Πρόταση ψηφίσματος - B9-0276/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0276/2019

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν

  17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Cornelia Ernst, Manuel Bompard
  εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2019/2993(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B9-0276/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B9-0276/2019
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B9-0276/2019

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν

  (2019/2993(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, ιδίως τα ψηφίσματα της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το Ιράν, την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και την φυλάκιση δύο ατόμων με διπλή ΕΕ-Ιράν ιθαγένεια[1], της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το Ιράν, ιδίως την περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[2], της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το Ιράν, ιδίως την υπόθεση Nasrin Sotoudeh[3], της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ΕΕ-Ιράν ιθαγένεια στο Ιράν[4], της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν[5], της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή[6], και της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία[7],

   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της ΕΕ, της 8ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν,

   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου για τις εξελίξεις στο Ιράν, στις 21 Νοεμβρίου 2019,

   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης επιγραμμικά και απογραμμικά,

   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ της 30ης Ιανουαρίου 2019, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τις οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) τον Μάιο 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι επιθυμεί να εφαρμόσει «μέγιστη πίεση» στην ιρανική κυβέρνηση στην Τεχεράνη για «να την εξαναγκάσει να επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο 2019, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε τέλος στις απαλλαγές από τις δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ για τους μεγάλους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου, γεγονός που εμπόδισε τις τρίτες χώρες να αγοράσουν ιρανικό πετρέλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση «αποσκοπεί στο να μηδενίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, αφαιρώντας από το καθεστώς την κύρια πηγή εσόδων του»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Mike Pompeo είπε στη CBS News, «τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για τον ιρανικό λαό (με τις κυρώσεις των ΗΠΑ), και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα οδηγήσει τον Ιρανικό λαό σε εξέγερση για να αλλάξει τη συμπεριφορά του καθεστώτος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Brian Hook, ο οποίος είναι σήμερα αρμόδιος για τη χάραξη πολιτικής των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, έχει παραδεχθεί ότι «θα πρέπει να εξετάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν», διότι «η άσκηση πίεσης σε αυτά τα καθεστώτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας τρόπος να επιβληθούν δαπάνες, να εφαρμοσθεί αντίστροφη πίεση και να ανακτηθεί η πρωτοβουλία από αυτούς στρατηγικά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 2019, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία του Ιράν και τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία για εικαζόμενη υποβοήθηση της Τεχεράνης στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, κατά παραβίαση των κυρώσεων του ΟΗΕ·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά των κυρώσεων των ΗΠΑ το 2018, ιδίως εκείνες που επιβλήθηκαν στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, έπληξαν ιδίως τις εξαγωγές πετρελαίου, που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων σε ξένο νόμισμα για το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Ιράν συρρικνώθηκε κατά εκτιμώμενο 4,8 % το 2018 και προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά ακόμη 9,5 % το 2019, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF)·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές προσθέτοντας περίπου 20 ιρανικά ιδρύματα στον κατάλογο των ειδικών διεθνών τρομοκρατών (SDGTs), προσθέτοντας τουλάχιστον 37 ιρανικές κυβερνητικές και ιδιωτικές τράπεζες, καθώς και την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράν, στον κατάλογο των ειδικώς σεσημασμένων πολιτών και προσώπων για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις·(SDN), τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εταιρεία που πραγματοποιεί συναλλαγές με πρόσωπα SDNS μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δίωξης στις ΗΠΑ, πράγμα που θα δημιουργούσε σημαντικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της εισαγωγής προϊόντων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των βασικών φαρμάκων και του ιατρικού εξοπλισμού·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος του Ιράν μειώθηκαν σε 86 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή 20 % κάτω από το επίπεδο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, σύμφωνα με τον ανώτερο υπάλληλο των ΗΠΑ, Brian Hook, το Ιράν έχει πρόσβαση μόνο στο 10 % των εν λόγω αποθεμάτων λόγω περιορισμών στον χρηματοπιστωτικό του τομέα·

  Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιρανικό νόμισμα έχει χάσει το 50 % της αξίας του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, από τότε που οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από την πυρηνική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση του ιρανικού ριάλ έχει αποδοθεί στα οικονομικά προβλήματα του Ιράν και στην υψηλή ζήτηση για ξένο νόμισμα μεταξύ των πολιτών του λαού που έχουν δει την αξία των αποταμιεύσεών τους και την αγοραστική τους δύναμη να έχουν μειωθεί δραματικά·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Rohani κατόρθωσε να μειώσει τον πληθωρισμό στο 9 % το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 30,5 % το 2018 και προβλεπόταν να ανέλθει στο 35,7 % το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δηλώσει ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν είναι ιδιαίτερα υψηλός για τα είδη διατροφής, με τα προϊόντα με βάση το κρέας να είναι 116 % ακριβότερα σε ετήσια βάση, όπως σημειώθηκε τον Απρίλιο 2019, και ότι ο αγροτικός πληθυσμός έχει πληγεί δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν ανέφερε ότι το 12μηνο ποσοστό πληθωρισμού του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) για τα νοικοκυριά ανήλθε σε 42 % στα τέλη Οκτωβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων και των ποτών αυξήθηκαν κατά 61 % σε ετήσια βάση·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των ιρανικών τραπεζών έχουν μειώσει δραστικά την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί ανθρωπιστικές εισαγωγές και, ως εκ τούτου, συνιστά σοβαρή απειλή για το δικαίωμα των Ιρανών στην υγεία και την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, - πέραν του ότι έχουν συμβάλλει σίγουρα σε τεκμηριωμένες ελλείψεις - με έλλειψη φαρμάκων απαραίτητων για τους επιληπτικούς ασθενείς και φαρμάκων χημειοθεραπείας για τους ιρανούς πολίτες με καρκίνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες που πλήττονται περισσότερο από τις εν λόγω κυρώσεις είναι οι Ιρανοί με σπάνιες ασθένειες που χρήζουν εξειδικευμένης αγωγής και οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν, προηγουμένως διαθέσιμα, φάρμακα ή ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και άτομα που πάσχουν από λευχαιμία, πομφολυγώδη συγγενή δερματοπάθεια, ή επιληψία, και άτομα με χρόνια τραύματα οφθαλμών λόγω της έκθεσης σε χημικά όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για το εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις, και έλαβε μέτρα για την προστασία των νόμιμων εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα μέτρα ήταν το μέσο στήριξης των εμπορικών ανταλλαγών (INSTEX) - ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός ειδικού σκοπού (SPV) - που έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένο στόχο τη διατήρηση του εμπορίου με το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα μέτρα απέτυχαν λόγω της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης της Ευρώπης με την αμερικανική οικονομία, του μεγέθους των αγορών των ΗΠΑ και του παγκόσμιου ρόλου του αμερικανικού δολαρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να αρχίσει να αναπτύσσει τη στρατηγική της αυτονομία σε τομείς όπως το εμπόριο και τα τραπεζικά συστήματα·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο 2019, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί μόνο για το γεγονός ότι οι κυρώσεις και οι τραπεζικοί περιορισμοί θα επηρεάσουν αδικαιολόγητα την επισιτιστική ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα και διανομή των φαρμάκων, του φαρμακευτικού εξοπλισμού και των προμηθειών, αλλά ανησυχεί επίσης για τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπό τους στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλες επιχειρήσεις και προγράμματα στη χώρα»·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο Ιράν από 14,5 % το 2018 σε 16,8 % ·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο 2019, η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε απροσδόκητα ότι μείωσε τις επιδοτήσεις για τη βενζίνη κατά 50 % και ότι οι οδηγοί των ιδιωτικών αυτοκινήτων θα είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν μόνο 60 λίτρα κάθε μήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον τρόπο αυτό, η ιρανική κυβέρνηση ακολούθησε τη συμβουλή του ΔΝΤ στις διαβουλεύσεις του 2018 στο πλαίσιο του άρθρου IV· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης προστέθηκε στη φρικτή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, που είναι αποτέλεσμα των αμερικανικών κυρώσεων·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2019, διαδηλώσεις ξεκίνησαν σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες στο Ιράν αφού ανακοινώθηκε ότι η τιμή του καυσίμου θα αυξανόταν κατά 50 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR), υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το κατά πόσον υπήρχαν ή όχι ένας ή περισσότεροι ένοπλοι μεταξύ των διαδηλωτών·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στις διαμαρτυρίες με χρήση υπερβολικής βίας, εκτοξευτήρων ύδατος, δακρυγόνων αερίων, ροπάλων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματικών πυρών εναντίον άοπλων διαδηλωτών που δεν αποτελούσαν επικείμενη απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, τα μέλη της πολιτοφυλακής Basij και το Σώμα της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRCG) συμμετείχαν σε πυροβολισμούς διαδηλωτών·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών διαδηλώσεων, στις οποίες, κατά τις επίσημες κυβερνητικές πηγές, συμμετείχαν μεταξύ 120 000 και 200 000 διαδηλωτών, τουλάχιστον 208 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 13 γυναίκες και 12 παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές - τις οποίες το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δεν μπόρεσε να ελέγξει μέχρι σήμερα - ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν διπλάσιος·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το OHCHR, υπάρχουν αναφορές ότι τα άτομα που τραυματίστηκαν ή χτυπήθηκαν με άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια της καταστολής βρίσκονται υπό καθεστώς κράτησης χωρίς ιατρική περίθαλψη·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 7 000 άτομα συνελήφθησαν σε 28 από τις 31 επαρχίες του Ιράν, από τις 15 Νοεμβρίου 2019 που ξέσπασαν οι μαζικές διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR) δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη για τη φυσική τους κατάσταση, τις παραβιάσεις του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη και για την πιθανότητα να κατηγορούνται για αδικήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή, επιπλέον των όρων υπό τους οποίους κρατούνται»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιδρομές σε όλη τη χώρα και να συλλαμβάνουν ανθρώπους στα σπίτια τους και τους τόπους εργασίας τους·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) έχει λάβει αναφορές για εκφοβισμό δημοσιογράφων που προσπαθούν να διερευνήσουν την κατάσταση τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, ενώ μέλη των οικογενειών Ιρανών δημοσιογράφων που εργάζονται για ειδησεογραφικά κανάλια που έχουν την έδρα τους εκτός του Ιράν, έχουν κληθεί και απειληθεί με αντίποινα από υπαλλήλους των υπηρεσιών πληροφοριών·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το OHCHR, πολλοί από τους συλληφθέντες δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές σχετικά με τον υπερπληθυσμό και τις σκληρές συνθήκες στα κέντρα κράτησης, που σε ορισμένες πόλεις περιλαμβάνουν στρατώνες, χώρους άθλησης και σχολεία, εκτός από τις επίσημες εγκαταστάσεις κράτησης·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Νοεμβρίου 2019 οι ιρανικές αρχές εφήρμοσαν ένα σχεδόν συνολικό κλείσιμο των επικοινωνιών στο διαδίκτυο, αποκλείοντας σχεδόν όλα τα μέσα διαδικτυακών επικοινωνιών για τα άτομα εντός του Ιράν, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τον έλεγχο του διαδικτύου ως μέσο για τον περιορισμό των συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο των διαδικτυακών επικοινωνιών αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης·

  1. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια των ζωών τόσο πολλών αθώων ανθρώπων και εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των νεκρών και τραυματιών·

  2. καταδικάζει απερίφραστα τα κατασταλτικά μέτρα κατά των διαδηλωτών, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καλεί την ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί τα εν λόγω δικαιώματα και να επιδείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση στον χειρισμό των διαμαρτυριών σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει δικαιολογία για οποιεσδήποτε βιαιότητες εις βάρος αμάχων·

  3. καλεί τις ιρανικές αρχές να εξασφαλίσουν άμεσες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες για όλες τις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας διαδηλωτών και των καταγγελιών για θανάτους και κακομεταχείριση στα κέντρα κράτησης, και επιμένει ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν·

  4. προτρέπει τις ιρανικές αρχές να αποφυλακίσουν αμέσως όλους τους διαδηλωτές που έχουν στερηθεί αυθαίρετα την ελευθερία τους και να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο της επιλογής τους κατά το στάδιο της έρευνας·

  5. καλεί την ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα του Ιρανικού λαού να κάνει χρήση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι και, επιπλέον να διερευνήσει τις παραβιάσεις που έχουν ήδη σημειωθεί, και να περιορίσει σημαντικά τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τα σχετικά διεθνή πρότυπα και πρότυπα·

  6. καταδικάζει όλα τα μέτρα σκόπιμης απαγόρευσης η παρεμπόδισης της πρόσβασης ή της διάδοσης πληροφοριών στο διαδίκτυο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί το Ιράν να παύσει τα μέτρα αυτά·

  7. καταδικάζει την απόφαση που έλαβαν στις 8 Μαΐου 2018 οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από το ΚΟΣΔ, να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις στο Ιράν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική αλλαγής του καθεστώτος στο Ιράν·

  8. επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο που είχαν οι κυρώσεις στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο Ιράν, η οποία πλήττει κυρίως τους Ιρανούς πολίτες και την άσκηση των οικονομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει έναν σοβαρό διεθνή διάλογο για τις κυρώσεις με γνώμονα τα καταστροφικά αποτελέσματά τους για τους πληττόμενους πληθυσμούς·

  9. υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιαίρετα και καταγγέλλει την εκμετάλλευση αυτών των θεμάτων για γεωπολιτικούς ή οικονομικούς σκοπούς· απορρίπτει κάθε διεθνή δράση που παραβιάζει σε όλες τις πτυχές τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

  10. επιβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική συνιστώσα στην ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ιράν· ζητεί την αποστολή αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Τεχεράνη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα και να συζητήσει σχετικά με τις αμοιβαίες ανησυχίες·

  11. ζητεί να αρχίσουν οι προσπάθειες για την περιφερειακή συμφιλίωση και τον διάλογο, τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό·

  12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

   

  Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου