Predlog resolucije - B9-0274/2019Predlog resolucije
B9-0274/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos
v imenu skupine Renew

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0271/2019

Postopek : 2019/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0274/2019
Predložena besedila :
B9-0274/2019
Sprejeta besedila :

B9-0274/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu

(2019/2993(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu, vključno z zadnjo z dne 19. septembra 2019 o Iranu, zlasti položaju zagovornikov pravic žensk in zaprtih državljanov EU z dvojnim državljanstvom[1],

 ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella Fontellesa z dne 8. decembra 2019 v imenu EU o nedavnih protestih v Iranu,

 ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z dne 21. novembra 2019 o dogajanju v Iranu,

 ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 12. aprila 2018 o podaljšanju omejevalnih ukrepov za nadaljnjih 12 mesecev zaradi hudih kršitev človekovih pravic v Iranu,

 ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

 ob upoštevanju ustreznih smernic EU o smrtni kazni ter o mučenju in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kaznih ali ravnanju in pa smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje,

 ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, katerega država pogodbenica je tudi Iran,

 ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN z dne 17. decembra 2018 o stanju na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran,

 ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN z dne 30. januarja 2019 o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic z dne 10. decembra 1948,

 ob upoštevanju Ženevske deklaracije o otrokovih pravicah iz leta 1924 in njenega sprejetja v Generalni skupščini OZN leta 1959,

 ob upoštevanju Listine iranskega predsednika o pravicah državljanov,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je več deset tisoč ljudi iz vseh pokrajin in vseh etničnih in verskih manjšin v Iranu uveljavilo svojo temeljno pravico do svobode zbiranja ter izrazilo nezadovoljstvo zaradi gospodarskih razmer, ki jih je povzročilo povečanje cen goriva za vsaj 50 %;

B. ker so bile po navedbah organizacije Amnesty International med protesti ubite najmanj 304 osebe, tudi mladoletniki, več tisoč protestnikov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in študentov pa je bilo aretiranih; ker iranske oblasti niso sporočile uradnega števila smrtnih žrtev; ker so iranske oblasti nezakonito pridržale več tisoč miroljubnih protestnikov in nočejo natančno pojasniti, kje se nahajajo pridržani, ki so bili v nekaterih primerih žrtve prisilnih izginotij; ker civilnodružbena poročila navajajo, da so bili nekateri pridržani žrtve mučenja in drugih oblik slabega ravnanja;

C. ker je bilo v zadnjih tednih v rekah, močvirjih in jezerih najdeno veliko število trupel, za katera velja prepričanje, da gre za protestnike, ki so jih pridržale iranske varnostne sile; ker iranske oblasti trupel žrtev nočejo predati njihovim svojcem;

D. ker so iranske paravojaške skupine in iranske posebne enote pobijale neoborožene protestnike, ki so se zatekli v mesto Mahšahr v provinci Khuzestan, pri čemer je umrlo več kot 100 ljudi;

E. ker etnične manjšine predstavljajo 40 % prebivalstva Irana; ker so etnične manjšine v Iranu med prvimi žrtvami režima mulahov;

F. ker so iranske oblasti neposredno zaradi demonstracij v Iranu začele s širokim motenjem spletnih komunikacij in storitev, tako da so blokirale povezave z internetom; ker so te omejitve stalen način delovanja iranskih oblasti, da bi preprečile vse spletne komunikacije v državi v času družbenih nemirov, s čimer tudi kršijo pravico do svobode izražanja vseh Irancev, ki živijo v Iranu in zunaj njega;

G. ker v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu poudarja[2] pomen spoštovanja smernic EU o človekovih pravicah, tudi za zagovornike človekovih pravic, v odnosih med EU in Iranom;

H. ker so zagovorniki človekovih pravic, novinarji, odvetniki in spletni aktivisti v Iranu še vedno tarče nadlegovanja, samovoljnih aretacij, pridržanja in pregona zaradi svojega dela; ker so iransko obveščevalno ministrstvo in druge sile v začeli ostro zatirati civilno družbo;

I. ker je vplivni mulah Abolafazl Bahrampur v prenosu na prvem programu iranske televizije razglasil fatvo, s katero je Irance pozval k ubijanju protestnikov; ker je več iranskih državnih medijskih hiš javno pozvalo k usmrtitvi voditeljev protestnikov;

J. ker so se iranske oblasti na vse proteste civilne družbe v Iranu odzvale s hudim zatiranjem; ker je iranska obveščevalna služba še zaostrila represijo nad civilnodružbenimi protestniki; ker so iranske oblasti okrepile zatiranje tistih, ki si prizadevajo za miroljubno uveljavljanje svojih pravic do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, ter so zaprle na stotine ljudi na podlagi splošnih in nejasnih obtožb v zvezi z nacionalno varnostjo;

K. ker iranska sodišča pogosto ne zagotovijo ustreznega postopka in poštenega sojenja ter ne dovolijo dostopa do pravnega svetovanja in obiskov konzularnih predstavnikov, obiskov OZN ali humanitarnih organizacij; ker so sodbe iranskega sodstva pogosto zelo nejasne ali navajajo nedoločene obtožbe o nacionalni varnosti in vohunstvu;

1. obžaluje, da je v Iranu prišlo do zelo razširjene in nesorazmerne uporabe sile zoper nenasilne protestnike, ki so izrazili le svoje upravičene zahteve; poudarja, da so takšni ukrepi nesprejemljivi, ter poziva iranske oblasti, naj zagotovijo pregledne in verodostojne preiskave, da se pojasni število smrtnih žrtev in aretacij, ter naj se te številke objavijo; poziva tudi, naj vsi odgovorni za nasilje odgovarjajo za svoja dejanja;

2. zahteva, da se brezpogojno izpustijo vsi protestniki, ki so trenutno v priporu v Iranu zaradi uveljavljanja svojih legitimnih pravic do svobode izražanja in svobode zbiranja; poleg tega poziva, naj se odvetnikom in mednarodnim opazovalcem omogoči neoviran dostop do vseh, ki so bili pridržani med protesti, ter naj se o identiteti zapornikov obvesti mednarodna skupnost; ponavlja svoje pozive k izpustitvi vseh ostalih, ki so bili nezakonito pridržani;

3. opozarja, da zatiranje etničnih manjšin v Iranu traja že desetletja ter da so pod sedanjo vlado njihovi predstavniki bodisi primorani v izgnanstvo bodisi so aretirani in pogosto obsojeni na smrt zaradi domnevnega aktivizma;

4. poziva iranske oblasti, naj odpravijo vse blokade spletnih komunikacij in storitev; odločno obsoja odločitev Irana, da onemogoči internetni dostop do globalnih omrežij, kar je iranskim državljanom preprečilo komunikacijo in prost pretok informacij; meni, da odsotnost svobode izražanja na spletu, sistematični nadzor in spremljanje internetnega prometa ter pomanjkanje digitalnih svoboščin predstavljajo kršenje pravic in svoboščin ljudi; poziva iranske oblasti, naj v celoti spoštujejo splošne človekove pravice vseh ljudi, zlasti pravico do svobodnega izražanja na spletu in sicer;

5. poudarja, da je treba vedno spoštovati temeljne pravice, kot sta svoboda izražanja in svoboda zbiranja, ter poziva iranske oblasti, naj spoštujejo svoje mednarodne obveznosti, vključno z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah;

6. ponovno poziva, naj se na ravni vse EU prepove izvoz, prodaja, posodabljanje in vzdrževanje vseh oblik varnostne opreme, če se ta oprema uporablja ali bi se lahko uporabila za notranje zatiranje;

7. poziva OZN, naj nemudoma začne celovito preiskavo o dogodkih v zadnjih tednih pod vodstvom posebnega poročevalca OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vrhovnemu vodji Islamske republike Iran, predsedniku Islamske republike Iran in poslancem iranske skupščine.

Zadnja posodobitev: 18. december 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov