Propunere de rezoluţie - B9-0275/2019Propunere de rezoluţie
B9-0275/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister
în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0271/2019

Procedură : 2019/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0275/2019

B9‑0275/2019

Rezoluția parlamentului European referitoare la reprimarea violentă a recentelor proteste din Iran

(2019/2993(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran,

 având în vedere declarația din 8 decembrie 2019 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele UE, privind protestele recente din Iran,

 având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă din 21 noiembrie 2019 privind evoluția situației din Iran,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

 având în vedere Carta președintelui iranian privind drepturile cetățenilor,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în Iran, zeci de mii de persoane și-au exercitat dreptul fundamental la libertatea de întrunire și și-au exprimat nemulțumirile economice;

B. întrucât forțele de securitate iraniene au utilizat forța disproporționată împotriva protestatarilor;

C. întrucât protestele au condus, potrivit relatărilor, la pierderi grave de vieți omenești și au cauzat rănirea a numeroase persoane;

D. întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat că cel puțin 7 000 de persoane au fost arestate;

E. întrucât autoritățile iraniene au procedat la perturbarea conexiunilor internet și a accesului la platformele de comunicare socială;

F. întrucât apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, avocații și activiștii online din Iran se confruntă în continuare cu hărțuiri, arestări arbitrare, detenție și urmărire penală,

1. condamnă utilizarea generalizată și disproporționată a forței împotriva protestatarilor pașnici; solicită insistent autorităților iraniene să desfășoare anchete transparente și credibile pentru a clarifica numărul de decese și numărul persoanelor arestate; se așteaptă ca toți autorii actelor de violență să fie trași la răspundere;

2. transmite condoleanțe familiilor victimelor; urează persoanelor rănite o recuperare rapidă;

3. solicită eliberarea tuturor persoanelor reținute care și-au exercitat dreptul de a demonstra în mod pașnic și solicită autorităților să asigure dreptul la un proces echitabil, inclusiv accesul la un avocat ales;

4. condamnă decizia Iranului de a întrerupe accesul prin internet la rețelele mondiale timp de peste o săptămână, împiedicând astfel comunicarea; se așteaptă ca autoritățile iraniene să asigure libera circulație a informațiilor și accesul la internet;

5. subliniază că libertatea de exprimare și de întrunire sunt drepturi fundamentale care trebuie respectate; solicită autorităților iraniene să își respecte obligațiile internaționale, în special Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;

6. solicită autorităților iraniene să coopereze cu Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, conducătorului suprem al Republicii Islamice Iran, președintelui Republicii Islamice Iran și membrilor Majlisului iranian.

 

Ultima actualizare: 18 decembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate