov;

J. keďže iránske orgány reagovali na všetky protesty občianskej spoločnosti v Iráne tvrdými represiami; keďže iránska spravodajská služba zintenzívnila zásahy proti demonštrantom z občianskej spoločnosti; keďže iránske orgány zintenzívnili represie voči tým, ktorí sa snažili pokojne uplatňovať práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, a uväznili stovky ľudí na základe všeobecných a nejasne formulovaných obvinení z ohrozenia národnej bezpečnosti;

K. keďže iránske súdy neustále zlyhávajú pri zabezpečovaní riadneho procesu a spravodlivého súdneho konania a zamedzujú prístup k právnemu zástupcovi a odopierajú návštevy predstaviteľom konzulátov, OSN alebo humanitárnych organizácií; keďže rozsudky iránskeho súdnictva sú často založené na nejasných alebo nešpecifikovaných obvineniach z ohrozenia národnej bezpečnosti a špionáže;

1. vyjadruje poľutovanie nad rozšíreným a neprimeraným použitím sily zo strany Iránu proti nenásilným protestujúcim, ktorí vyjadrujú len svoje legitímne požiadavky; zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú neprijateľné, a naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili transparentné a dôveryhodné vyšetrovanie s cieľom objasniť počet úmrtí a zatknutí a zverejniť tieto údaje; okrem toho požaduje, aby boli všetci páchatelia násilia braní na zodpovednosť;

2. žiada, aby boli bezpodmienečne prepustení všetci protestujúci, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v Iráne za to, že uplatňovali svoje legitímne práva na slobodu prejavu a zhromažďovania; okrem toho žiada, aby sa právnikom a medzinárodným pozorovateľom umožnil neobmedzený prístup ku všetkým osobám zadržaným počas protestov a aby sa totožnosť zadržaných osôb oznámila medzinárodnému spoločenstvu; opakuje svoje predchádzajúce výzvy na prepustenie všetkých ďalších osôb, ktoré boli zadržané nezákonne;

3. pripomína, že etnické menšiny boli v Iráne už desaťročia utláčané a že za súčasnej vlády sú ich zástupcovia buď nútení odísť do exilu alebo sú zatknutí a v mnohých prípadoch odsúdení na smrť za údajný aktivizmus;

4. naliehavo vyzýva iránske orgány, aby odstránili všetky prekážky online komunikácie a služieb; dôrazne odsudzuje rozhodnutie Iránu odstaviť internetový prístup ku globálnym sieťam, čo iránskym občanom znemožnilo komunikáciu a voľný tok informácií; považuje nedostatočnú slobodu prejavu na internete, systematické sledovanie a monitorovanie internetového dátového toku a nedostatok digitálnych slobôd za porušenie práv a slobôd ľudí; vyzýva iránske orgány, aby plne rešpektovali všeobecné ľudské práva všetkých ľudí, najmä právo na slobodu prejavu na internete aj mimo neho;

5. zdôrazňuje, že základné práva ako sloboda prejavu a zhromažďovania sa musia vždy rešpektovať, a vyzýva iránske orgány, aby si plnili svoje medzinárodné záväzky vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

6. opätovne požaduje celoúniový zákaz vývozu, predaja, aktualizácie a údržby všetkých foriem bezpečnostného vybavenia, ktoré sa môže využívať alebo sa využíva na represie v krajine;

7. vyzýva Organizáciu Spojených národov, aby pod vedením osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne bezodkladne začala rozsiahle vyšetrovanie udalostí, ku ktorým došlo v posledných týždňoch;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, najvyššiemu vodcovi Iránskej islamskej republiky, prezidentovi Iránskej islamskej republiky a poslancom iránskeho Madžlísu.

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0019.

[2] Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 86.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia