Predlog resolucije - B9-0275/2019Predlog resolucije
B9-0275/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister
v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0271/2019

Postopek : 2019/2993(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0275/2019
Predložena besedila :
B9-0275/2019
Sprejeta besedila :

B9-0275/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu

(2019/2993(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu,

 ob upoštevanju nedavnih izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu EU z dne 8. decembra 2019 o nedavnih protestih v Iranu;

 ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 21. novembra 2019 o dogajanju v Iranu,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

 ob upoštevanju Listine iranskega predsednika o pravicah državljanov,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je na desettisoče ljudi v Iranu uveljavilo svojo temeljno pravico do zbiranja ter izrazilo nezadovoljstvo z gospodarskimi razmerami;

B. ker so iranske varnostne sile proti protestnikom uporabile nesorazmerno silo;

C. ker je po poročanjih v protestih izgubilo življenje veliko ljudi, mnogi pa so bili ranjeni;

D. ker je visoki komisar OZN za človekove pravice izjavil, da naj bi bilo aretiranih vsaj 7000 ljudi;

E. ker so iranske oblasti začele ovirati internetne povezave in dostop do družbenih medijev;

F. ker so zagovorniki človekovih pravic, novinarji, odvetniki in spletni aktivisti v Iranu še vedno tarče nadlegovanja, samovoljnih aretacij, pridržanja in pregona;

1. obsoja vsesplošno in nesorazmerno uporabo sile proti nenasilnim protestnikom; poziva iranske oblasti, naj zagotovijo pregledne in verodostojne preiskave, da bi razjasnili število smrtnih žrtev in aretiranih oseb; pričakuje, da bodo vsi odgovorni za nasilje odgovarjali za svoja dejanja;

2. izraža sožalje družinam žrtev; ranjenim želi čimprejšnje okrevanje;

3. poziva k izpustitvi vseh pridržanih, ki so uveljavili svojo pravico do miroljubnega demonstriranja, in poziva oblasti, naj jim zagotovijo pravico do poštenega sojenja, vključno z dostopom do odvetnika po lastni izbiri;

4. obsoja odločitev Irana, da bo za več kot en teden onemogočil internetni dostop do svetovnih omrežij in s tem preprečil komunikacijo; pričakuje, da bodo iranske oblasti zagotovile prost pretok informacij in dostop do interneta;

5. poudarja, da sta svoboda izražanja in zbiranja temeljni pravici, ki ju je treba spoštovati; poziva iranske oblasti, naj izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti, zlasti v okviru Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.

6. poziva Iran, naj sodeluje s posebnim poročevalcem OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran,

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsedniku Evropske komisije, vladam in parlamentom držav članic, vrhovnemu vodji Islamske republike Iran, predsedniku Islamske republike Iran in poslancem iranske skupščine.

Zadnja posodobitev: 18. december 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov